Wybrane Dane Finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ
2018
2019
Q1 2020
Przychody netto ze sprzedaży
2 267
2 063
932
W tym dotacje
2 267
2 063
893
Zysk (strata) ze sprzedaży
-809
-5 253
-243
Zysk (strata) brutto
-7 243
-24 125
-3 449
Zysk (strata) netto
-7 209
-24 198
-3 450
Amortyzacja
531
590
129
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-6 797
-10 617
-1 862
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 758
-276
1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
8 902
9 564
50
Kapitał (fundusz) własny
8 937
6 907
5 244
Zobowiązania krótkoterminowe
1 031
1 931
1 901
Zobowiązania długoterminowe
1
-
-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
5 537
4 206
2 395
Należności krótkoterminowe
486
935
1 142
Należności długoterminowe
233
272
226
LICZBA AKCJI
1 783 620
1 904 222
1 904 222

Dane finansowe w formacie xls

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej