Prezentacje Wynikowe

2024

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2024

Prezentacja wynikowa za 2023 & Q4 2023

2023

Prezentacja wynikowa za III kwartał 2023 i Strategia 2023-2026

Prezentacja wynikowa za I półrocze 2023

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2023

2022

Prezentacja wynikowa za 2022 & Q4 2022

Prezentacja wynikowa za III kwartał 2022

Prezentacja wynikowa za I półrocze 2022

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2022

2021

Prezentacja wynikowa 2021

Prezentacja wynikowa za III kwartał 2021

Prezentacja wynikowa za I półrocze 2021

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2021

2020

Prezentacja wynikowa 2020

Prezentacja wynikowa za III kwartał 2020

Prezentacja wynikowa za I półrocze 2020

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2020

2019

Prezentacja wynikowa 2019

Prezentacja wynikowa za III kwartał 2019

Prezentacja wynikowa za I półrocze 2019

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2019

2018

Prezentacja wynikowa 2018

Prezentacja wynikowa za III kwartał 2018

Prezentacja wynikowa za II kwartał 2018

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2018

2017

Prezentacja wynikowa 2017

Prezentacja wynikowa za IV kwartał 2017