Struktura Akcjonariatu

Założyciele Spółki XTPL, Filip Granek i Sebastian Młodziński kontrolują ponad 29% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W strukturze akcjonariatu znajdują się również dwa niemieckie fundusze inwestycyjne: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds ( z udziałem 9,64%) oraz Heidelberger Beteilungsholding AG wraz z podmiotem powiązanym Deutsche Balaton AG – z udziałem 11,76%).

L.p.AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji
1. Filip Granek
316 998
15,62
2.Deutsche Balaton Group (Deutsche Balaton AG i Heidelberger Beteiligungsholding AG)
238 577
11,76
3.Sebastian Młodziński
233 657
11,51
4.ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds
195 663
9,64
5.Pankiewicz Venture Sp. k.
161 172
7,94
6.Rockbridge TFI*
96 879
4,77
7.TPL Sp. z o.o.**
78 160
3,85
8.Leonarto Funds SCSp***
69 000
3,40
6.Pozostali
639 116
31,50
RAZEM
2 029 222
100,00

Liczba akcji = Liczba głosów

Procent akcji = Procent głosów

* Zgodnie z informacją z dnia 7 lipca 2021 r. przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (RB 16/2021)

** TPL Sp. z o.o. posiada akcje serii L i serii P, wyemitowane z przeznaczeniem na program motywacyjny Jedynym udziałowcem TPL sp. z o.o. jest XTPL S.A.

***Na podstawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTPL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r. – RB 12/2021 sporządzony i przekazany do publicznej wiadomości na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej