Raporty ESPI

2024

28/2024

Udzielenie patentu przez Japoński Urząd Patentowy (JPO)

27/2024

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Francji

26/2024

Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)

25/2024

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Włoskiego Instytutu Technologicznego w Pizie

24/2024

Pierwsza sprzedaż modułu do zastosowań przemysłowych dla partnera w Chinach. Moduł drukujący zostanie dostarczony do jednego z kluczowych na rynku chińskim producentów maszyn dla przemysłu nowoczesnych wyświetlaczy.

23/2024

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za I kwartał 2024 roku

22/2024

Sprzedaż kolejnego modułu do wdrożeń przemysłowych w ramach realizowanego projektu wdrożeniowego. Odbiorcą jest HB Technology z Korei Płd.

21/2024

Uznanie ochrony patentowej przez Koreański Urząd Własności Intelektualnej (KIPO)

20/2024

Uznanie ochrony patentowej przez Koreański Urząd Własności Intelektualnej (KIPO)

19/2024

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

18/2024

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do klienta przemysłowego w Kalifornii, USA

17/2024

Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Własności Intelektualnej Tajwanu (TIPO)

16/2024

Data asymilacji akcji serii U w KDPW

15/2024

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym

14/2024

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

13/2024

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

12/2024

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Korei Południowej

11/2024

Nabycie praw z akcji serii U i zmiana wysokości kapitału zakładowego XTPL S.A.

10/2024

Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji serii U oraz data rejestracji akcji tej serii

9/2024

Uznanie ochrony patentowej przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

8/2024

Zatwierdzenie zastrzeżeń patentowych przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)

7/2024

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Tajwanu i Chin

6/2024

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał oraz 2023 rok

5/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

4/2024

Informacja o transakcji Członka Rady Nadzorczej uzyskana w trybie art. 19 MAR

3/2024

Uznanie ochrony patentowej od Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

2/2024

Wykonanie prawa zamiany obligacji zamiennych serii A XTPL S.A. na akcje serii U

1/2024

Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum, którego Emitent jest członkiem, do dofinansowania przez Komisję Europejską

2023

64/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii

63/2023

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Korei Południowej

62/2023

Uznanie ochrony patentowej od Chińskiej Krajowej Administracji Własności Intelektualnej

61/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Ontos Equipment System INC w USA

60/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do DETEKT Technologies Inc. na Tajwanie

59/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

58/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

57/2023

Zrealizowanie przez Spółkę czwartego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

56/2023

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Singapuru oraz wybranych krajów azjatyckich

55/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu w Niemczech

54/2023

Przyjęcie przez Spółkę Strategii na lata 2023‑2026

53/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

52/2023

Rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu XTPL S.A.

51/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za III kwartał oraz 9 miesięcy 2023 roku

50/2023

Zawarcie drugiej niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Stanach Zjednoczonych

49/2023

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Stanach Zjednoczonych

48/2023

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na Tajwanie

47/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen w Chinach

46/2023

Data rejestracji akcji serii V w KDPW

45/2023

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym

44/2023

Warunkowa rejestracja akcji serii V w KDPW

43/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

42/2023

Uznanie patentu przez Japoński Urząd Patentowy

41/2023
40/2023

Uznanie ochrony patentowej od Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

39/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do CENIMAT|i3N w Portugalii

38/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2023 roku

37/2023

Zakończenie emisji akcji serii V, podsumowanie subskrypcji akcji serii V oraz dookreślenie kapitału zakładowego

36/2023

Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

35/2023

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz treść projektów uchwał zgłoszonych podczas ZWZA

34/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2023 roku

33/2023

Informacja o transakcji Prezesa Zarządu uzyskana w trybie art. 19 MAR

32/2023

Objęcie akcji serii V przez Prezesa Zarządu Emitenta, pana Dr Filipa Granka

31/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do klienta – spółki deep tech z siedzibą w Niemczech

30/2023

Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii V oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii V

29/2023

Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku

28/2023

Sprzedaż Delta Printing System do Uniwersytetu Northeastern w Bostonie, USA.

27/2023

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii V oraz zawarcie umowy na potrzeby przeprowadzenia oferty oraz umowy o ograniczeniu zbywania akcji Spółki

26/2023

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 12 czerwca 2023 roku

25/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 12 czerwca 2023 roku

24/2023

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku

23/2023

Trzecia transakcja sprzedaży modułu drukującego w ramach realizowanych projektów przemysłowych. Odbiorcą jest HB Technology z Korei Płd., który dostarcza sprzęt dla m.in. Samsung Display Corporation i Beijing BOE Display Technology.

22/2023

Uznanie ochrony patentowej od Urzędu Własności Intelektualnej Wietnamu

21/2023

Pierwsza sprzedaż modułu drukującego do zastosowań przemysłowych dla partnera z USA. Moduł drukujący zostanie dostarczony do jednego z kluczowych globalnych producentów przemysłowych maszyn dla przemysłu półprzewodnikowego wchodzącego w skład indeksu NASDAQ 100.

19/2023

Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji

18/2023

Przyznanie trzeciego patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

17/2023

Przyznanie drugiego patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

16/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za I kwartał 2023 roku

15/2023

Sprzedaż drugiego urządzenia Delta Printing System do Tianjin University w Tianjin w Chinach

14/2023

Zrealizowanie przez Spółkę kluczowych elementów czwartego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

13/2023

Przyznanie patentu przez Japoński Urząd Patentowy

12/2023

Przyznanie drugiego patentu przez Chiński Urząd Patentowy

11/2023

Przyznanie patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

10/2023

Przyznanie patentu przez Chiński Urząd Patentowy

9/2023

Przyznanie patentu przez Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych

8/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

7/2023

Przyznanie patentu przez Malezyjski Urząd Patentowy

6/2023

Sprzedaż Delta Printing System do School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology w Chinach

5/2023

Sprzedaż Delta Printing System do Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach

4/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał oraz 2022 rok

3/2023

Sprzedaż Delta Printing System do University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu w Chinach

2/2023

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

1/2023

Sprzedaż Delta Printing System do South China University of Technology w Guangzhou w Chinach

2022

40/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Tianjin University w Tianjin w Chinach

39/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Harbin Institute of Technology w Harbin w Chinach

38/2022

Realizacja prognozy dotyczącej ilości złożonych wniosków patentowych

37/2022

Przejście do kolejnego etapu projektu przemysłowego w branży wyświetlaczy, poprzez sprzedaż urządzenia do walidacji technologii Partnerowi w Korei Płd.

36/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Southeast University w Nanjing w Chinach

35/2022

Zrealizowanie przez Spółkę trzeciego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

34/2022

Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

33/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku

32/2022

Pierwsza sprzedaż urządzenia XTPL do USA; Delta Printing System zostanie dostarczony do jednego z liderów rynku nowych technologii w Dolinie Krzemowej

31/2022

Uznanie ochrony patentowej od brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej

30/2022

Uznanie ochrony patentowej od Izraelskiego Urzędu Patentowego

29/2022

Złożenie wniosku patentowego

28/2022

Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego

27/2022

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Chin

26/2022

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

24/2022

Przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej w prototypie przemysłowego urządzenia do zastosowań w produkcji półprzewodników dla Partnera z Tajwanu.

23B/2022

Zawarcie porozumień i zmiana warunków emisji obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A

23/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku

22/2022

Zrealizowanie przez Spółkę drugiego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

21/2022

Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku

20/2022

Zawarcie umowy nabycia części obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A w celu umorzenia

19/2022

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 roku

18/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 roku

17/2022

Informacja o podpisaniu umowy o dotację w konkursie Horizon Europe

16/2022

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 21 czerwca 2022 roku

15/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 21 czerwca 2022 roku

12/2022

Uzgodnienie głównych parametrów przedłużenia finansowania uzyskanego na podstawie obligacji zamiennych serii A

11/2022

Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego

10/2022

Zrealizowanie przez Spółkę pierwszego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

9/2022

Podpisanie umowy z amerykańską firmą nScrypt na sprzedaż opracowanej przez XTPL pasty przewodzącej CL85

8/2022

Podpisanie umowy przez Emitenta o strategicznej współpracy w dziedzinie bioelektroniki nowej generacji z Uniwersytetem w Brescii

7/2022

Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum, którego Emitent jest członkiem do dofinansowania przez Komisję Europejską

6/2022

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Indiach

5/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał 2021 i 2021 rok

4/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

3/2022

Rozpoczęcie współpracy z Nano Dimension w celu rozwoju nanotuszu przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB

2/2022

Uzyskanie ochrony patentowej od Japońskiego Urzędu Patentowego

1/2022

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta

2021

21/2021

Zawarcie umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing System z Uniwersytetem w Brescii

20/2021

Zawarcie umowy sprzedaży drukarki Delta Printing System z Uniwersytetem w Glasgow

19/2021

Podpisanie umowy na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych