Informacje o Akcjach

Liczba akcji1 904 222
Liczba głosów na WZ1 904 222
Wartość nominalna0,10 zł
Kapitał zakładowy190 422,20 zł
ISINPLXTPL000018
Ticker GPWXTP
Rynek notowaniaRynek regulowany prowadzony przez GPW w Warszawie
System notowańnotowania ciągłe
Reuters CodeXTP.WA
IndexWIGtech
Kod LEI XTPL259400H9PEQYON2NI017

Wydarzenia związane z notowaniem akcji na rynku giełdowym

14 września 2017 r.
Debiut XTPL S.A. na ASO NewConnect

20 lutego 2019 r.
Debiut XTPL S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

SeriaLiczba sztuk / głosówUdział w kapitale / głosach
Akcje serii A670 00035,185%
Akcje serii B300 00015,754%
Akcje serii C30 0001,575%
Akcje serii D198 57010,428%
Akcje serii E19 2101,009%
Akcje serii F19 2101,009%
Akcje serii G68 7203,609%
Akcje serii H68 7203,609%
Akcje serii I10 3100,541%
Akcje serii J5 1500,270%
Akcje serii K10 3100,541%
Akcje serii L140 0207,353%
Akcje serii M155 0008,140%
Akcje serii N47 0002,468%
Akcje serii O 41 4002,174%
Akcje serii P42 6022,237%
Akcje serii S78 0004,096%
RAZEM1 904 222100%

Dodatkowe informacje o Akcjach Emitenta

  • Akcje serii A, B, C – przekształcenie ze spółki z o.o. w S.A.
  • Akcje serii D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P i S– subskrypcje prywatne
  • Akcje serii M – oferta publiczna (lipiec 2017)

ANIMATOR RYNKU

 

Animatorem akcji Emitenta jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Trigon Dom Maklerski S.A.

Mogilska 64, 31-545 Kraków

 

e-mail: bok@trigon.pl

tel.: +48 126 292 292

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki notowane na rynku równoległym GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach.

 

Dobre Praktyki to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk w danym roku obrotowym.

Ład Korporacyjny

  • Rada Giełdy przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
  • Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 są udostępnione na stronie internetowej GPW.

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z Inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez prawo.

Spółka stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego, dotyczące spółek publicznych notowanych na GPW, zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki dostępnym do pobrania poniżej:

 

Do pobrania:

Wykaz Zasad Ładu Korporacyjnego, które są spełniane przez XTPL S.A.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej