Struktura Akcjonariatu

L.p.AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji
1.Dr Filip Granek
328 498
13,98
2.Deutsche Balaton Group (Deutsche Balaton AG i Heidelberger Beteiligungsholding AG)
336 939
14,34
3Leonarto Funds SCSp
257 564
10,96
4.ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds
234 692
9,99
5.Sebastian Młodziński
154 998
6,60
6.Pozostali
1 037 186
44,14
RAZEM
2 349 877
100,00

Liczba akcji = Liczba głosów

Procent akcji = Procent głosów