Zgodnie z §20 Statutu w skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Natomiast zgodnie z § 22 Statutu w przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu samodzielnie. Szczegółowe kompetencje i obowiązki członków Zarządu zostały przedstawione w Statucie Spółki.

Imię i nazwiskoFunkcjaPoczątek kadencjiKoniec obecnej kadencji
Filip GranekPrezes zarządu20202023
Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu20202023

Filip Granek

Prezes Zarządu

Współtwórca technologii i założyciel XTPL. Jest ekspertem w zakresie nanotechnologii, elektroniki drukowanej, ogniw słonecznych oraz nowoczesnych procesów technologicznych do wytwarzania elementów półprzewodnikowych.

Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Academia Europaea) i stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem prestiżowej Young Academy of Europe, stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz niemieckiego DAAD. Otrzymał prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, został także wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Zwycięzca 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2018. Nagrodę otrzymał za pracę nad technologią przełomu, która ma poważną szansę zmienić świat na lepsze. Wygrał także w kategorii Nowy Biznes, w której nagroda została przyznana za wykorzystanie własnego doświadczenia naukowego do tworzenia innowacyjnego na skalę światową produktu.

We Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zbudował od zera nowe laboratorium i powołał interdyscyplinarny zespół naukowy, który obecnie realizuje szereg projektów badawczych. Jest autorem 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

Filip Granek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla spółki.

Do jego zakresu odpowiedzialności w XTPL należy nadzór nad działalnością badawczo – rozwojową, rozwojem biznesu i sprzedaży, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem oraz zarządzanie strategią spółki.

Jacek Olszański

Członek Zarządu

Magister ekonomii i absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Praktyk w obszarze finansów i controllingu w grupach kapitałowych, z dwudziestoletnim doświadczeniem. W przeszłości związany m.in. z KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupą Selena, gdzie pełnił szereg funkcji menedżerskich. Zarządzający własnym biznesem na rynku outsourcingu usług controllingowych. Członek Rad Nadzorczych oraz Komitetu Audytu spółek różnych branż, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jacek Olszański związany jest z XTPL S.A. od października 2018 roku i pełnił dotychczas funkcję kierownika finansowego.