Sukces emisji akcji XTPL

Ponad 10 mln zł zasiliło konto XTPL w wyniku przeprowadzonej emisji akcji. W podwyższeniu kapitału zrealizowanym w trybie subskrypcji prywatnej wzięli udział zarówno polscy inwestorzy indywidualni, jak i zachodni inwestorzy instytucjonalni. Do tych ostatnich trafiła blisko połowa nowych papierów wartościowych. Pozyskane środki spółka przeznaczy zwłaszcza na strategiczne wzmocnienie komercjalizacji w obszarze naprawy defektów wysokorozdzielczych wyświetlaczy oraz na dalszy rozwój portfela patentowego.

Zakończona emisja akcji serii S miała charakter widełkowy i została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Inwestorzy objęli 78 tys. nowych akcji, czyli maksymalną pulę z przedziału 68-78 tys. akcji przewidzianego w tym podwyższeniu kapitału w ramach kapitału docelowego. Ostateczne widełki emisji były wyższe niż pierwotne szacunki spółki. To efekt otrzymania przez XTPL deklaracji zainteresowania od inwestorów na większą liczbę akcji niż szacowano wcześniej – pierwsza propozycja zarządu dotyczyła podwyższenia kapitału o liczbę akcji w przedziale 55 – 65 tys. akcji. Nowo wyemitowane akcje stanowią mniej niż 5% w podwyższonym kapitale spółki.

Rozwój przełomowej technologii dla rynku elektroniki jest kapitałochłonny i wymaga czasu. Dlatego na obecnym etapie rozwoju liczymy przede wszystkim na wsparcie inwestorów długoterminowych, doświadczonych w analizie i ocenie spółek takich jak XTPL. Zamknięta właśnie emisja akcji zakończyła się pełnym sukcesem. Oprócz kolejnej inwestycji dotychczasowych inwestorów z Niemiec, do grona naszych akcjonariuszy dołączyli również nowi zachodni inwestorzy. W sumie podmioty zagraniczne objęły prawie połowę oferowanych akcji. Dzięki temu XTPL nie tylko pozyskało środki na wzmocnienie działań w obszarze rozwoju biznesu, ale również dokonało dalszego umiędzynarodowienia akcjonariatu. Jest to pożądane dla spółki rozwijającej technologię na skalę globalną. Warto podkreślić, że w najnowszym podwyższeniu kapitału uczestniczyli w istotny sposób również inwestorzy z Polski. Cieszy nas zainteresowanie spółką inwestorów, którzy są cierpliwi, gotowi na długoterminowe wsparcie XTPL. – podkreśla dr Filip Granek, prezes oraz współtwórca XTPL.

Ponad 10 mln zł pozyskanych ze sprzedaży akcji XTPL wzmocni pozycję kapitałową spółki. Obok rozwoju technologii nie mniej ważna jest również ochrona własności intelektualnej, która stanowi o niebagatelnej wartości XTPL.

Środki z emisji zostaną przeznaczone również na ten cel. Jest to o tyle istotne, że rozwiązanie XTPL wzbudza coraz większe zainteresowanie zwłaszcza w branży wyświetlaczy, a to oznacza, że coraz większego znaczenia nabiera właściwa ochrona praw własności.

– Znaczący potencjał dostrzegamy we wdrożeniu na rynek naszego rozwiązania w zakresie naprawy defektów ścieżek przewodzących, powstających już na etapie produkcji wysokorozdzielczych wyświetlaczy. Intensyfikacja działań na tym obszarze, a także kontynuacja działań w zakresie zabezpieczenia własności intelektualnej XTPL wymaga od spółki zwiększonych nakładów już teraz. Wyniki zakończonej emisji akcji to jasny sygnał, iż przybywa inwestorów chcących wspierać naszą spółkę w długofalowym budowaniu jej wartości – dodaje Filip Granek.

Proces rozwijania i przygotowania do uprzemysłowienia rozwiązań XTPL jest skomplikowany i wieloetapowy. Jego realizacja, zakończona wdrożeniem technologii na linie produkcyjne liderów konkretnych branż, oznaczać będzie dla spółki przewagę w postaci wysokich barier wejścia dla potencjalnych konkurentów. Ten sam proces tworzy również wysokie bariery wyjścia z relacji biznesowej dla partnerów XTPL. Wpięcie nowej technologii w linię produkcyjną klienta daje spółce znaczące prawdopodobieństwo długoterminowej współpracy i powtarzalności przychodów.

Read more