XTPL dostarczy moduł do wdrożeń przemysłowych do wiodącego chińskiego producenta maszyn dla branży wyświetlaczy FPD

XTPL realizuje piątą sprzedaż modułu do wdrożeń przemysłowych, odbiorcą końcowym jest wiodący chiński producent maszyn dla branży wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display). Relacja z partnerem została zainicjowana przez oficjalnego dystrybutora rozwiązań Spółki na rynku chińskim, Yi Xin Technology. Proces wstępnej ewaluacji technologii zakończonej pozytywnym rozstrzygnięciem trwał ok. 5 miesięcy. Dostarczenie modułu do integracji przemysłowej zaplanowane jest w przeciągu 3-5 miesięcy, po czym rozpocznie się budowa prototypu przemysłowego urządzenia z modułem XTPL w środku. Pośród najważniejszych klientów odbiorcy końcowego znajduje się m.in. globalny podmiot z Chin, notowany na Shenzhen Stock Exchange, o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD.

– W ciągu najbliższych miesięcy dostarczymy nasz moduł do wdrożeń przemysłowych do partnera z Chin operującego w perspektywicznej i strategicznej dla XTPL branży wyświetlaczy. Pośród jego klientów znajdują się wiodący na rynku chińskim producenci nowoczesnych wyświetlaczy FPD, w tym notowany na Shenzhen Stock Exchange podmiot o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld USD. To pierwsza nasza sprzedaż modułu do partnera w Chinach, w efekcie czego XTPL posiada obecnie 4 zaawansowane procesy wdrożeń przemysłowych swojej technologii na kluczowych dla technologii addytywnych rynkach: Chinach, USA, Tajwanie oraz Korei Płd. – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Dostarczenie modułu przemysłowego XTPL do klienta z Chin jest zaplanowane w przeciągu 3-5 miesięcy. Po dostarczeniu modułu rozpocznie się proces budowy prototypu przemysłowego urządzenia z modułem XTPL w środku. Spółka szacuje, że proces ten ma szansę zostać zrealizowany do końca 2024 roku. Odbiorcą końcowym modułu przemysłowego XTPL jest wiodący na rynku chińskim producent urządzeń do testowania i napraw stosowanych na liniach produkcyjnych nowoczesnych wyświetlaczy FPD.

– To zamówienie jest dla nas niezwykle cenne z kilku ważnych powodów. Relacja z chińskim partnerem została nawiązana poprzez naszego dystrybutora na rynek chiński, czyli Yi Xin Technology. Potwierdza to, że międzynarodowe działania sieci dystrybutorów XTPL mogą zakończyć się nie tylko zamówieniem urządzeń Delta Printing System (DPS), ale również szansami na wdrożenie przemysłowe naszej technologii. Warto dodać, że liczba dystrybutorów rozwiązań XTPL na świecie wzrosła dwukrotnie w ostatnich miesiącach do 11 podmiotów. To również pozytywnie zakończona wstępna ewaluacja naszej technologii, którą przeprowadziliśmy w tak rekordowo krótkim czasie – zajęło nam to ok. 5 miesięcy i podobnie jak przy wdrożeniu z notowanym na Nasdaq 100 czołowym producentem maszyn przemysłowych z USA, przeszliśmy od razu do czwartego etapu ewaluacji i budowy prototypu przemysłowego urządzenia. Wszystkie poprzednie procesy trwały od jednego roku do nawet kilku lat. Jest to efekt wielu pozytywnych czynników nad wypracowaniem których ciężko pracowaliśmy w ostatnich kwartałach realizując Strategię XTPL. Należy do nich rosnąca międzynarodowa rozpoznawalność XTPL, zwłaszcza na rynku chińskim, gdzie sprzedaliśmy dotąd łącznie 10 urządzeń DPS, a także uwiarygadniająca nas w oczach partnerów rola renomowanego dystrybutora. To również cenne doświadczenia jakie nabyliśmy w dotychczasowych procesach współpracy z partnerami przemysłowymi nakierowanych na wdrożenia przemysłowe, które potrafimy coraz skuteczniej przekładać na efektywne i sprawne ewaluacje naszej technologii – dodaje Filip Granek.

Yi Xin Technology to chiński dystrybutor XTPL, który działa na rynku od 2011 roku i specjalizuje się w technologiach addytywnych oraz wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi elektroniki drukowanej. Firma posiada bogatą sieć relacji z największymi chińskimi instytutami badawczymi i producentami przemysłowymi z branży nowoczesnej elektroniki.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada łącznie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego na zaawansowanych etapach rozwoju znajdują się 4 projekty obejmujące strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki oraz wyświetlacze. Łączny potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent maszyn dla przemysłu nowoczesnych wyświetlaczy z Chin, czołowy producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Mardoniusz Maćkowiak | cc group
+48 605 959 539 | mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Małgorzata Młynarska | cc group
+48 697 613 709 | malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more