Przyspieszają prace nad wdrożeniem przemysłowym technologii XTPL, HB Technology z Korei Płd. zamówił kolejny moduł drukujący Spółki

XTPL dostarczy w pierwszym półroczu 2024 drugi moduł przemysłowy do partnera z Korei Płd. firmy HB Technology. Współpraca nakierowana jest na przemysłowe wdrożenie technologii XTPL na linie produkcyjne u klienta końcowego, wiodącego globalnego producenta wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display). Kolejne zamówienie to wynik zakończenia z sukcesem etapu budowy prototypu przemysłowego urządzenia z modułem XTPL w środku. Na przełomie 2023 i 2024 roku urządzenie zostało dostarczone przez HB Technology do klienta końcowego, gdzie nastąpiło jego uruchomione i pierwsze testy. Kolejne zamówienie modułu przemysłowego i budowa drugiego urządzenia prototypowego przyspieszy dalsze testy technologii XTPL, prowadzone równolegle w HB Technology oraz w placówce klienta końcowego. HB Technology jest notowanym na KOSDAQ w Korei Płd. producentem przyrządów do testowania i naprawy urządzeń dla globalnych producentów wyświetlaczy, którego klientami są m.in. Samsung Display Corporation i Beijing BOE Display Technology.

Klientami końcowymi w projektach na zaawansowanym etapie potencjalnego wdrożenia przemysłowego technologii XTPL są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD z Korei Płd., wiodący producent półprzewodników z Tajwanu oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

– Od 2024 roku prototyp dużego urządzenia przemysłowego z modułem XTPL w środku, znajduje się już u klienta końcowego – jednego z największych na świecie producentów wyświetlaczy. To duży kamień milowy w obrębie realizowanego przez nas czwartego etapu prac projektu nakierowanego na przemysłowe wdrożenie. Zamówienie kolejnego modułu przemysłowego przyspieszy dalsze testowanie i weryfikację kompatybilności technologii XTPL ze specyficznymi wymaganiami klienta końcowego. Warto przypomnieć, że cały proces ewaluacji naszej technologii wspólnie z HB Technology oraz z klientem końcowym trwa już około 3 lata, a każda interakcja z partnerami to duży zastrzyk nauki i wiedzy, według której usprawniamy procesy w ramach naszych pozostałych projektów przemysłowych. Wierzę, że przyczyni się do to przyspieszenia kolejnych wdrożeń, a w horyzoncie naszej Strategii na lata 2023-2026, przełoży się na 10-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 100 mln zł do końca 2026 roku – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Dostarczenie modułu przemysłowego XTPL do HB Technology jest zaplanowane w pierwszej połowie 2024 roku. Rozliczenie zamówienia wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe osiągnięte w 2024 roku oraz zacieśni budowaną przez lata relację i współpracę komercyjną z HB Technology, testującą potencjał technologii Spółki również w innych polach aplikacyjnych niż wysokorozdzielcze wyświetlacze FPD.

HB Technology jest notowanym na KOSDAQ (078150.KQ) w Korei Płd. producentem przyrządów do testowania i naprawy urządzeń dla najbardziej zaawansowanych producentów wyświetlaczy. Klientami HB Technology są czołowi światowi producenci m.in. Samsung Display Corporation czy Beijing BOE Display Technology. Rozwiązanie XTPL może zostać wykorzystane do napraw zaawansowanych wyświetlaczy typu micro OLED display, cechujących się ultra-wysoką rozdzielczością i znajdujących się blisko ludzkiego oka. Produkty te mają zastosowanie m.in. w wyspecjalizowanych urządzeniach medycznych i wojskowych, a także profesjonalnych kamerach, przyrządach do obserwacji nieba i okularach typu smart glass.

– Postępy w obszarze modułów do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki cieszą nas szczególnie, ponieważ w długoterminowej wizji rozwoju XTPL będzie to kluczowy komponent przychodów Spółki. Już w horyzoncie przyjętej przez nas w ubiegłym roku Strategii na lata 2023-2026 założyliśmy partycypację linii projektów przemysłowych w celu 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług na poziomie około 50%. To wymaga systematycznego rozwoju naszych projektów nakierowanych na wdrożenia przemysłowe, a także inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że obydwie te ścieżki są przez nas skutecznie realizowane, a co za tym idzie konsekwentnie dążymy do osiągnięcia przyjętych celów. Wierzymy, że efektem naszych działań będzie globalnie rozpoznawalna marka XTPL, mająca swój istotny udział w łańcuchu wartości elektroniki nowej generacji, z którą wszyscy na co dzień będziemy mieli styczność – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada łącznie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego na zaawansowanych etapach rozwoju znajdują się 4 projekty obejmujące 3 strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki, wyświetlacze oraz zaawansowane płytki PCB. Łączny potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów.

W 2022 r. globalna wartość branży OLED wyniosła 38,4 mld USD (źródło: Precedence Research), a jej spodziewany wzrost może sięgnąć 260 mld USD w 2032 roku. Oznacza to średnioroczny wzrost w dekadzie 2023-2032 na wysokim poziomie +21,1%.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more