Filip Granek na konferencji „Dobra Energia”

Jak osiągnąć niskie i stabilne rachunki za prąd przy jednoczesnym zachowaniu czystego środowiska naturalnego? O kwestiach ogromnych szans rozwojowych dla polskich miast i regionów rozmawiali eksperci podczas konferencji Dobra Energia. Jednym z nich był Filip Granek.

Specjaliści rozmawiali o obecnym kształcie polskiej energetyki a także o najbardziej prawdopodobnych wizjach jej przyszłości. Wspólną refleksją było to, że zmiany w tym sektorze powinny następować stopniowo i być rzetelnie przygotowane. Filip Granek z XTPL podkreślał, że odnawialne źródła energii są w początkowym etapie rozwoju, ale zmiany w energetyce światowej są nieuniknione.

Dyskusję na ten temat warto prowadzić nie w kontrze do węgla, bo to od razu stawia sprawę w trudnej sytuacji. Nikt jednak nie planuje zmian z gospodarki węglowej na niewęglową z dnia na dzień. Dlatego lepiej mówić o OZE jako szansie na przyszłość. O potencjale, który warto wykorzystać, bo zmiany w tym zakresie i tak będą zachodzić. Część tej transformacji możemy wygrać dla nas, jeśli wprowadzimy rozwiązania technologiczne dostosowane do poziomu komercyjnego – mówił dr Filip Granek.

Podczas spotkania podkreślono istotną rolę edukacji ekologicznej. Akcentowano potrzebę przekazywania wiedzy na temat OZE i działań, które są podstawą kompromisu jakości życia ludzi, dbałości o środowisko i możliwości rozwoju dla wszystkich części świata.

Konferencja „Dobra Energia” odbyła się 13 września w najstarszej łódzkiej komercyjnej elektrowni EC1, która dziś służy jako centrum nauki i techniki.

Read more