Informacje o Akcjach

Liczba akcji1 783 620
Liczba głosów na WZ1 783 620
Wartość nominalna0,10 zł
Kapitał zakładowy178 362,00 zł
ISINPLXTPL000018
Ticker GPWXTP
Rynek notowaniaGłówny Rynek GPW
System notowańnotowania ciągłe
Bloomberg code
Reuters Code
Index
Kod LEI XTPL259400H9PEQYON2NI017

Wydarzenia związane z notowaniem akcji na rynku giełdowym

14 września 2017 r.
Debiut XTPL S.A. na ASO NewConnect

SeriaLiczba sztuk / głosówUdział w kapitale / głosach
Akcje serii A670 00037,56%
Akcje serii B300 00016,82%
Akcje serii C30 0001,68%
Akcje serii D198 57011,13%
Akcje serii E19 2101,08%
Akcje serii F19 2101,08%
Akcje serii G68 7203,85%
Akcje serii H68 7203,85%
Akcje serii I10 3100,58%
Akcje serii J5 1500,29%
Akcje serii K10 3100,58%
Akcje serii L140 0207,85%
Akcje serii M155 0008,69%
Akcje serii N47 0002,64%
Akcje serii O 41 4002,32%
RAZEM1 783 620100%

Dodatkowe informacje o Akcjach Emitenta

  • Akcje serii A, B, C – przekształcenie ze spółki z o.o. w S.A.
  • Akcje serii D, E, F, G, H, I, J, K, L, N oraz O – subskrypcje prywatne
  • Akcje serii M – oferta publiczna (lipiec 2017)

ANIMATOR RYNKU

 

Animatorem akcji Emitenta jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

 

e-mail: makler@bossa.pl

tel.: +48 22 504 31 04

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki notowane na rynku równoległym GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach.

 

Dobre Praktyki to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk w danym roku obrotowym.

Ład Korporacyjny

  • Rada Giełdy przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
  • Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 są udostępnione na stronie internetowej GPW.

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z Inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez prawo.

Spółka stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego, dotyczące spółek publicznych notowanych na GPW, zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki dostępnym do pobrania poniżej:

 

Do pobrania:

Wykaz Zasad Ładu Korporacyjnego, które są spełniane przez XTPL S.A.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej