Wybrane Dane Finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ
2017
2018
H1 2019
Przychody netto ze sprzedaży
2 195
2 267
1 592
W tym dotacje
1 763
2 267
1 592
Zysk (strata) ze sprzedaży
-951
-809
-2 965
Zysk (strata) brutto
-3 962
-7 243
-15 894
Zysk (strata) netto
-3 939
-7 209
-15 914
Amortyzacja
470
531
286
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 321
-6 797
-3 835
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-873
-2 758
-1 596
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
8 962
8 902
796
Kapitał (fundusz) własny
7 217
8 937
4 615
Zobowiązania krótkoterminowe
845
1 031
2 107
Zobowiązania długoterminowe
25
1
-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
6 210
5 537
899
Należności krótkoterminowe
280
486
518
Należności długoterminowe
14
233
1 810
LICZBA AKCJI
1 695 000
1 783 620
1 904 220

Dane finansowe w formacie xls

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej