Wybrane Dane Finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ
2018
2017
Przychody netto ze sprzedaży
2 267
2 195
W tym dotacje
2 267
1 763
Zysk (strata) ze sprzedaży
-809
-951
Zysk (strata) brutto
-7 243
-3 962
Zysk (strata) netto
-7 209
-3 939
Amortyzacja
531
470
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-6 797
-3 321
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 758
-873
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
8 902
8 962
Kapitał (fundusz) własny
8 937
7 217
Zobowiązania krótkoterminowe
1 031
845
Zobowiązania długoterminowe
1
25
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
5 537
6 210
Należności krótkoterminowe
486
280
Należności długoterminowe
233
14
LICZBA AKCJI
1 783 620
1 695 000

Dane finansowe w formacie xls

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej