Dokument Informacyjny

W dniu 8 września 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 1031/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i M spółki XTPL S.A.

 

Natomiast w dniu 12 września 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A.  podjął Uchwałę Nr 1041/2017 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i M XTPL S.A. na 14 września 2017 r.

Do pobrania

Dokument informacyjny