Wybrane Dane Finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ20172016
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:2 19539
Dotacje1 76339
Koszty działaności operacyjnej6 0352 322
Zysk (strata) ze sprzedaży-3 841-2 283
Zysk (strata) brutto -3 962-2 289
Zysk (strata) netto-3 962-2 289
Amortyzacja470296
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 751-1 789
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-443-323
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 9623 381
Kapitał (fundusz) własny7 1811 754
Zobowiązania krótkoterminowe736749
Zobowiązania długoterminowe250
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 2101 421
Należności krótkoterminowe281134
Należności długoterminowe1414
Liczba akcji [szt.]1 695 0001 400 200

Dane finansowe w formacie xls

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej