XTPL S.A. podsumowuje I półrocze 2021: rozwój komercjalizacji i stopniowy wzrost sprzedaży produktów

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, opublikował raport za I połowę 2021 roku. Spółka efektywnie wykorzystała ten okres m.in. kontynuując ewaluacje technologii do wdrożeń przemysłowych, pozyskując pierwszych dystrybutorów na rynkach azjatyckich i wyspach brytyjskich oraz realizując sprzedaż kolejnego urządzenia Delta Printing System. Zrealizowano także kolejne zamówienia nanotuszów.

 

Korea Południowa, Chiny oraz Wielka Brytania i Irlandia to rynki, na których w minionym półroczu 2021 roku XTPL pozyskało trzech dystrybutorów swoich produktów i technologii. Pierwszym ważnym owocem tych współprac są nowe, wspólne projekty. Ponadto, dzięki aktywności dystrybutora na rynku chińskim, wartość opracowanej przez Spółkę technologii została doceniona i nagrodzona podczas Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021) – jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych producentów wyświetlaczy na tym rynku. Zarząd Spółki zapowiada dalsze powiększanie grona ambasadorów technologii XTPL, którzy pomogą wprowadzić jej rozwiązania technologiczne na linie przemysłowe globalnych producentów elektroniki.

Na przełomie czerwca i lipca br. powodzeniem zakończył się proces komercjalizacji kolejnego urządzenia Delta Printing System, który nabył Light Technology Institute (LTI) – jednostka działająca w ramach Karlsruhe Institute of Technology (KIT) – prestiżowej uczelni technicznej w Niemczech. Kilka miesięcy wcześniej takie urządzenie trafiło także do Institute for Large Area Microelectronics na Uniwersytet w Stuttgarcie. Co ważne, XTPL stale realizuje nowe komercyjne zamówienia opracowanych przez siebie nanotuszów. W I półroczu br. dla klientów m.in. z Europy i Stanów Zjednoczonych zrealizowano ich 7. Łącznie zaś, od rozpoczęcia komercjalizacji nanotuszów w 2020 roku, do chwili obecnej zrealizowanych zostało 16 zleceń na te produkty.

– XTPL przeobraziła się ze spółki typowo badawczo-rozwojowej w spółkę, która komercjalizuje swoje rozwiązania. W tym roku sprzedaliśmy kolejną drukarkę Delta Printing System i kontynuowaliśmy sprzedaż nanotuszów. Dzięki tym dwóm liniom biznesowym rozpoczęliśmy generowanie środków pieniężnych z działalności operacyjnej, które będą wspierać dalszy rozwój Spółki do momentu komercjalizacji najważniejszej linii biznesowej, jaką jest wdrożenie naszej technologii w postaci głowicy Epsilon na linie przemysłowe globalnych producentów elektroniki nowej generacjimówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Spółka w prowadzonych procesach ewaluacji technologii dla swoich kontrahentów osiągnęła kolejne kamienie milowe. Wśród osiągnięć technologicznych można wskazać wydłużenie żywotności dyszy drukującej, uzyskanie na podłożu zadanym przez klienta wydruku ultracienkich linii przewodzących (5 µm szerokości) o wysokiej gęstości z zachowaniem takich samych odstępów, czy też potwierdzenie możliwości technologicznej powtarzalnego osadzania nieosiągalnych dotąd innymi metodami linii przewodzących (o szerokości 1 µm), co stanowi osiągnięcie gotowości technologicznej rozwiązania XTPL do wykorzystania w naprawach defektów otwartych w strukturach elektrycznych wyświetlaczy OLED nowej generacji.

– Aktualnie dziewięć z prowadzonych przez nas procesów ewaluacji w celu wprowadzenia naszej technologii na linie przemysłowe znajduje się na bardziej zaawansowanych etapach. W toku naszych prac i rozmów z klientami, badającymi możliwości technologii XTPL, możemy wskazać 3 projekty, których powodzenie w najbliższej przyszłości jest prawdopodobne. Dla przykładu od początku br. pracujemy nad wdrożeniem technologii UPD do zastosowania w nowych produktach z dziedziny zaawansowanych układów scalonych. W konkretnym zastosowaniu docelowym nasze rozwiązanie jako jedyne spośród dostępnych na rynku metod addytywnych spełniło główne wymagania klienta końcowego z branży półprzewodnikowejmówi Filip Granek.

Jedną z istotnych wartości XTPL S.A. jest wytrwale budowany zasób ochrony patentowej opracowanych rozwiązań technologicznych – ochrona własności intelektualnej.

Obecnie 23 wnioski patentowe pomagają skutecznie zabezpieczyć jej wynalazki technologiczne. Dotychczas tylko w 2021 roku Spółka złożyła trzy wnioski patentowe, które pozwalają na uzyskanie ochrony jej IP już od chwili ich aplikowania w urzędzie patentowym.

– Jak wielokrotnie powtarzaliśmy: najważniejszym celem jest komercjalizacja naszych rozwiązań, ale nie bez znaczenia pozostaje budowanie wartości Spółki w postaci rozszerzenia zasobów jej chmury patentowej. Część działalności XTPL wciąż będzie opierać się na rozwoju naszych rozwiązań, ponieważ tylko w ten sposób możemy pozostawiać w tyle konkurencję. Świat nowoczesnych technologii dzisiaj rozwija się o wiele szybciej niż w poprzednich epokach historycznych. Chcemy dbać o to, by XTPL wciąż było wśród liderów branży, dostarczając klientom najnowocześniejsze rozwiązania, odpowiadające na wciąż pojawiające się problemy produkcji przemysłowejdeklaruje Filip Granek.

W I półroczu 2021 roku XTPL brała udział także w wydarzeniach branżowych takich jak Display Week czy Nanotexnology, na których obecni byli liczni przedstawiciele globalnych graczy branżowych np. producenci zaawansowanej elektroniki oraz przedstawiciele uznanych ośrodków badawczych. Dzięki swojej obecności Spółka skutecznie buduje wśród nich świadomość o technologii XTPL oraz rozwiązaniach innowacyjnego nanodruku.

 

WYNIKI FINANSOWE

W I połowie 2021 roku XTPL wypracowała 748 tys. PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, z czego 136 tys. PLN Spółka wygenerowała ze sprzedaży swoich produktów. W  porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, kwota ta wzrosła kilkukrotnie. Skonsolidowane przychody z tytułu dotacji wyniosły 605 tys. PLN, wobec 893 tys. PLN zanotowanych w na koniec I połowy 2020 roku. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) za I półrocze 2021 roku wyniósł -4.469  tys. PLN (w porównaniu do -5.572 tys. PLN), co oznacza poprawę o blisko o 20% r/r.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku Spółka efektywnie zarządzała wydatkami inwestycyjnymi związanymi z rozwojem technologii UPD oraz z budową produktów do komercjalizacji, dzięki czemu utrzymała bezpieczny poziom środków pieniężnych, wynoszący na koniec czerwca br.  6.574 tys. PLN (wobec 10.298 tys. PLN na koniec 2020 roku).

– Należy podkreślić, że komercjalizacja drukarek Delta Printing System oraz nanotuszów ma dla nas znaczący potencjał rynkowy, pomimo, że nie jest głównym celem naszej działalności. W tym zakresie konsekwentnie dążymy do finalizacji projektów o potencjale wdrożeń przemysłowych. Jednakże, dzięki przyszłej sprzedaży, pozyskiwanym dotacjom i zachowanym właściwym poziomie środków pieniężnych, jesteśmy w stanie zabezpieczyć działalność operacyjną Spółki. Uwzględniając tę przewidywaną sprzedaż związaną
z komercjalizacją produktów, na koniec czerwca br. wartość skonsolidowanych zapasów wynosiła 382 tys. PLN. Z tych zapasów już korzystamy m.in. w procesie przygotowania i dostarczenia klientowi drugiej sprzedanej drukarki
mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy XTPL S.A.

Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

 

Read more