XTPL zamierza komercjalizować swoją technologię w wielu segmentach szeroko rozumianego rynku elektroniki drukowanej. Według danych IDTechEx wartość światowego rynku elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w 2019 roku to 37,1 mld USD. W 2030 roku prognozy wskazują wzrost rynku do poziomu 74 mld USD, co daje CAGR w latach 2019-2030 na poziomie 6,5%.

Wykres 1:

Wartość światowego rynku elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w latach 2013-2019 oraz prognoza na 2030 rok (mld USD).

 

Źródło: IDTechEx

Spółka wybrała pierwsze pola zastosowań do komercjalizacji na obecnym etapie rozwoju i wokół nich koncentruje swoje działania:

 

SEKTOR WYŚWIETLACZY

(zastosowanie do naprawy zerwanych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych ang. open defect repair)

 

Defekty struktur przewodzących (zerwanych połączeń metalicznych) są poważnym wyzwaniem dla producentów wielu branż. Są one m.in. jedną z przyczyn występowania tzw. martwych pikseli w matrycach wysokorozdzielczych wyświetlaczy. Dostępne dzisiaj na rynku technologie naprawy tych struktur mają poważne ograniczenia, są skomplikowane i kosztowne. Technologia nanodruku XTPL umożliwi naprawę przerwanych struktur przewodzących już na etapie produkcji, obniżając koszty, gwarantując precyzję i szybkość, jakich nie oferuje żadna z dotychczasowych metod.

 

SEKTOR INTELIGENTNEGO SZKŁA

(ang. smart glass)

 

Inteligentne szkło jest tak zaprojektowane by zmieniać przejrzystość, w zależności od poziomu natężenia oświetlenia na zewnątrz. Technologia opracowana przez XTPL pozwala na bardzo precyzyjny druk na szkle ultracienkich, niewidocznych struktur o znakomitych parametrach przewodzenia. Główna korzyść oczekiwana po ewentualnym wdrożeniu technologii XTPL w proces produkcji dla tego sektora to szybsza konwersja szkła z jasnego na ciemne i odwrotnie, co pozwoli na znaczną poprawę cech użytkowych produktów tego typu, a także otworzy dla producentów z tej branży nowe, nie obsługiwane dotychczas segmenty rynkowe. (np. motoryzacja).

 

SEKTOR PÓŁPRZEWODNIKÓW

(rozpoczęty w Q1 2020 projekt dotyczy elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych)

 

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie tworzenia ultraprecyzyjnych połączeń przewodzących dla elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych z jednym ze światowych liderów tego rynku. Branża oświetleniowa od wielu lat zmierza w stronę coraz większego wykorzystania emitujących światło materiałów półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło. Wykorzystuje się je w oświetleniu LED i OLED. XTPL może mieć w tym zakresie znaczącą rolę do odegrania.

Istotnym elementem, który sprzyja rozwojowi rynku elektroniki jest wzrastająca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w różnych dziedzinach. Docelowo Spółka będzie dążyć do tego, aby technologia XTPL znalazła zastosowanie w wielu już istniejących dziedzinach elektroniki drukowanej lub – dzięki niespotykanej dotąd precyzji druku – umożliwiła wdrożenie do tej branży nowych sektorów. Rewolucja technologiczna wynikająca z zastosowania rozwiązań XTPL ma polegać na umożliwieniu wytwarzania złożonych i skomplikowanych urządzeń tanimi i skalowalnymi metodami drukowania. Kolejne już zidentyfikowane i wstępnie zweryfikowane pola aplikacyjne to:

  • rynek wyświetlaczy (poza wyżej wymienionym zastosowanie do naprawy defektów spółka planuje w kolejnych krokach dostarczyć tej branży rozwiązania umożliwiające znaczące podniesienie rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy oraz pozwalające na wytwarzanie wyświetlaczy na giętkich podłożach);
  • rynek półprzewodników, jako alternatywa dla fotolitografii;
  • rynek zaawansowanych płytek PCB (ang. printed circut boards)
  • rynek zabezpieczeń antypodróbkowych;
  • rynek biosensorów
  • rynek ogniw fotowoltaicznych

Wszystkie prace badawczo-rozwojowe Spółki prowadzone są na terytorium Polski. Komercjalizacja realizowana będzie przede wszystkim na rynkach Ameryki Północnej (głównie USA) oraz Azji (Chiny, Korea, Tajwan, Japonia oraz Izrael).