Raporty Kwartalne

2024

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

2023

Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

2022

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

2021

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

2019

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

2018

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

2017

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku