XTPL notuje najwyższe historycznie przychody i realizuje Strategię zgodnie z przyjętym planem

XTPL wygenerował w 2023 roku 15,5 mln zł przychodów ogółem, w tym 13,4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. To najwyższy wynik w historii rozwoju Spółki i wzrost w ujęciu rok do roku o odpowiednio 21% oraz 34%. Do wyniku mocno kontrybuował również rekordowy IV kwartał w którym XTPL zrealizował 4,6 mln zł przychodów, w tym 4,2 mln zł ze sprzedaży komercyjnej, notując dynamikę wzrostu na poziomie odpowiednio 8% oraz 25% r/r. Osiągnięta sprzedaż to wynik rozwoju wszystkich trzech linii biznesowych Spółki, w tym wysoka ilość zamówień urządzeń Delta Printing System oraz kolejne istotne postępy w procesach wdrażania technologii XTPL na przemysłowe linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki. Realizując przyjętą w 2023 roku Strategię na lata 2023-2026, XTPL zwiększa inwestycje w skalowanie firmy, w tym wzrost zdolności produkcyjnych, rozbudowę zespołu oraz działania nakierowane na zwiększenie sprzedaży w kolejnych okresach. Celem XTPL jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku.

– Za nami rekordowy rok i kwartał pod względem sprzedaży komercyjnej w wyniku rozwoju wszystkich trzech linii biznesowych. Wzmożony popyt na nasze rozwiązania, w połączeniu z wysokim poziomem zaawansowania rozwijanych projektów nakierowanych na wdrożenie przemysłowe technologii XTPL, stanowił ważny punkt w rozwoju naszej Spółki. Zdecydowaliśmy, że chcemy istotnie przyspieszyć dalszy wzrost i wykorzystać sprzyjający moment do przeskalowania naszej firmy – zarówno organizacyjnie, jak i sprzedażowo. Przeprowadziliśmy z sukcesem w lipcu ubiegłego roku ofertę publiczną z której pozyskane środki w wysokości ponad 34 mln zł netto zabezpieczają pierwszy etap naszych planów inwestycyjnych, stanowiący ważny element przyjętej Strategii XTPL na lata 2023-2026. Celujemy ambitnie i chcemy 10-krotnie zwiększyć nasze przychody komercyjne z 10 mln zł zanotowanych w 2022 roku do 100 mln zł do końca 2026 roku – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

– Zgodnie z tym horyzontem rozpoczęliśmy już kluczowe inwestycje m.in. we wzrost zdolności produkcyjnych, rozbudowę zespołu oraz działania nakierowane na sprzedaż, w tym zatrudnienie Dyrektora Sprzedaży na Amerykę Płn. i plan otwarcia w drugim półroczu 2024 centrum sprzedażowo-demonstracyjnego w Bostonie. Jesteśmy gotowi mocniej zaistnieć na tym kluczowym dla branży technologii addytywnych rynku. XTPL jeszcze kilka lat temu był małym startupem o profilu R&D, obecnie jesteśmy dojrzałą firmą skutecznie i globalnie komercjalizującą swoją technologię, z zamiarem istotnego przeskalowania biznesu w horyzoncie do końca 2026 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyliśmy dwukrotnie zatrudnienie i na przyszły sukces XTPL, w ułożonej oraz dopasowanej do strategicznych planów strukturze, pracuje obecnie ponad 90 wysokiej klasy ekspertów. Wierzę, że przełoży się to na końcowy sukces, w tym pierwsze wdrożenie technologii XTPL z międzynarodowym producentem zaawansowanej elektroniki – dodaje Filip Granek.

W 2024 roku XTPL wygenerował 15,5 mln zł przychodów ogółem, w tym 13,4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, co stanowi wzrost o odpowiednio 21% oraz 34% w ujęciu rok do roku. Pozostałą wartość stanowią dotacje, co oznacza rekordowy poziom 87% przychodów ze sprzedaży komercyjnej. EBITDA w 2023 roku wyniosła -3,0 mln zł, co jest zgodne z założeniami Strategii i wdrażanym planem inwestycyjnym nakierowanym na skalowanie biznesu XTPL. Poziom środków pieniężnych, który na koniec 31.12.2023 roku wyniósł 27,3 mln zł, w pełni zabezpiecza pierwszy etap tych inwestycji. Przepływy pieniężne netto w 2023 roku wyniosły 21,2 mln zł do czego w głównym stopniu kontrybuowało zaksięgowanie środków pozyskanych z zakończonej w lipcu ubiegłego roku oferty publicznej w kwocie 34,6 mln zł netto.

– To był kolejny z rzędu bardzo dobry okres 12 miesięcy. W pełni wykorzystaliśmy aktualne na ubiegły rok moce produkcyjne w linii urządzeń Delta Printing System i zrealizowaliśmy łącznie 13 dostaw tych demonstratorów technologii XTPL do klientów przemysłowych oraz środowisk naukowych. Istotne postępy miały miejsce także w zakresie rozwijanych przez nas projektów nakierowanych na wdrożenia przemysłowe. W połowie ubiegłego roku przeszliśmy do kluczowego, czwartego etapu tego procesu, czyli budowy prototypu przemysłowego urządzenia z naszym modułem w jego centrum z dwoma klientami. Notowanym na Nasdaq 100 jednym z największych na świecie wytwórcą maszyn przemysłowych dla producentów elektroniki nowej generacji oraz z HB Technology z Korei Płd., producentem przyrządów do testowania i naprawy urządzeń dla m.in. Samsung Display Corporation czy Beijing BOE Display Technology. W ostatnich tygodniach nasz koreański partner zamówił kolejny moduł do wdrożeń przemysłowych, dzięki czemu wkrótce prototyp urządzenia przemysłowego będzie testowany zarówno u klienta końcowego, jak i u HB Technology. Z kolei w ostatnich dniach poszerzyliśmy grono partnerów przemysłowych o wiodącego producenta maszyn dla przemysłu nowoczesnych wyświetlaczy z Chin, do którego dostarczymy moduł do wdrożeń przemysłowych w najbliższych miesiącachmówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

– Decyzja o skalowaniu biznesu obciąża w okresie wzmożonych inwestycji nasz cash flow, natomiast patrzymy na nasz cel w horyzoncie Strategii i skupiamy się na budowie istotnie większego potencjału pod możliwe do wygenerowania wyniki w kolejnych latach, również po 2026 roku. Rozbudowa zespołu, nowe systemy do zarządzania projektami, rosnąca aktywność na globalnych konferencjach branżowych, kolejni dystrybutorzy czy zwiększenie mocy wytwórczych w obrębie wszystkich linii biznesowych, są niezbędne do realizacji tego planu. Warto podkreślić, że inwestycje wdrażamy zgodnie z budżetem i Strategią, a wraz z przekładaniem się tych działań na efekty w postaci nowych zamówień, będzie to wspierać naszą pozycję gotówkową. Duża część z istotnych inwestycji została już przeprowadzona w ostatnich trzech kwartałach, dlatego spodziewamy się niższego poziomu wydatków w pozostałych okresach 2024 rokudodaje Jacek Olszański.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii znajdujące się co najmniej na drugim etapie tego procesu, z czego najbardziej zaawansowane są 4 projekty obejmujące strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki oraz wyświetlacze. Łączny potencjał tych 9 projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent maszyn dla przemysłu nowoczesnych wyświetlaczy z Chin, czołowy producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

Strategia XTPL na lata 2023-2026 zakłada koncentrację na dwóch głównych obszarach działalności. Pierwszym jest rozwój biznesu i sprzedaży w celu realizacji przychodów komercyjnych na poziomie 100 mln zł do końca 2026 roku i osiągnięcie pierwszych wdrożeń technologii XTPL na przemysłową skalę. Ponadto planowane jest poszerzenie rozwijanych projektów o nowe branże w postaci telekomunikacji i biosensorów, a także dalsza rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybutorów i utworzenie stacjonarnych centr sprzedażowych w kluczowych technologicznie destynacjach: USA, Tajwan, Korea Płd. Drugi obszar to rozwój operacyjny i całej organizacji celem istotnego zwiększenia zdolności produkcyjnych we wszystkich trzech liniach biznesowych oraz kontynuacja prac B+R nad istniejącym portfolio oraz przyszłymi produktami Spółki. W efekcie XTPL buduje silną i rozpoznawalną markę na globalnym rynku podmiotów specjalizujących się w technologii ultraprecyzyjnego druku dla branży elektronicznej.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Mardoniusz Maćkowiak | cc group
+48 605 959 539 | mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Małgorzata Młynarska | cc group
+48 697 613 709 | malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more