Nośniki wartości

Wartość XTPL wynika z potencjału rozwijanej przez spółkę unikatowej technologii oraz posiadanego IP systematycznie zabezpieczanego wnioskami patentowymi.

 

O potencjale własności intelektualnej decyduje przede wszystkim poziom szacowanych na jej bazie przychodów, oczekiwanych po wdrożeniu rozwiązania spółki na rynek w poszczególnych polach aplikacyjnych, do których spółka kieruje lub będzie kierować swoją ofertę. Ponadto na wartość XTPL wpływ mają także: rozmiar i przewidywane tempo wzrostu rynków docelowych, ilość pól aplikacyjnych i ich dywersyfikacja oraz propozycja wartości (korzyści dla klienta) dedykowana dla każdego z rynków. Ze względu na platformowy charakter technologii, pozwalający na jej efektywne wdrożenie w wielu polach aplikacyjnych, potencjał spółki jest znaczący.

Długofalowym celem XTPL jest osiągnięcie pozycji globalnie liczącej się spółki technologicznej, dostarczającej dedykowane rozwiązania i zapewniającej partnerom biznesowym przewagi technologiczne oraz konkurencyjne, które pozwolą im efektywniej wytwarzać nowoczesne urządzenia nowych generacji.