Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

28 czerwca 2024 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

30 czerwca 2023 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

12 czerwca 2023 roku

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIENIA AKCJONARIUSZY XTPL S.A.

30 czerwca 2022 roku

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY XTPL S.A.

21 czerwca 2022 roku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY XTPL S.A. 

30 czerwca 2021 roku

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY XTPL S.A.

5 listopada 2020 r. 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY XTPL S.A.

30 czerwca 2020 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY XTPL S.A.

8 czerwca 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

9 stycznia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

28 czerwca 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

24 kwietnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

28 maja 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

16 kwietnia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A.

29 listopada 2017 r.