XTPL osiągnął 2,8 mln zł komercyjnej sprzedaży w I kwartale 2024 roku, realizacja Strategii przebiega zgodnie z planem

XTPL według wstępnych szacunkowych danych wygenerował w I kwartale 2024 roku 2,8 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w porównaniu do 3,0 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka w I kwartale br. dostarczyła do swoich klientów łącznie 4 urządzenia Delta Printing System. Szacunkowy stan środków pieniężnych Spółki na koniec 31 marca 2024 roku wyniósł 22,0 mln zł, zmiana środków w porównaniu do szacunkowego stanu 27,1 mln zł na koniec IV kwartału 2023 roku wynika z założeń realizacji Strategii na lata 2023-2026 i inwestycji m.in. we wzrost zdolności produkcyjnych, rozbudowę zespołu oraz działania nakierowane na zwiększenie sprzedaży w kolejnych okresach. Celem XTPL jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku.

Liczba zatrudnionych osób na koniec I kwartału 2024 roku wyniosła 90 pracowników, to 2-krotny wzrost na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Ponadto zwiększone zostały zdolności produkcyjne urządzeń Delta Printing System, które obecnie mogą być dostarczane około 2-krotnie szybciej. Kreuje to potencjał realizacji istotnie większej liczby dostaw w najlepszym dla tej linii biznesowej okresie roku, czyli drugim półroczu.

– Ostatnie miesiące w XTPL to czas ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych, które są ściśle związane z realizacją naszej Strategii na lata 2023-2026. Jej kluczowym elementem jest znaczące przeskalowanie przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 100 mln zł do końca 2026 roku oraz osiągnięcie pierwszych wdrożeń przemysłowych naszej technologii na linie produkcyjne globalnych producentów zaawansowanej elektroniki. W tym celu 2-krotnie zwiększyliśmy nasz zespół liczący już 90 ekspertów oraz wypełniliśmy wszystkie kluczowe działy, dzięki czemu operujemy obecnie w nowej, docelowej strukturze, dopasowanej do strategicznych planów. W połączeniu z naszymi inwestycjami w podniesienie zdolności produkcyjnych, a także intensyfikacją działań sprzedażowych, stanowi to silną bazę do wzrostu w przyszłych okresach. Ważnym wsparciem w procesie skalowania naszych przychodów jest zatrudniony w 2024 roku Urs Berger, Dyrektor Sprzedaży na Amerykę Północną. Widzimy już pierwsze efekty wzmacniania tam naszej obecności w postaci kolejnego zamówienia urządzenia Delta Printing System dla przemysłowego odbiorcy w USA. W drugim półroczu uruchomimy stacjonarne centrum sprzedażowo-demonstracyjne, co pozwoli nam jeszcze mocniej zaistnieć na tym perspektywicznym rynku. Według naszej wiedzy i sygnałów jakie otrzymujemy z branży, oferta XTPL może spotkać się tam z szerokim zainteresowaniem – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

XTPL komercjalizuje trzy posiadane linie biznesowe oraz generuje dodatkowe przychody z tytułu dotacji, które współfinansują część prowadzonych projektów o charakterze B+R. Spółka w I kwartale 2024 roku nie pozyskała nowych środków z realizacji dotacji w porównaniu do 0,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, choć w efekcie rozliczenia zaliczek na dotacje, może wykazać przychody z tego tytułu. XTPL z końcem 2023 roku zakończył realizację dwóch projektów dotacyjnych, a obecnie kontynuuje jeden międzynarodowy projekt w konsorcjum w ramach programu Horyzont Europa i przygotowuje się do uruchomienia drugiego międzynarodowego projektu w konsorcjum. Ponadto XTPL znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem kolejnych dotacji na innowacyjne projekty związane z prowadzoną działalnością.

– W perspektywie 2024 roku kolejny raz chcemy zwiększyć liczbę zrealizowanych sprzedaży urządzeń Delta Printing System (DPS), w czym wyraźnie pomoże nam nowa struktura organizacji i kolejne stanowiska produkcyjno-montażowe – obecnie możemy 2x szybciej realizować zamówienia DPS. Na bazie toczących się rozmów biznesowych i wstępnych ustaleń z klientami, a także biorąc pod uwagę statystycznie lepsze drugie półrocze dla linii biznesowej DPS, zdecydowaliśmy już teraz zabezpieczyć kluczowe komponenty do produkcji, niejako antycypując przyszłe zamówienia. Szereg poczynionych inwestycji nakierowanych na podniesienie sprzedaży w kolejnych okresach jest już za nami i były to działania niezbędne dla realizacji naszej Strategii na lata 2023-2026, na co mogliśmy sobie pozwolić w wyniku zakończonej w ubiegłym roku ofercie publicznej. Posiadamy obecnie komfortowy poziom i strukturę zatrudnienia, zwiększone zdolności produkcyjne we wszystkich liniach biznesowych, a także szereg nowych, międzynarodowych dystrybutorów dla naszych rozwiązań. Stopniowe przekładanie się tych inwestycji na wzrost sprzedaży, będzie sukcesywnie wspierać nasz cash flow – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada łącznie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego na zaawansowanych etapach rozwoju znajdują się 4 projekty obejmujące 3 strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki, wyświetlacze oraz zaawansowane płytki PCB. Łączny potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

Strategia XTPL na lata 2023-2026 zakłada koncentrację na dwóch głównych obszarach działalności. Pierwszym jest rozwój biznesu i sprzedaży w celu realizacji przychodów komercyjnych na poziomie 100 mln zł do końca 2026 roku i osiągnięcie pierwszych wdrożeń technologii XTPL na przemysłową skalę. Ponadto planowane jest poszerzenie rozwijanych projektów o nowe branże w postaci telekomunikacji i biosensorów, a także dalsza rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybutorów i utworzenie stacjonarnych centr sprzedażowych w kluczowych technologicznie destynacjach: USA, Tajwan, Korea Płd. Drugi obszar to rozwój operacyjny i całej organizacji celem istotnego zwiększenia zdolności produkcyjnych we wszystkich trzech liniach biznesowych oraz kontynuacja prac B+R nad istniejącym portfolio oraz przyszłymi produktami Spółki. W efekcie XTPL buduje silną i rozpoznawalną markę na globalnym rynku podmiotów specjalizujących się w technologii ultraprecyzyjnego druku dla branży elektronicznej.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more