Raporty ESPI

2023

24/2023

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku

23/2023

Trzecia transakcja sprzedaży modułu drukującego w ramach realizowanych projektów przemysłowych. Odbiorcą jest HB Technology z Korei Płd., który dostarcza sprzęt dla m.in. Samsung Display Corporation i Beijing BOE Display Technology.

22/2023

Uznanie ochrony patentowej od Urzędu Własności Intelektualnej Wietnamu

21/2023

Pierwsza sprzedaż modułu drukującego do zastosowań przemysłowych dla partnera z USA. Moduł drukujący zostanie dostarczony do jednego z kluczowych globalnych producentów przemysłowych maszyn dla przemysłu półprzewodnikowego wchodzącego w skład indeksu NASDAQ 100.

19/2023

Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji

18/2023

Przyznanie trzeciego patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

17/2023

Przyznanie drugiego patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

16/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za I kwartał 2023 roku

15/2023

Sprzedaż drugiego urządzenia Delta Printing System do Tianjin University w Tianjin w Chinach

14/2023

Zrealizowanie przez Spółkę kluczowych elementów czwartego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

13/2023

Przyznanie patentu przez Japoński Urząd Patentowy

12/2023

Przyznanie drugiego patentu przez Chiński Urząd Patentowy

11/2023

Przyznanie patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

10/2023

Przyznanie patentu przez Chiński Urząd Patentowy

9/2023

Przyznanie patentu przez Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych

8/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

7/2023

Przyznanie patentu przez Malezyjski Urząd Patentowy

6/2023

Sprzedaż Delta Printing System do School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology w Chinach

5/2023

Sprzedaż Delta Printing System do Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach

4/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał oraz 2022 rok

3/2023

Sprzedaż Delta Printing System do University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu w Chinach

2/2023

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

1/2023

Sprzedaż Delta Printing System do South China University of Technology w Guangzhou w Chinach

2022

40/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Tianjin University w Tianjin w Chinach

39/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Harbin Institute of Technology w Harbin w Chinach

38/2022

Realizacja prognozy dotyczącej ilości złożonych wniosków patentowych

37/2022

Przejście do kolejnego etapu projektu przemysłowego w branży wyświetlaczy, poprzez sprzedaż urządzenia do walidacji technologii Partnerowi w Korei Płd.

36/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Southeast University w Nanjing w Chinach

35/2022

Zrealizowanie przez Spółkę trzeciego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

34/2022

Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

33/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku

32/2022

Pierwsza sprzedaż urządzenia XTPL do USA; Delta Printing System zostanie dostarczony do jednego z liderów rynku nowych technologii w Dolinie Krzemowej

31/2022

Uznanie ochrony patentowej od brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej

30/2022

Uznanie ochrony patentowej od Izraelskiego Urzędu Patentowego

29/2022

Złożenie wniosku patentowego

28/2022

Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego

27/2022

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Chin

26/2022

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

24/2022

Przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej w prototypie przemysłowego urządzenia do zastosowań w produkcji półprzewodników dla Partnera z Tajwanu.

23B/2022

Zawarcie porozumień i zmiana warunków emisji obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A

23/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku

22/2022

Zrealizowanie przez Spółkę drugiego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

21/2022

Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku

20/2022

Zawarcie umowy nabycia części obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A w celu umorzenia

19/2022

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 roku

18/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 roku

17/2022

Informacja o podpisaniu umowy o dotację w konkursie Horizon Europe

16/2022

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 21 czerwca 2022 roku

15/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 21 czerwca 2022 roku

12/2022

Uzgodnienie głównych parametrów przedłużenia finansowania uzyskanego na podstawie obligacji zamiennych serii A

11/2022

Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego

10/2022

Zrealizowanie przez Spółkę pierwszego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

9/2022

Podpisanie umowy z amerykańską firmą nScrypt na sprzedaż opracowanej przez XTPL pasty przewodzącej CL85

8/2022

Podpisanie umowy przez Emitenta o strategicznej współpracy w dziedzinie bioelektroniki nowej generacji z Uniwersytetem w Brescii

7/2022

Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum, którego Emitent jest członkiem do dofinansowania przez Komisję Europejską

6/2022

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Indiach

5/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał 2021 i 2021 rok

4/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

3/2022

Rozpoczęcie współpracy z Nano Dimension w celu rozwoju nanotuszu przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB

2/2022

Uzyskanie ochrony patentowej od Japońskiego Urzędu Patentowego

1/2022

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta

2021

21/2021

Zawarcie umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing System z Uniwersytetem w Brescii

20/2021

Zawarcie umowy sprzedaży drukarki Delta Printing System z Uniwersytetem w Glasgow

19/2021

Podpisanie umowy na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych

18/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie opracowania metody druku siatki przewodzącej wraz z możliwością jej transferu na inne podłoża

17/2021

Informacja o wyborze oferty Emitenta w postępowaniu na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych

16/2021

Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

15/2021

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii

14/2021

Sprzedaż drukarki Delta Printing System

13/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku

12/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku

11/2021

Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku

10/2021

Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

8/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie precyzyjnego wypełniania mikrometrycznych wnęk polimerem

7/2021

Podpisanie umowy dotacyjnej

6/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie kontroli parametrów geometrycznych kartridża

5/2021

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

4/2021

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Chinach

3/2021

Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

2/2021

Ponowne zamówienie nanotuszu XTPL przez tego samego kontrahenta

1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2020

49/2020

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowaniu przez NCBiR

48/2020

Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

47/2020

Zawarcie umowy najmu z opcją wykupu dotyczącej drukarki Delta Emitenta

46/2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

45/2020

Aktualizacja prognozy ilości wniosków patentowych do końca 2020 roku

44/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

43/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 5 listopada 2020 roku

42/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 5 listopada 2020 roku

41/2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

40/2020

Nabycie udziałów spółki TPL sp. z o.o.

39/2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

38/2020
37/2020

Żądanie Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

36/2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

35/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

34/2020

Rejestracja akcji serii T w KDPW

33/2020

Dopuszczenie do obrotu akcji serii T na rynku regulowanym GPW

32/2020

Informacja dotycząca współpracy z HPK Inc.

31/2020

Warunkowa rejestracja akcji serii T w KDPW

30/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

29/2020

Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych serii A

28/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

27/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

26/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

23/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

21/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

20/2020

Zakończenie subskrypcji akcji serii T

19/2020

Informacja o transakcji Prezesa Zarządu uzyskana w trybie art. 19 MAR

18/2020

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii T

16/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 8 czerwca 2020 roku

14/2020

Otrzymanie deklaracji chęci uczestniczenia w rundzie finansowej od znaczącego akcjonariusza Spółki

12/2020

Decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych

11/2020

Realizacja trzeciego zamówienia nanotuszu

10/2020

Realizacja kolejnego zamówienia nanotouszu dla nowego kontrahenta

9/2020

Pierwsze komercyjne zamówienie nanotouszu

8/2020

Nawiązanie współpracy z Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd

7/2020

Rezygnacja Członka Zarządu

6/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

5/2020

Podpisanie umowy uruchamiającej ewaluację technologii XTPL dla OSRAM

4/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku

3/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej