Jakie jest zastosowanie technologii XTPL?

Unikalną cechą technologii XTPL jest możliwość jej zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Naszym celem jest zrewolucjonizowanie w pierwszej kolejności szeroko rozumianego sektora ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ. Silnemu rozwojowi tego rynku sprzyja rosnąca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej,...

Unikalną cechą technologii XTPL jest możliwość jej zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Naszym celem jest zrewolucjonizowanie w pierwszej kolejności szeroko rozumianego sektora ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ. Silnemu rozwojowi tego rynku sprzyja rosnąca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w różnych dziedzinach. Technologia XTPL znajdzie zastosowanie w wielu już istniejących dziedzinach elektroniki drukowanej lub – dzięki niespotykanej dotąd precyzji naszego rozwiązania – umożliwi wdrożenie do niej nowych. Rewolucja technologiczna dla tego sektora opiera się na umożliwieniu produkcji złożonych i skomplikowanych urządzeń za pomocą tanich i skalowalnych metod. Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety i książki, w przyszłości drukować będziemy właśnie wyświetlacze, ogniwa słoneczne, biosensory i inne elementy.

Wielkość rynku:  2017 r. – 29,3 mld USD; 2027 – 73,4 mld USD; CAGR 9,3% (prognoza)

 

 

Poniżej przedstawiamy przykłady pokazujące zastosowanie w kilku obszarach tego rynku, o wartości miliardów dolarów każdy:

 

NAPRAWA ZERWANYCH POŁĄCZEŃ METALICZNYCH – OPEN DEFECT REPAIR

XTPL oferuje przełomową technologię umożliwiającą stosowanie nanostruktur przewodzących prąd do naprawy uszkodzonych połączeń metalicznych z niespotykaną dotąd precyzją. Nasze rozwiązanie umożliwia naprawę przerwanych linii przewodzących już na etapie produkcji z wykorzystaniem szybkiej, prostej i wszechstronnej metody, pozwalającej na obniżenie całkowitego kosztu produkcji dla klienta. W porównaniu z obecnymi metodami stosowanymi na świecie, metoda XTPL daje największą przewagę konkurencyjną, co jest jednym z powodów, dla których Spółka spodziewa się pierwszego wdrożenia przemysłowego właśnie w tym obszarze.

Czytaj więcej

 

TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE 

Wyświetlacze, ogniwa słoneczne, ekrany dotykowe czy smartfony wykorzystują m.in. transparentne warstwy przewodzące (TCF) o możliwie jak największej neutralności w stosunku do światła (pochłanianego lub emitowanego przez urządzenie) i jednocześnie o najwyższych parametrach przewodzenia. Obecnie głównie stosuje się warstwy TCF oparte na tlenku indowo-cynowym (ITO). Ze względu na ograniczenia ITO, firmy technologiczne na całym świecie szukają technologii TCF nowej generacji, która mogłaby zastąpić ITO. Spółka XTPL opracowała taką technologię, której cechy to pełna transparentność, doskonałe parametry przewodzenia, elastyczność i niskie koszty produkcji dzięki zastosowaniu powszechnie dostępnych materiałów (np. srebra). Cechy te pozwolą producentom elektroniki na opracowanie i dostarczenie klientom rewolucyjnych rozwiązań nowej generacji.

Czytaj więcej

 

PÓŁPRZEWODNIKI

Rozwiązanie XTPL odpowiada na zapotrzebowanie producentów urządzeń z branży półprzewodników, gdyż pozwala na zastąpienie fotolitografii metodą, która jest prostsza i tańsza, a jednocześnie zapewnia najwyższą precyzję. Fotolitografia jest techniką wysoce złożoną, bardzo drogą i mało wszechstronną. Wymaga zarówno niezwykle czystego podłoża, jak i idealnych warunków temperaturowych, wolnych od wszelkich zanieczyszczeń, cieczy i czynników niebezpiecznych dla środowiskowe. Może być stosowana do wytwarzania odpowiednich wzorów wyłącznie na płaskich powierzchniach. Rozwiązanie XTPL eliminuje wszystkie te wady, stanowiąc pożądaną alternatywę dla tej branży.

Czytaj więcej

Jaka jest podstawowa działalność XTPL i jak Spółka chce realizować przychody?

Spółka zamierza oferować unikalne głowice drukujące, specjalnie projektowanych pod konkretne pola aplikacyjne, wraz z dedykowanymi, precyzyjnie dopasowanymi nanotuszami. Podstawowym celem XTPL jest opracowanie i wdrożenie dostosowanych rozwiązań w zakresie nanodruku i ultraprecyzyjnej depozycji dla kilku...

Spółka zamierza oferować unikalne głowice drukujące, specjalnie projektowanych pod konkretne pola aplikacyjne, wraz z dedykowanymi, precyzyjnie dopasowanymi nanotuszami. Podstawowym celem XTPL jest opracowanie i wdrożenie dostosowanych rozwiązań w zakresie nanodruku i ultraprecyzyjnej depozycji dla kilku sektorów, głównie dla sektora elektroniki drukowanej. Zgodnie z planami Spółki, głowice drukujące – umożliwiające wdrożenie rewolucyjnej technologii nanodruku i ultraprecyzyjnej depozycji – będą projektowane przez XTPL, poszczególne moduły będą produkowane przez zewnętrznych podwykonawców i ostatecznie składane także przez XTPL. Nanotusze, oparte o opatentowane formuły, będą wytwarzane przez podwykonawcę. Spółka XTPL będzie bezpośrednio sprzedawała nanotusze (zależnie od mocy produkcyjnych partnera biznesowego) i głowice drukujące, a także wdrażała technologię u wybranych klientów (doradztwo technologiczne). Spółka spodziewa się osiągać przychody ze sprzedaży dedykowanych głowic drukujących i nanotuszów. XTPL nie wyklucza również opcji częściowego licencjonowania technologii w odniesieniu do konkretnych zastosowań. Takie rozwiązanie stosowano by w uzasadnionych przypadkach dla partnerów, którzy zadeklarują gotowość do niezależnego rozwoju tej technologii na skalę przemysłową.

 

Na jakich rynkach Spółka zamierza działać?

Głównymi kierunkami rozwoju działalności dla XTPL obecnie są USA i Chiny. To te rynki są najbardziej chłonne z perspektywy technologii rozwijanej przez XTPL. Widzimy także duży potencjał w Singapurze, Korei, Tajwanie, Japonii, Korei Południowej, Niemczech, Francji, Anglii, Szwajcarii, Włoszech, Finlandii,...

Głównymi kierunkami rozwoju działalności dla XTPL obecnie są USA i Chiny. To te rynki są najbardziej chłonne z perspektywy technologii rozwijanej przez XTPL. Widzimy także duży potencjał w Singapurze, Korei, Tajwanie, Japonii, Korei Południowej, Niemczech, Francji, Anglii, Szwajcarii, Włoszech, Finlandii, Izraelu, Austrii i Holandii. Oferujemy innowacyjne na skalę światową rozwiązania i mamy interdyscyplinarny zespół profesjonalistów z powodzeniem działających na rynkach międzynarodowych. Naszym celem jest zrewolucjonizowanie w pierwszej kolejności takich sektorów, jak drukowana elektronika, elastyczna elektronika, wyświetlacze, inteligentne szkło, biosensory i zabezpieczenia antypodróbkowe. XTPL dostrzega również ogromny potencjał w zakresie elektroniki noszonej (wearable), inteligentnych opakowań, motoryzacji, a także ogniw słonecznych.

 

Rynek

Na jakim etapie rozwoju są technologie / urządzenia Spółki?

Sercem technologii XTPL jest innowacyjna głowica drukująca zaprojektowana przez specjalistów Spółki. Funkcjonuje ona na bazie unikalnego algorytmu i umożliwia ultraprecyzyjne nanoszenie tuszu z nanocząsteczkami i tworzenie struktur w skali submikronowej. Tę rewolucyjną konstrukcję można modyfikować na...

Sercem technologii XTPL jest innowacyjna głowica drukująca zaprojektowana przez specjalistów Spółki. Funkcjonuje ona na bazie unikalnego algorytmu i umożliwia ultraprecyzyjne nanoszenie tuszu z nanocząsteczkami i tworzenie struktur w skali submikronowej. Tę rewolucyjną konstrukcję można modyfikować na potrzeby dedykowanych zastosowań i optymalizować pod kątem wybranego pola aplikacyjnego. Głowica drukująca XTPL, elektronika i unikalny algorytm to podstawowe elementy kompleksowego systemu drukowania, który wyznacza rewolucyjny standard w dziedzinie nanodruku.

Tusze oparte na nanomateriałach produkowanych przez XTPL wykazują wyjątkowe właściwości fizykochemiczne, które umożliwiają uzyskanie pożądanych parametrów i morfologii struktur przewodzących i nieprzewodzących wytwarzanych przez XTPL. Nanocząsteczki syntetyzowane w laboratoriach XTPL charakteryzują się różnymi średnicami i kształtami – mogą przyjmować postać np. kul, przewodów, prętów, itp. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i elastycznie reagować na potrzeby naszych klientów. Skład nanotuszy XTPL jest każdorazowo precyzyjnie dostosowywany do konkretnych wymagań i jest kompatybilny z drukarką i głowicą drukującą XTPL w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Formuła tuszów XTPL jest chroniona międzynarodowym zgłoszeniem patentowym.

Spółka zamierza dostarczać unikalne głowice drukujące – każdorazowo zaprojektowane i dedykowane dla konkretnych zastosowań – a także kompatybilne, precyzyjnie dopasowane nanotusze. Podstawowym celem XTPL jest opracowanie i wdrożenie dostosowanych do potrzeb rynku rozwiązań w zakresie nanodruku i ultraprecyzyjnej depozycji dla wybranych sektorów, głównie w ramach elektroniki drukowanej. Obecnie XTPL negocjuje swoją pierwszą umowę komercyjną z jednym ze światowych liderów w zakresie sprzedaży urządzeń do produkcji wyświetlaczy, o kapitalizacji ponad 9 mld USD. Jest to efekt wcześniejszej  współpracy z Chińską spółką przy projekcie typu proof-of-concept. XTPL prowadzi również podobne działania (na różnych etapach) w odniesieniu do kilkudziesięciu potencjalnych partnerów z całego świata. W ten sposób Spółka potwierdza wyjątkowe możliwości technologii XTPL dla konkretnych branż. Jest to również ostatni etap prac przed finalizacją negocjacji dotyczących pierwszego wdrożenia przemysłowego. Partnerzy, z którymi XTPL realizuje obecnie projekty w celu wypełnienia określonych specyfikacji to międzynarodowi gracze z Doliny Krzemowej, Azji, Europy Zachodniej lub Bliskiego Wschodu, specjalizujący się w sektorach elektroniki użytkowej (wyświetlacze), inteligentnych opakowań, druku zabezpieczonego, półprzewodników i biosensorów. Ostateczne zamówienia w zakresie komercjalizacji w poszczególnych sektorach zostaną ustalone na podstawie oceny atrakcyjności i potencjału szybkiego wdrożenia, a także możliwości dostosowania technologii XTPL do spełniania określonych wymagań.

Czy technologia opracowana przez XTPL jest opatentowana, a jeśli tak, to w jakich krajach?

XTPL oferuje kompleksowe rozwiązanie do drukowania przewodzącychi nieprzewodzących struktur w skali mikronowej. Obejmuje ono autorską technologię, innowacyjne głowice drukujące i dedykowane nanotusze. Zgłoszenia patentowe składane są we współpracy z brytyjską firmą prawniczą Gill Jennings & Every...

XTPL oferuje kompleksowe rozwiązanie do drukowania przewodzącychi nieprzewodzących struktur w skali mikronowej. Obejmuje ono autorską technologię, innowacyjne głowice drukujące i dedykowane nanotusze. Zgłoszenia patentowe składane są we współpracy z brytyjską firmą prawniczą Gill Jennings & Every LLP oraz amerykańską firmą K&L Gates.

 

W jaki sposób Spółka zamierza wytwarzać swoje produkty?

Celem Spółki jest oferowanie unikalnych głowic drukujących, specjalnie projektowanych pod konkretne pola aplikacyjne, wraz z dedykowanymi, precyzyjnie dopasowanymi nanotuszami. Podstawowym celem XTPL jest opracowanie i wdrożenie dostosowanych rozwiązań w zakresie nanodruku i ultraprecyznego nanoszenia tuszu dla...

Celem Spółki jest oferowanie unikalnych głowic drukujących, specjalnie projektowanych pod konkretne pola aplikacyjne, wraz z dedykowanymi, precyzyjnie dopasowanymi nanotuszami. Podstawowym celem XTPL jest opracowanie i wdrożenie dostosowanych rozwiązań w zakresie nanodruku i ultraprecyznego nanoszenia tuszu dla kilku sektorów, głównie dla sektora elektroniki drukowanej. Zgodnie z planami Spółki, głowice drukujące – umożliwiające wdrożenie rewolucyjnej technologii nanodruku i ultraprecyzyjnej depozycji – będą projektowane przez XTPL, poszczególne moduły będą produkowane przez zewnętrznych podwykonawców i ostatecznie składane także przez XTPL. Nanotusze, oparte o opatentowane formuły, będą wytwarzane przez podwykonawcę. Nanotusze, oparte o opatentowane formuły, będą wytwarzane przez podwykonawcę.

Kto jest biegłym rewidentem Spółki?

Biegłym rewidentem XTPL jest 4 AUDYT Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań. To spółka wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym...

Biegłym rewidentem XTPL jest 4 AUDYT Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań. To spółka wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363.

Czy Spółka spotyka się z inwestorami? Jak można dowiedzieć się o planowanych spotkaniach?

Spółka regularnie spotyka się z inwestorami, zarówno podczas indywidualnie planowanych sesji, jak i podczas krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych rynkowi kapitałowemu. XTPL komunikuje się z inwestorami za pośrednictwem publikacji, newsletterów, mediów społecznościowych oraz odpowiada na...

Spółka regularnie spotyka się z inwestorami, zarówno podczas indywidualnie planowanych sesji, jak i podczas krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych rynkowi kapitałowemu. XTPL komunikuje się z inwestorami za pośrednictwem publikacji, newsletterów, mediów społecznościowych oraz odpowiada na pytania zadawane w każdym dostępnym kanale oraz poprzez adres e-mail: investors@xt-pl.com.  Spółka planuje także organizować spotkania inwestorskie i czaty dla inwestorów. Wszystkie te działania są planowane i publikowane w kalendarzu wydarzeń dostępnym na stronie internetowej XTPL.

 

Kalendarium

Czy Spółka publikuje newsletter dla inwestorów? Jakie informacje są tam zamieszczane? Jak można zapisać się na listę mailingową?

XTPL wysyła newsletter dla inwestorów co miesiąc. Obejmuje on najważniejsze wydarzenia, wyniki, sprawozdania, najnowsze wiadomości i wszystkie inne istotne tematy. Wszyscy inwestorzy mogą zapisać się do newslettera na głównej stronie serwisu „Relacje inwestorskie” w ramach strony korporacyjnej XTPL, a...

XTPL wysyła newsletter dla inwestorów co miesiąc. Obejmuje on najważniejsze wydarzenia, wyniki, sprawozdania, najnowsze wiadomości i wszystkie inne istotne tematy. Wszyscy inwestorzy mogą zapisać się do newslettera na głównej stronie serwisu „Relacje inwestorskie” w ramach strony korporacyjnej XTPL, a także pisząc na adres e-mail: investors@xtpl.com, z prośbą o dodanie do listy mailingowej.

 

Newsletter inwestorski

Dlaczego Spółka nie skomercjalizowała jeszcze swojej technologii?

Spółka opracowała całkowicie przełomową technologię do ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów. Rozwiązanie to – ze względu na swój platformowy charakter – będzie wykorzystywane w szeroko pojętym sektorze elektroniki drukowanej, stanowiąc tanią, prostą i addytywną metodę wytwarzania...

Spółka opracowała całkowicie przełomową technologię do ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów. Rozwiązanie to – ze względu na swój platformowy charakter – będzie wykorzystywane w szeroko pojętym sektorze elektroniki drukowanej, stanowiąc tanią, prostą i addytywną metodę wytwarzania zaawansowanych urządzeń. Technologia ta możliwi także produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films), tj. transparentnych warstw przewodzących, wykorzystywanych przede wszystkim w produkcji monitorów, ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy – gdzie XTPL może również dostarczać technologię naprawy zerwanych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych (open-defects repair) i depozycji kropek kwantowych (quantum dots). Rozwiązanie XTPL może również służyć jako pożądana alternatywa dla fotolitografii stosowanej m.in. w sektorze półprzewodników. Celem Spółki jest oferowanie unikalnych głowic drukujących, specjalnie projektowanych pod konkretne pola aplikacyjne, wraz z dedykowanymi, precyzyjnie dopasowanymi nanotuszami. Podstawowym celem XTPL jest opracowanie i wdrożenie dostosowanych rozwiązań w zakresie nanodruku i ultraprecyznego nanoszenia tuszu dla kilku sektorów. Od części z nich już otrzymaliśmy specyfikacje w celu walidacji technologii. Wdrożenie tych specyfikacji i przeprowadzenie testów technologicznych dla potencjalnych klientów to kluczowe etapy większości negocjacji. W ten sposób Spółka potwierdza wyjątkowe możliwości swojej technologii w odniesieniu do konkretnych branż. Wiele gałęzi przemysłu już stawia nam zadanie zmierzenia się z konkretnymi problemami technologicznymi, z którymi się borykają. Podejmujemy te wyzwania, za każdym razem optymalizując i kalibrując naszą technologię – głowice drukujące i nanotusze – aby dopasować je do konkretnej branży. Takie zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia wymagają czasu i dłuższego okresu inkubacji, ale spodziewane zyski są również znacznie wyższe.

Jakie są największe przewagi konkurencyjne Spółki?

Technologia Spółki ma jedną podstawową zaletę – jest przełomowa i z tego względu ma szansę zastąpić dotychczasowe, drogie i nieefektywne rozwiązania. Celem XTPL jest zrewolucjonizowanie w pierwszej kolejności takich sektorów, jak drukowana elektronika, elastyczna elektronika, wyświetlacze, biosensory i...

Technologia Spółki ma jedną podstawową zaletę – jest przełomowa i z tego względu ma szansę zastąpić dotychczasowe, drogie i nieefektywne rozwiązania. Celem XTPL jest zrewolucjonizowanie w pierwszej kolejności takich sektorów, jak drukowana elektronika, elastyczna elektronika, wyświetlacze, biosensory i zabezpieczenia antypodróbkowe. Widzimy również potencjał w zakresie elektroniki noszonej (wearable), inteligentnych opakowań, motoryzacji, a także ogniw słonecznych. Wartość całego rynku elektroniki drukowanej w 2017 roku została oszacowana na ponad 29 miliardów USD, podczas gdy w 2027 roku ma osiągnąć już ponad 73 miliardy USD. Oto przykłady pokazujące zastosowanie w sektorach rynku o wartości miliardów dolarów każdy:

 

Naprawa zerwanych połączeń metalicznych (open-defect repair): struktury mikro- i nanoprzewodzące są niezbędne w szeroko pojętej elektronice (tj. w układach scalonych, wyświetlaczach LCD/OLED, płytkach PCB, ogniwach słonecznych, itp.). Sektor ten boryka się z poważnym problemem związanym uszkodzeniem tych drobnych struktur przewodzących na etapie produkcji. Metody naprawy obecnie dostępne na rynku są bardzo ograniczone, skomplikowane i kosztowne. XTPL oferuje nowe, przełomowe rozwiązanie, które umożliwia naprawę uszkodzonych ścieżek przewodzących przy niskich kosztach, z precyzją i szybkością niespotykaną w żadnym dotychczas istniejącym rozwiązaniu.

Najważniejsze przewagi konkurencyjne w tym sektorze rynku to:

  • naprawa uszkodzonych linii przewodzących już na etapie produkcji
  • szybka, prosta i wszechstronna metoda, pozwalająca na obniżenie całkowitego kosztu produkcji dla klienta
  • ultraprecyzyjna technologia addytywna – oszczędność materiału i czasu
  • mniejsza szerokość drukowanych linii przewodzących i odległości między nimi
  • brak substancji toksycznych.

 

Transparentne warstwy przewodzące: rozwiązanie opracowane przez XTPL ułatwi produkcję nowej generacji transparentnych warstw przewodzących (Transparent Conductive Films, TCF), które są szeroko stosowane w procesach produkcyjnych, głównie w produkcji wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych i ogniw fotowoltaicznych. Obecnie najczęściej stosowane warstwy TCF oparte są na tlenku indowo-cynowym  (ITO), który ma poważne wady, stąd przemysł poszukuje nowej technologii jako alternatywy dla ITO. Taką alternatywą jest rozwiązanie XTPL.

Najważniejsze przewagi konkurencyjne w tym sektorze rynku to:

  • wysoka transparentność
  • doskonałe parametry przewodności
  • niskie koszty produkcji dzięki zastosowaniu powszechnie dostępnych materiałów (tj. srebra), co może zapewnić pożądaną niezależność technologiczną od indu
  • elastyczność warstw przewodzących, która umożliwi producentom elektroniki rozwijanie i dostarczanie klientom rewolucyjnych rozwiązań nowej generacji

 

Poza rewolucyjną technologią, Spółka posiada inne ważne zalety. Zespół XTPL obecnie składa się z ponad 45 osób w Polsce i USA – są to naukowcy i technolodzy posiadający interdyscyplinarną wiedzę z zakresu: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki i symulacji numerycznych (w tym 10 z tytułami doktorskimi), a także specjaliści od zarządzania strategicznego i komercjalizacji, rozwoju produktów, wdrażania innowacji, marketingu i komunikacji oraz rynku kapitałowego. Firma jest wspierana przez międzynarodową radę doradczą, której pierwszymi członkami zostali Harold Hughes i Amir Nayyerhabibi. Harold Hughes jest byłym dyrektorem finansowym Intela i prezesem Rambusa, weteranem branży półprzewodników i doradcą wielu odnoszących sukcesy firm z branży elektronicznej. Projekty, w które się angażuje – szczególnie w dziedzinie rozwijania pionierskich technologii – posiadają niekwestionowany znak jakości, a wyceny wspieranych przez niego firm dziś liczone są w miliardach dolarów. Inny doświadczony amerykański gracz biznesowy w radzie doradczej XTPL – Amir Nayyerhabibi – jest jednym z partnerów w Benhamou Global Ventures, funduszu inwestycyjnym z Doliny Krzemowej. Amir jest ekspertem w dziedzinie półprzewodników. W przeszłości był twórcą m.in. StratumOne Communications, którą w 1999 roku Cisco przejęło za 435 milionów USD. Później, już w samym Cisco, Nayyerhabibi pełnił kluczowe funkcje menedżerskie. Ten „seryjny przedsiębiorca” – jak kiedyś o nim napisał Wall Street Journal – wspiera nas w kontaktach z wielkim przemysłem w USA.

Z jakich źródeł Spółka finansuje swoją bieżącą działalność?

Obecnie głównymi źródłami finansowania dla Spółki są środki pozyskane z publicznej emisji akcji serii M – prawie 2,5 mln EUR – a także granty i dotacje. Najważniejsze projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do...

Obecnie głównymi źródłami finansowania dla Spółki są środki pozyskane z publicznej emisji akcji serii M – prawie 2,5 mln EUR – a także granty i dotacje. Najważniejsze projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” – 2,3 mln EUR; „Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT dla  metody wytwarzania ultra-cienkich przewodzących linii  metalicznych” – 0,09 mln EUR; „Opracowanie  demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej wraz z odpowiednimi formułami nanotuszy prowadzące do komercjalizacji technologii drukowania ultra cienkich linii przewodzących do zastosowań w  obszarze elektroniki drukowanej” – 0,6 mln EUR. Ponadto Spółka przeprowadziła dwie subskrypcje prywatne akcji dla dwóch funduszy inwestycyjnych: ACATIS Investment (1,0 mln EUR) i Heidelberger Beteiligungsholding AG (spółka córka Deutsche Balaton AG Group – 1,05 mln EUR). Kapitał pozyskany w ramach tych emisji ma być wykorzystany do dalszego strategicznego wzmocnienia komercjalizacji rozwiązań spółki w Stanach Zjednoczonych i rozwoju portfela patentowego.

Dlaczego warto inwestować w XTPL?

Innowacje technologiczne opracowane przez XTPL mają potencjał, by w pierwszej kolejności zrewolucjonizować, a potem stać się standardem w wielu wybranych obszarach elektroniki drukowanej. Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety i książki, w najbliższej przyszłości drukować będziemy wyświetlacze,...

Innowacje technologiczne opracowane przez XTPL mają potencjał, by w pierwszej kolejności zrewolucjonizować, a potem stać się standardem w wielu wybranych obszarach elektroniki drukowanej. Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety i książki, w najbliższej przyszłości drukować będziemy wyświetlacze, ogniwa słoneczne, biosensory i inne zaawansowane elementy. To już nie jest jedynie wizja. To szybko nadchodząca rzeczywistość. Obszar zastosowań technologii XTPL bardzo szybko się rozwija. Wartość całego rynku elektroniki drukowanej w 2017 r. została oszacowana na ponad 29 miliardów USD, podczas gdy w 2027 roku ma ona sięgnąć ponad 73 miliardów USD. Spółka spodziewa się osiągać przychody ze sprzedaży dedykowanych głowic drukujących i nanotuszów, a także z licencjonowania technologii w ramach konkretnych zastosowań dla partnerów, którzy zadeklarują gotowość do niezależnego rozwoju naszej technologii na skalę przemysłową. Jako beneficjent, XTPL zyska dostęp do rynków, których wielkość liczona jest w miliardach dolarów. Udana komercjalizacja rozwiązań XTPL na tych rynkach przyniesie również ogromny wzrost wartości Spółki, w dużej mierze oparty na prawach własności intelektualnej zabezpieczonych przez Spółkę. Tak zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia, jak to realizowane przez XTPL, wymagają czasu i dłuższego okresu inkubacji, ale spodziewane zyski są również istotnie wyższe.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej