Informacje o Akcjach

Liczba akcji2 029 222
Liczba głosów na WZ2 029 222
Wartość nominalna0,10 zł
Kapitał zakładowy234.987,70 PLN
ISINPLXTPL000018
Ticker GPWXTP
Rynek notowaniaRynek regulowany prowadzony przez GPW w Warszawie
System notowańnotowania ciągłe
Reuters CodeXTP.WA
IndexWIGtech
Kod LEI XTPL259400H9PEQYON2NI017

Wydarzenia związane z notowaniem akcji na rynku giełdowym

14 września 2017 r.
Debiut XTPL S.A. na ASO NewConnect

20 lutego 2019 r.
Debiut XTPL S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

SeriaLiczba sztuk / głosówUdział w kapitale / głosach
Akcje serii A670 00033,018%
Akcje serii B300 00014,784%
Akcje serii C30 0001,478%
Akcje serii D198 5709,786%
Akcje serii E19 2100,947%
Akcje serii F19 2100,947%
Akcje serii G68 7203,387%
Akcje serii H68 7203,387%
Akcje serii I10 3100,508%
Akcje serii J5 1500,254%
Akcje serii K10 3100,508%
Akcje serii L140 0206,900%
Akcje serii M155 0007,638%
Akcje serii N47 0002,316%
Akcje serii O 41 4002,040%
Akcje serii P42 6022,099%
Akcje serii S78 0003,844%
Akcje serii T125 0006,160%
RAZEM2 029 222100%

Dodatkowe informacje o Akcjach Emitenta

  • Akcje serii A, B, C – przekształcenie ze spółki z o.o. w S.A.
  • Akcje serii D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, S i T– subskrypcje prywatne
  • Akcje serii M – oferta publiczna (lipiec 2017)

ANIMATOR RYNKU

 

Animatorem akcji Emitenta jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Trigon Dom Maklerski S.A.

Mogilska 64, 31-545 Kraków

 

e-mail: bok@trigon.pl

tel.: +48 126 292 292

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki notowane na rynku równoległym GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach.

 

Dobre Praktyki to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk w danym roku obrotowym.

Ład Korporacyjny

  • Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021)
  • Nowe zasady weszły w życie 1 lipca 2021 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 są udostępnione na stronie internetowej GPW.

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z Inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez prawo.

Spółka opublikowała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, który to dokument jest dostępny do pobrania poniżej:

 

Do pobrania:

Wykaz Zasad Ładu Korporacyjnego, które są spełniane przez XTPL S.A.