XTPL wzmacnia pozycję w USA – kolejne zamówienie DPS, Dyrektor Sprzedaży i placówka w Bostonie

XTPL dostarczy w pierwszym półroczu 2024 urządzenie Delta Printing System (DPS) do nowego klienta w Kalifornii. Technologia XTPL będzie wykorzystywana w pracach nad mikromontażem w zintegrowanych urządzeniach mikroelektronicznych. To czwarta sprzedaż urządzenia DPS w USA – poprzednim nabywcą jest m.in. notowana na Nasdaq firma z tzw. Wielkiej Piątki globalnych przedsiębiorstw branży ICT. Szersze działania XTPL w USA wspiera zatrudniony na początku 2024 roku Urs Berger, Dyrektor Sprzedaży na Amerykę Płn., wcześniej przez 16 lat pełniący kluczowe funkcje kierownicze w firmie Optomec. Zgodnie ze strategią XTPL na lata 2023-2026, w drugim półroczu uruchomione zostanie pierwsze centrum sprzedażowe Spółki, które będzie zlokalizowane w Bostonie. Placówka zostanie wyposażona m.in. w laboratorium, w którym potencjalni klienci będą mogli zapoznać się z działaniem technologii XTPL oraz ofertą produktową w postaci modułów do wdrożeń przemysłowych, urządzeń DPS i materiałów HPM (nanotusze).

– W XTPL budujemy organizację cechującą się najwyższym poziomem innowacji i globalnym zasięgiem działania. Jesteśmy jednym z kilku podmiotów na świecie z zaawansowaną i co najważniejsze, potwierdzoną komercyjnie technologią druku. Dołączenie do zespołu osoby o tak dużym i kluczowym z perspektywy naszej firmy doświadczeniu niezmiernie nas cieszy – Urs Berger jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie strategii sprzedażowej XTPL na rynku Ameryki Północnej na którym w 2024 roku znacząco wzmocnimy naszą obecność. W drugim półroczu zamierzamy otworzyć w Bostonie dedykowane rozwiązaniom technologicznym XTPL centrum sprzedażowe, co jest elementem sukcesywnie wdrażanej przez nas Strategii na lata 2023-2026, która ma przełożyć się na 10-krotny wzrost sprzedaży produktów i usług do 100 mln zł do końca 2026 roku – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Urs Berger posiada ponad 20-letnie międzynarodowe doświadczenie biznesowe, w tym 16 lat w branży produkcji addytywnej i elektroniki drukowanej. Przed dołączeniem do XTPL pełnił kluczowe funkcje kierownicze w firmie Optomec w USA i Szwajcarii, gdzie odpowiadał za działania z zakresu Business Development. Pan Berger dysponuje potwierdzonymi osiągnięciami w opracowaniu i skutecznym wdrażaniu strategii sprzedażowych na rynkach Ameryki Północnej i Europy, na terenie których zawarł w ciągu swojej kariery łącznie kilkaset sprzedaży systemów. Posiada tytuł MBA w dziedzinie biznesu międzynarodowego na Uniwersytecie w San Diego oraz BSEE z inżynierii elektrycznej.

– XTPL w krótkim czasie zbudował technologię posiadającą szereg przewag konkurencyjnych i z powodzeniem rozpoczął pierwsze fazy jej globalnej komercjalizacji. Do objęcia stanowiska Dyrektora Sprzedaży na Amerykę Północną przekonała mnie bardzo dobra reputacja XTPL w branży elektroniki drukowanej oraz perspektywa zbudowania szerokiej ekspozycji Spółki na największym i najważniejszym dla technologii addytywnych rynku – w USA. Jestem podekscytowany dołączeniem do zespołu i wierzę, że technologia Ultra Precise Dispensing będzie napędzać następną generację zaawansowanej elektroniki, bazującą na trendzie miniaturyzacji i najwyższym możliwym poziomie precyzji, którą wyróżnia się XTPL – mówi Urs Berger, Dyrektor Sprzedaży na Amerykę Północną w XTPL.

Dostarczenie urządzenia DPS do klienta w Kalifornii jest zaplanowane w pierwszej połowie 2024 roku. Klient ten posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w obszarze prowadzenia zaawansowanych badań i aktywnie uczestniczy w komercjalizacji rozwiązań technologicznych. Urządzenie DPS będzie wykorzystywane w pracach nad mikromontażem w zintegrowanych urządzeniach mikroelektronicznych.

– Jestem przekonany, że z pomocą Ursa technologia XTPL znajdzie się w laboratoriach wielu kolejnych instytucji naukowych oraz działów R&D firm komercyjnych, a docelowo na liniach produkcyjnych wiodących producentów elektroniki nowej generacji. Kolejna sprzedaż urządzenia DPS w USA, do uznanego podmiotu z Kalifornii, utwierdza nas w decyzji co do otwarcia dedykowanego centrum sprzedażowego w tym rejonie geograficznym. Placówka w Bostonie, Massachusetts będzie wyposażona we własne laboratorium, w którym potencjalni klienci będą mieli możliwość zapoznać się szczegółowo z naszą technologią i ofertą produktową. Chcemy być jeszcze bliżej firm, które będą pracować na naszych urządzeniach – dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada łącznie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego na zaawansowanych etapach rozwoju znajdują się 4 projekty obejmujące 3 strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki, wyświetlacze oraz zaawansowane płytki PCB. Łączny potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Mardoniusz Maćkowiak | cc group
+48 605 959 539 | mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Małgorzata Młynarska | cc group
+48 697 613 709 | malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more