XTPL dostarczy do ONTOS INC w USA urządzenie DPS do zastosowań w rozwoju mikro‑montażu w półprzewodnikach

XTPL kolejnym zamówieniem na urządzenie prototypujące Delta Printing System (DPS), zacieśnia swoją współpracę z amerykańską firmą ONTOS Equipment System Inc., która od października br. świadczy dla Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL na terenie Ameryki Północnej. Urządzenie DPS będzie wykorzystywane w laboratorium B+R firmy ONTOS oraz jej partnerów w USA, do prac nad zaawansowanym mikro‑montażem chipów półprzewodnikowych, w szczególności w obszarze hybrid‑bonding. XTPL dostarczy i uruchomi urządzenie w pierwszej połowie 2024 roku.

ONTOS Equipment System Inc., z siedzibą w Chester w stanie New Hampshire na wschodnim wybrzeżu USA, to producent nowatorskich urządzeń do przygotowywania powierzchni za pomocą atmosferycznej plazmy w temperaturze pokojowej. Produkty firmy ONTOS mają szczególne zastosowanie w prototypowaniu i produkcji zaawansowanych układów scalonych, a firma prowadzi sprzedaż i usługi w ponad 20 krajach na całym świecie. Będąc oficjalnym dystrybutorem XTPL na rynku Ameryki Północnej ONTOS promuje technologię Spółki wśród swoich obecnych klientów jako rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów i skrócenie czasu prototypowania oraz produkcji małoskalowej zaawansowanych układów scalonych, a także wśród nowych klientów jako komplementarne rozwiązanie do wykonania niezawodnych połączeń elektrycznych w półprzewodnikach.

– Współpraca między ONTOS a XTPL, rozpoczęta w październiku 2023 roku, stanowi ważny krok dla innowacji w przemyśle półprzewodnikowym. Łącząc technologie Ultra Precise Dispensing firmy XTPL i Atmospheric Plasma firmy ONTOS, dążymy do wykorzystania ich potencjału w rozwoju mikro-montażu dla układów półprzewodnikowych, w szczególności w obszarze hybrid-bonding. Nasza wspólna inicjatywa jest ważna zwłaszcza teraz, gdy niezależność produkcji półprzewodników zarówno w USA, jak i w Europie zyskuje coraz większą uwagę. Zgodnie z ustawą CHIPS and Science Act w USA i European Chips Act w Europie, zaawansowane wyzwania związane z pakowaniem w przemyśle półprzewodników są uznawane za jeden z najważniejszych priorytetów – komentuje Matthew Phillips, Prezes Zarządu ONTOS Equipment Systems Inc.. 

European Chips Act to inicjatywa UE, która zakłada wzmocnienie europejskiej pozycji w przemyśle półprzewodników. Jej głównym celem jest zwiększenie globalnego udziału rynkowego UE w produkcji chipów z obecnych 10% do 20% do 2030 roku. Na wzmocnienie konkurencyjności przeznaczone zostaną rekordowe środki w wysokości 43 miliardów euro. CHIPS and Science Act w USA to ustawa z 2022 roku, która zakłada wzmocnienie krajowej produkcji półprzewodników i wdrożenie inwestycji w wysokości 280 miliardów dolarów na przestrzeni 10 lat w celu odzyskania przez USA pozycji lidera w globalnym przemyśle półprzewodników i zwiększenia niezależności swoich łańcuchów dostaw.

– Zaawansowane pakowanie w obszarze półprzewodników to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju i rynków na którym chcemy być obecni z technologią XTPL. Współpraca z ONTOS, mogącym się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie, jest dla nas tym bardziej nobilitująca i ekscytująca. Wprowadzenie naszego urządzenia DPS do laboratorium B+R ONTOS w USA wesprze nasz rozwój zarówno na rynku amerykańskim, jak i w całym przemyśle półprzewodnikowym i będzie to kolejny demonstrator technologicznych możliwości XTPL w kluczowym dla nas obszarze geograficznym, z dużą ekspozycją na międzynarodowych klientów i partnerów ONTOS. Współpraca ta jest zgodna z przyjętą przez nas w listopadzie br. strategią na lata 2023-2026 i wierzę, że może ona otworzyć nowe możliwości dla wzrostu biznesu XTPL – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Komercjalizacja urządzeń prototypujących Delta Printing System została rozpoczęta przez XTPL na przełomie 2020 i 2021 roku. Spółka do 18 grudnia 2023 roku potwierdziła łącznie 24 zamówień urządzeń DPS, z czego 12 zamówień w 2023 roku. Cena jednostkowa urządzenia DPS wynosi około 170-200 tys. euro.

Strategia XTPL na lata 2023-2026 zakłada koncentrację na dwóch głównych obszarach działalności. Pierwszym jest rozwój biznesu i sprzedaży w celu realizacji przychodów komercyjnych na poziomie 100 mln zł do końca 2026 roku oraz osiągnięcie pierwszych wdrożeń technologii XTPL na przemysłową skalę. Ponadto planowane jest poszerzenie rozwijanych projektów o nowe branże w postaci telekomunikacji i biosensorów, a także dalsza rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybutorów i utworzenie stacjonarnych centr sprzedażowych w kluczowych technologicznie destynacjach: USA, Tajwan, Korea Płd. Drugi obszar to rozwój operacyjny i całej organizacji celem istotnego zwiększenia zdolności produkcyjnych we wszystkich trzech liniach biznesowych oraz kontynuacja prac B+R nad istniejącym portfolio oraz przyszłymi produktami Spółki. Działaniom tym towarzyszyć będzie dostosowywanie struktury organizacji poprzez udoskonalanie procesów wewnętrznych i w konsekwencji zbudowanie silnej marki z dopasowaną ofertą i celowanymi rynkami. Przyciągnięcie do Spółki nowych talentów pozwoli rozwinąć posiadane kompetencje, a także je poszerzyć.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada łącznie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego na zaawansowanych etapach rozwoju znajdują się 4 projekty obejmujące 3 strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki, wyświetlacze oraz zaawansowane płytki PCB. Łączny potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more