Raporty EBI

2023

1/2023

XTPL Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

2021

1/2021

XTPL Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

2019

1/2019

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

3/2019
2/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

2018

30/2018
25/2018

Podjęcie przez Zarząd XTPL S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego XTPL S.A. w granicach kapitału docelowego

23/2018

Podjęcie przez Zarząd XTPL S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego XTPL S.A. w granicach kapitału docelowego

22/2018
17/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28 maja 2018 roku

16/2018

Rezygnacja i powołanie Członka Rady Nadzorczej

15/208
13/2018

Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

11/2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia 2018 roku

10/2018

Rezygnacja i powołanie Członka Rady Nadzorczej

4/2018
3/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

2/2018

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego

1/2018

Raport miesięczny grudzień 2017 roku

2017

15/2017

Raport miesięczny listopad 2017

14/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

13/2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu

12/2017

Powołanie Członka Zarządu

11/2017

Raport miesięczny październik 2017

10/2017

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

8/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

7/2017

Rezygnacja Członka Zarządu

6/2017
5/2017

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

4/2017

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

3/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2/2017

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

1/2017

Przystąpienie do systemu EBI