Jakie jest zastosowanie technologii XTPL?

Najważniejszą cechą technologii XTPL jest możliwość jej zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Naszym celem jest zrewolucjonizowanie w pierwszej kolejności szeroko rozumianego sektora ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ. Silnemu rozwojowi tego rynku sprzyja rosnąca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej,...

Najważniejszą cechą technologii XTPL jest możliwość jej zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Naszym celem jest zrewolucjonizowanie w pierwszej kolejności szeroko rozumianego sektora ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ. Silnemu rozwojowi tego rynku sprzyja rosnąca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w różnych dziedzinach.

Rewolucja technologiczna opiera się tu na umożliwieniu produkcji złożonych i skomplikowanych urządzeń za pomocą tanich i skalowalnych metod. Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety i książki, w przyszłości drukować będziemy właśnie wyświetlacze, ogniwa słoneczne, biosensory i inne elementy.

 

ZWERYFIKOWANE POLA APLIKACYJNE


 
 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZASTOSOWANIA W KLUCZOWYCH OBECNIE DLA SPÓŁKI OBSZARACH:

 

Wyświetlacze (obecnie komercjalizacja realizowana w pierwszym podsektorze tego rynku ang. open defect repair, ale potencjalnie możliwe kolejne):

 

Naprawa defektów: struktury przewodzące w skali mikro i nano są niezbędne na rynku elektroniki drukowanej (np. układy scalone, wyświetlacze LCD/OLED, płytki PCB, ogniwa słoneczne i wiele innych). Sektor ten boryka się z poważnym problemem ponieważ struktury te często ulegają uszkodzeniu na etapie produkcji. Komponenty elektroniki wykonane na bazie takich struktur są niezwykle drogie, dlatego kluczowa jest naprawa powstających defektów. Obecnie dostępne na rynku metody naprawcze są ograniczone, skomplikowane i kosztowne. XTPL oferuje nowe przełomowe rozwiązanie, które umożliwia naprawę defektów ścieżek przewodzących przy niskich kosztach, z precyzją i szybkością niespotykaną dotąd przy użyciu żadnego innego rozwiązania;

 • Inteligentne szkło (ang. smart glass) – rozwiązanie spółki ma ułatwić zmianę przejrzystości szkła, w zależności od poziomu natężenia oświetlenia na zewnątrz. Technologia opracowana przez spółkę pozwala na bardzo precyzyjny druk na szkle ultracienkich, niewidocznych struktur o znakomitych parametrach przewodzenia. Główną korzyścią oczekiwaną po ewentualnym wdrożeniu technologii XTPL w procesie produkcji dla tego sektora jest szybsza konwersja szkła (z jasnego na ciemne i odwrotnie), co pozwoli na znaczną poprawę cech użytkowych produktów tego typu, a także może otworzyć dla producentów z niniejszej branży nowe, nie obsługiwane dotychczas segmenty rynkowe.
 • Półprzewodniki (rozpoczęty w Q1 2020 projekt dotyczy elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych) – spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie tworzenia ultraprecyzyjnych połączeń przewodzących dla elementów półprzewodnikowych obecnych w urządzeniach oświetleniowych z jednym ze światowych liderów tego rynku. Branża oświetleniowa od wielu lat zmierza w stronę coraz większego wykorzystania emitujących światło materiałów półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło. Wykorzystuje się je w oświetleniu LED i OLED. XTPL może mieć w tym zakresie znaczącą rolę do odegrania.

Jaka jest podstawowa działalność XTPL i jak Spółka chce realizować przychody?

XTPL jest spółką technologiczną typu deep tech. Celem strategicznym XTPL jest: opracowywanie, rozwój oraz szeroka komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego druku materiałów, w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spółka zamierza adoptować opracowaną technologię do różnych pól...

XTPL jest spółką technologiczną typu deep tech. Celem strategicznym XTPL jest: opracowywanie, rozwój oraz szeroka komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego druku materiałów, w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spółka zamierza adoptować opracowaną technologię do różnych pól aplikacyjnych, a następnie oferować rozwiązanie technologiczne partnerom przemysłowym z wykorzystaniem różnych mechanizmów: licencjonowania, partnerstw strategicznych czy przedsięwzięć typu joint venture. Podstawowym celem działania XTPL jest wdrażanie dostosowanych do potrzeb rynku rozwiązań w zakresie nanodruku dla wybranych sektorów przemysłu.

Na obecnym etapie w ramach komercjalizacji swoich rozwiązań, XTPL zamierza dostarczać kompleksowe rozwiązanie technologiczne dla swoich klientów w ramach wybranego modelu:

 • Licencjonowanie: XTPL opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne, które licencjonuje partnerowi, tworzącemu na jej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii w przemyśle; przychodem spółki w tym przypadku są opłaty licencyjne bazujące na sprzedaży urządzeń, w których wdrożono opracowaną technologię;
 • Partnerstwo strategiczne: XTPL opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne i komercjalizuje je we współpracy z partnerem strategicznym, z którym zawiera umowę np. typu joint venture; zadania komercjalizacyjne dzielone są między partnerów zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjałem; spółka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia.

Na jakich rynkach Spółka zamierza działać?

Głównymi kierunkami rozwoju działalności dla XTPL są rynki Ameryki Północnej i Azji (głównie USA, Chiny, Japonia i Korea Południowa). To najbardziej chłonne obszary z perspektywy naszej technologii. Widzimy także duży potencjał w Singapurze, Tajwanie, Niemczech, Francji, Anglii, Szwajcarii, Włoszech,...

Głównymi kierunkami rozwoju działalności dla XTPL są rynki Ameryki Północnej i Azji (głównie USA, Chiny, Japonia i Korea Południowa). To najbardziej chłonne obszary z perspektywy naszej technologii. Widzimy także duży potencjał w Singapurze, Tajwanie, Niemczech, Francji, Anglii, Szwajcarii, Włoszech, Finlandii, Izraelu, Austrii i Holandii. Oferujemy innowacyjne na skalę światową rozwiązania i mamy interdyscyplinarny zespół profesjonalistów, z powodzeniem działających na rynkach międzynarodowych.

 

 

W pierwszej kolejności prowadzimy komercjalizację takich obszarów jak wyświetlacze, inteligentne szkło czy półprzewodniki w branży oświetleniowej. XTPL dostrzega również ogromny potencjał w innych segmentach rynku półprzewodników, a także w branży biosensorów, zabezpieczeń antypodróbkowych, zaawansowanych płytek PCB i w sektorze paneli fotowoltaicznych.

Czy technologia opracowana przez XTPL jest opatentowana, a jeśli tak, to w jakich krajach?

Dla spółek z obszaru tzw. deep tech, własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej bardzo istotnie przekłada się na ich wartość. XTPL wybrało metodę proaktywną patentowania strategicznie zabezpieczając swoją technologię i dążąc do ochrony w...

Dla spółek z obszaru tzw. deep tech, własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej bardzo istotnie przekłada się na ich wartość. XTPL wybrało metodę proaktywną patentowania strategicznie zabezpieczając swoją technologię i dążąc do ochrony w obszarach, które we współpracy z ekspertami różnych dziedzin uznała za dochodowe w przyszłości. Spółka chroni swoje IP, by czerpać maksymalne zyski z rozwoju nowych generacji urządzeń, które dopiero pojawią się na rynku w kolejnych latach. XTPL patrzy w przyszłość, przewidując trendy w ramach pól aplikacyjnych, w których komercjalizuje swoją technologię. To pozwoli na budowanie długofalowej wartości spółki na wiele lat.

 

 

Najistotniejsze wnioski patentowe z punktu widzenia przyszłej licencji, dotychczas złożone przez XTPL, dotyczyły rozwiązań do zastosowania w naprawie defektów dedykowanych do rynku wyświetlaczy oraz w obszarze smart glass. Wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zagwarantuje spółce bezpieczną komercjalizację i odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem pierwszych umów komercyjnych z wybranymi partnerami.

XTPL patentuje na największych rynkach oraz tam gdzie są klienci spółki: USA, AZJA: KOREA, CHINY, JAPONIA oraz w EUROPIE ZACHODNIEJ. Co do zasady USA i UE są tak dużymi i szybko zmieniającymi się rynkami, że tam patentuje się zawsze.

Kto jest biegłym rewidentem Spółki?

Biegłym rewidentem XTPL jest 4 AUDYT Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań. To spółka wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363. Podmiot należy do stowarzyszenia TGS Global stanowiącego dynamicznie rozwijającą się,...

Biegłym rewidentem XTPL jest 4 AUDYT Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań. To spółka wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363. Podmiot należy do stowarzyszenia TGS Global stanowiącego dynamicznie rozwijającą się, międzynarodową sieć niezależnych firm księgowych i prawniczych.

Czy Spółka spotyka się z inwestorami? Jak można dowiedzieć się o planowanych spotkaniach?

XTPL regularnie spotyka się z inwestorami, zarówno podczas indywidualnie planowanych sesji, jak i w trakcie krajowych oraz międzynarodowych konferencji poświęconych rynkowi kapitałowemu. XTPL komunikuje się z inwestorami za pośrednictwem publikacji, newsletterów, mediów społecznościowych, odpowiada na...

XTPL regularnie spotyka się z inwestorami, zarówno podczas indywidualnie planowanych sesji, jak i w trakcie krajowych oraz międzynarodowych konferencji poświęconych rynkowi kapitałowemu. XTPL komunikuje się z inwestorami za pośrednictwem publikacji, newsletterów, mediów społecznościowych, odpowiada na pytania zadawane w każdym dostępnym kanale oraz poprzez adres e-mail: investors@xtpl.com. Spółka chce kontynuować organizację spotkań inwestorskich i czatów dla inwestorów. Wszystkie te działania są planowane i publikowane w kalendarzu wydarzeń dostępnym na stronie internetowej XTPL.

 

Kalendarium

Czy Spółka publikuje newsletter dla inwestorów? Jakie informacje są tam zamieszczane? Jak można zapisać się na listę mailingową?

XTPL publikuje newsletter dla inwestorów i każdorazowo przesyła do zapisanych subskrybentów ważne informacje bieżące ze spółki. Newsletter obejmuje istotne wydarzenia, wyniki, sprawozdania, najnowsze wiadomości oraz cykliczne podsumowanie w zakresie postępów w komercjalizacji. Wszyscy inwestorzy mogą...

XTPL publikuje newsletter dla inwestorów i każdorazowo przesyła do zapisanych subskrybentów ważne informacje bieżące ze spółki. Newsletter obejmuje istotne wydarzenia, wyniki, sprawozdania, najnowsze wiadomości oraz cykliczne podsumowanie w zakresie postępów w komercjalizacji. Wszyscy inwestorzy mogą zapisać się do newslettera na głównej stronie serwisu „Relacje inwestorskie” w ramach strony korporacyjnej XTPL, a także pisząc na adres e-mail: investors@xtpl.com, z prośbą o dodanie do listy mailingowej.

 

Newsletter inwestorski

Dlaczego Spółka nie skomercjalizowała jeszcze swojej technologii?

Firmy takie jak XTPL, zajmujące się twardymi technologiami (ang. deep tech) – potrzebują dłuższego czasu na dotarcie na rynek, wymagają one także na wczesnym etapie istotnego zaangażowania kapitałowego. Natomiast twarde technologie, zwłaszcza takie jak ta rozwijana przez XTPL - platformowe, mające szeroki...

Firmy takie jak XTPL, zajmujące się twardymi technologiami (ang. deep tech) – potrzebują dłuższego czasu na dotarcie na rynek, wymagają one także na wczesnym etapie istotnego zaangażowania kapitałowego. Natomiast twarde technologie, zwłaszcza takie jak ta rozwijana przez XTPL – platformowe, mające szeroki zakres zastosowania w wielu branżach, mogą tworzyć wręcz własne rynki i kreować przełom w istniejących gałęziach przemysłu.

Działamy konsekwentnie i zgodnie z planem, pokonując kolejne etapy procesu komercjalizacji. Z poszczególnymi partnerami konsekwentnie wchodzimy na kolejne etapy zaawansowania. Mamy kilka aktywnych projektów z dużymi międzynarodowymi korporacjami i kilkadziesiąt prospektów sprzedażowych w ramach kilkunastu pól aplikacyjnych, które będziemy uaktywniać w następnych krokach.

Dynamika działania międzynarodowych dużych koncernów – a z takimi rozmawia XTPL – jest znacznie wolniejsza i spółka musi się do niej dopasować. Należy pamiętać, iż technologia za którą partner ma zapłacić cenę liczoną w milionach dolarów i ma zostać wdrożona do masowej produkcji elektroniki musi zostać bardzo drobiazgowo sprawdzona. Na XTPL warto patrzeć długoterminowo.

Jakie są największe przewagi konkurencyjne Spółki?

Technologia spółki ma jedną podstawową zaletę – jest przełomowa i z tego względu ma szansę zastąpić dotychczasowe, drogie i nieefektywne rozwiązania. O unikalności metody XTPL świadczy połączenie kilku cech: niespotykana dotąd precyzja (na poziomie 1-3 mikrometrów), metoda addytywna...

Technologia spółki ma jedną podstawową zaletę – jest przełomowa i z tego względu ma szansę zastąpić dotychczasowe, drogie i nieefektywne rozwiązania. O unikalności metody XTPL świadczy połączenie kilku cech:

 • niespotykana dotąd precyzja (na poziomie 1-3 mikrometrów),
 • metoda addytywna (oszczędność materiału i czasu, brak substancji toksycznych),
 • skalowalność, efektywność kosztowa, prostota i szybkość,
 • brak konieczności użycia pola elektrycznego.

 

Poza rewolucyjną technologią, Spółka posiada inne ważne zalety. Zespół XTPL tworzą osoby w Polsce oraz USA – są to najwyższej klasy naukowcy i technolodzy posiadający interdyscyplinarną wiedzę z zakresu: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki i symulacji numerycznych (dysponują także tytułami doktorskimi), a także specjaliści od zarządzania strategicznego i komercjalizacji, rozwoju produktów, wdrażania innowacji, marketingu i komunikacji oraz rynku kapitałowego.

Firma jest wspierana przez międzynarodową radę doradczą, której pierwszymi członkami zostali Harold Hughes i Amir Nayyerhabibi. Harold Hughes jest byłym dyrektorem finansowym Intela i prezesem Rambusa, doświadczonym menagerem z branży półprzewodników i doradcą wielu odnoszących sukcesy firm z branży elektronicznej. Projekty, w które się angażuje – szczególnie w dziedzinie rozwijania pionierskich technologii – posiadają niekwestionowany znak jakości, a wyceny wspieranych przez niego firm dziś liczone są w miliardach dolarów. Inny doświadczony amerykański gracz biznesowy w radzie doradczej XTPL – Amir Nayyerhabibi – jest jednym z partnerów w Benhamou Global Ventures, funduszu inwestycyjnym z Doliny Krzemowej. Amir jest ekspertem w dziedzinie półprzewodników. W przeszłości był twórcą m.in. StratumOne Communications, którą w 1999 roku Cisco przejęło za 435 milionów USD. Później, już w samym Cisco, Nayyerhabibi pełnił kluczowe funkcje menedżerskie. Ten „seryjny przedsiębiorca” – jak kiedyś o nim napisał Wall Street Journal – wspiera nas w kontaktach z wielkim przemysłem w USA. W maju 2019 do rady doradczej dołączył Hiroshi Menjo, który współzałożył NSV Wolf Capital, fundusz strategicznego z Silicon Valley, jest ekspertem we wdrażaniu japońskich strategii wejścia i nawiązywaniu sojuszy strategicznych z japońskimi firmami.

 

Spójrzmy na korzyści rynkowe zapewniane przez rozwiązanie XTPL w poszczególnych polach aplikacyjnych:

 

Wyświetlacze:

 • zwiększenie wydajności produkcyjnej,
 • zmniejszenie ilości odrzutów,
 • zwiększenie rozdzielczości,
 • rozwiązanie dla wyświetlaczy na giętkich podłożach,
 • umożliwienie dalszej miniaturyzacji.

 

Inteligentne szkło:

 • znaczące skrócenie czasu konwersji szkła,
 • poprawa właściwości użytkowych produktów,
 • otwarcie na nowe segmenty rynku.

 

Półprzewodniki:

 • precyzyjne łącznie układów mikroelektronicznych z PCB,
 • zmniejszenie wymiarów wyprowadzeń i połączeń elektronicznych układu scalonego,
 • poprawa wydajności pracy przez wydajniejsze odprowadzanie wytwarzanego przez układ ciepła.

 

Zaawansowane płytki PCB:

 • maksymalne zagęszczenie struktur przewodzących,
 • umożliwienie dalszej miniaturyzacji,
 • efektywny kosztowo i skalowalny proces,
 • zwiększenie wydajności produkcyjnej.

 

Zabezpieczenia antypodróbkowe:

 • nieosiągalne dotąd zaawansowanie złożoności systemu,
 • praktycznie nieograniczona liczba kombinacji (nie do podrobienia),
 • uniwersalność: podłoża, wdrożenia i kontroli,
 • efektywne kosztowo i skalowalne rozwiązanie.

 

Biosensory:

 • prosta i szybka detekcja,
 • wszechstronne rozwiązanie dla punktów „point of care”,
 • efektywna kosztowo i skalowalna produkcja,
 • umożliwienie dalszej miniaturyzacji.

 

Panele fotowoltaiczne:

 • zwiększona efektywność energetyczna o ok 4-5%,
 • efektywna kosztowo i skalowalna produkcja.

Z jakich źródeł Spółka finansuje swoją bieżącą działalność?

Głównym źródłem finansowania działalności XTPL jest komercjalizacja autorskiej technologii poprzez regularnie generowane przychody w obrębie wszystkich 3 linii biznesowych: projektów nakierowanych na wdrożenia przemysłowe na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, sprzedaży urządzeń...

Głównym źródłem finansowania działalności XTPL jest komercjalizacja autorskiej technologii poprzez regularnie generowane przychody w obrębie wszystkich 3 linii biznesowych: projektów nakierowanych na wdrożenia przemysłowe na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, sprzedaży urządzeń prototypujących Delta Printing System oraz zamówień na nanotusze przewodzące. Ponadto Spółka współfinansuje część swojej działalności B+R środkami z dotacji, które stanowią ważne źródło finansowania, choć ich udział w przychodach systematycznie maleje na korzyść przychodów komercyjnych.

Jaki potencjał ma XTPL i jak buduje wartość?

Innowacje technologiczne opracowane przez XTPL mają potencjał, by w pierwszej kolejności zrewolucjonizować, a potem stać się standardem w wielu wybranych obszarach elektroniki drukowanej. Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety i książki, w najbliższej przyszłości drukować będziemy wyświetlacze,...

Innowacje technologiczne opracowane przez XTPL mają potencjał, by w pierwszej kolejności zrewolucjonizować, a potem stać się standardem w wielu wybranych obszarach elektroniki drukowanej. Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety i książki, w najbliższej przyszłości drukować będziemy wyświetlacze, ogniwa słoneczne, biosensory i inne zaawansowane elementy. To już nie jest jedynie wizja. Dzięki nanodrukowi XTPL to szybko zbliżająca się rzeczywistość.

Spółka spodziewa się osiągać przychody z licencjonowania technologii w ramach konkretnych zastosowań dla partnerów, którzy zadeklarują gotowość do niezależnego rozwoju technologii Spółki na skalę przemysłową. Jako beneficjent, XTPL zyska dostęp do rynków, których wielkość liczona jest w miliardach dolarów. Udana komercjalizacja rozwiązań XTPL na tych rynkach przyniesie również ogromny wzrost wartości Spółki, w dużej mierze oparty na prawach własności intelektualnej przez nią zabezpieczonych. Tak zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia, jak to realizowane przez XTPL, wymagają czasu i dłuższego okresu inkubacji, ale spodziewane zyski są również istotnie wyższe.

 

Kluczowe czynniki wpływające na znaczący potencjał spółki to:

 • megatrendy, które sprzyjają XTPL (miniaturyzacja, skalowalne rozwiązania i addytywność),
 • docelowy rynek w wys. 73 mld USD (2030 rok),
 • zainteresowanie liderów z branży technologią Spółki,
 • wysokie bariery wejścia dla konkurencji, istotne bariery wyjścia dla Klientów.