Polityka Dywidendy

Historia dywidend

Spółka nie wypłacała dywidendy od momentu powstania. Ze względu na etap rozwoju działalności Spółki, obecna polityka Spółki w zakresie dywidendy nie zakłada wypłat w najbliższych latach obrotowych.

 

Polityka dywidendy