Kolejny niemiecki fundusz ponownie zainwestuje w XTPL

Grupa Deutsche Balaton AG (podmiot dominujący wobec Heidelberger Beteiligungsholding AG) podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz obejmie prywatną emisję akcji spółki, rozwijającej przełomową technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln EUR zostanie wykorzystany w celu dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań spółki w Stanach Zjednoczonych oraz rozwoju jej portfela patentowego.

Grupa Deutsche Balaton AG – poprzez jedną ze swoich spółek zależnych Heidelberger Beteiligungsholding AG – od początku wspiera XTPL. Zarządzający funduszem są świadomi, że tak zaawansowane przedsięwzięcia technologiczne wymagają czasu i dłuższego okresu inkubacji, ale spodziewane zyski są także istotnie większe.

Tym razem niemiecki fundusz, posiadający już ok. 6 proc. akcji spółki, jest gotów wyłożyć 4,5 mln zł, by objąć ponad  41 tys. akcji. Zebrane środki wesprą dwa – niezwykle istotne obecnie – aspekty rozwoju XTPL. Są nimi: dalszy rozwój biznesu i efektywna komercjalizacja w Stanach Zjednoczonych oraz przygotowanie i przeprocesowanie kolejnych zgłoszeń patentowych.

Informacja o pozytywnej decyzji funduszu Heidelberger zastała nas właśnie w Dolinie Krzemowej. Wraz z kluczowymi członkami zespołu technologicznego XTPL jesteśmy obecnie za Oceanem by zrealizować kilka ważnych punktów. Jednym z nich są spotkania strategiczne z członkami Rady Doradczej: Haroldem Hughesem – wieloletnim dyrektorem finansowym Intela oraz prezesem Rambusa oraz Amirem Nayyerhabibi – byłym menedżerem Intela i Cisco. Chcemy efektywnie  realizować cele najnowszej emisji akcji. Jednocześnie, ze względu na dalsze przełomy technologiczne, widzimy konieczność sfinansowania kolejnych zgłoszeń patentowych, by jeszcze szerzej chronić własność intelektualną spółki – podkreśla dr Filip Granek, prezes i współtwórca XTPL.

Notowana na New Connect spółka, która już tej jesieni przechodzi na parkiet główny GPW, tworzy dedykowane dla konkretnych zastosowań przemysłowych rozwiązania technologiczne ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów: unikatową głowicę drukującą i kompatybilny z nią nanotusz. Komercjalizacja tej technologii odbywa się w szeroko rozumianym sektorze elektroniki drukowanej: m.in. wyświetlaczy, półprzewodników, inteligentnego szkła, zabezpieczeń antypodróbkowych oraz biosensorów. Rynek ten ma osiągnąć wartość 70 mld USD w 2026 r. (raport IDTechEx „Printed, Flexible and Organic Electronics 2015–2025”). Spółka dysponuje wszelkimi atutami by zrewolucjonizować dzięki swojej przełomowej technologii wspomniane obszary przemysłu: mocną kadrą R&D, potężnym zapleczem laboratoryjnym i zespołem menedżerów nastawionych na konsekwentną komercjalizację na międzynarodowych rynkach. XTPL prowadzi obecnie projekty typu proof-of-concept dla kilkudziesięciu potencjalnych partnerów z całego świata, w tym także dla znaczących graczy z Doliny Krzemowej, a w najbliższych kwartałach spodziewa się pierwszych komercyjnych kontraktów.

 

 


XTPL S.A. dostarcza przełomową technologię ultra precyzyjnej depozycji, umożliwiającą tworzenie nanostruktur dla różnych zastosowań z niezrównaną dokładnością (struktury nawet 1um), wszechstronnością, prostotą i jednoczesną redukcją całkowitych kosztów dla producentów. Rozwiązanie – ze względu na platformowy charakter – znajdzie zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze elektroniki drukowanej oraz elastycznej, a także w sektorze półprzewodników. W przyszłości technologia umożliwi produkcję nowej generacji przezroczystych warstw przewodzących (TCF) wykorzystywanych w produkcji m.in. monitorów, ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy – w tej ostatniej branży XTPL może dostarczyć także rozwiązanie do naprawy defektów w cienkowarstwowych układach elektronicznych i depozycji kropek kwantowych. Metoda XTPL otwiera również rewolucyjne zastosowanie w biosensorach lub w sektorze zabezpieczeń antypodróbkowych. Technologia spółki jest przełomowa i nosi wszelkie cechy tzw disruptive technology. XTPL zamierza dostarczać klientom innowacyjną głowicę drukującą (każdorazowo dedykowaną do konkretnego zastosowania) oraz specjalnie zaprojektowane nanotusze, umożliwiające osiągnięcie optymalnych rezultatów. Spółka jest notowana na rynku New Connect. xtpl.com


 

 

Read more