Rada Nadzorcza

Zgodnie z §17 Statutu Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Szczegółowe kompetencje i obowiązki członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja w RNPoczątek obecnej kadencjiKoniec obecnej kadencji
1Wiesław RozłuckiPrzewodniczący RN16 kwietnia 2018 r.2020 r.
2Bartosz WojciechowskiWiceprzewodniczący RN30 czerwca 2017 r.2020 r.
3Piotr LembasCzłonek RN28 maja 2018 r.2020 r.
4Konrad PankiewiczCzłonek RN30 czerwca 2017 r.2020 r.
5Sebastian MłodzińskiCzłonek RN1 grudnia 2017 r.2020 r.

Dr Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Spełnia kryterium niezależności *

Rok urodzenia: 1948

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), stypendysta British Council w London School of Economics, doktor geografii ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1973-1990 pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Był również Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej. Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi – najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994 członek Komisji Papierów Wartościowych. W latach 90. zasiadał w Radzie ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP.

Od 1991 r. do 2006 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Był członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Obecnie jest przewodniczącym rad nadzorczych Banku BPH S.A. i Internet Media Services S.A. oraz członkiem rad nadzorczych Orange Polska i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Pełni również funkcje prezesa zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi też indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite.

 

Dr Bartosz Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1980

Absolwent studiów prawniczych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 r. rozpoczął aplikację rzecznikowską.

Adwokat i pracownik naukowo-dydaktyczny. Bartosz Wojciechowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BWW Kancelaria Adwokacka. Od kilkunastu lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych z branży handlowej, przemysłowej, informatycznej, kosmetycznej i wydawniczej.

W przeszłości pełnił funkcję członka i przewodniczącego rady nadzorczej Kubara Investment House S.A., od marca 2015 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej Kubara Lamina S.A. z siedzibą w Piasecznie.

Nie jest i nigdy nie był wspólnikiem, akcjonariuszem, ani członkiem organów spółek powiązanych kapitałowo z Emitentem czy świadczących usługi lub realizujących dostawy na jego rzecz. Nigdy też nie świadczył usług i nie realizował dostaw na rzecz Emitenta.

Piotr Lembas

Członek Rady Nadzorczej

Spełnia kryterium niezależności *

Rok urodzenia: 1989

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie zdobył tytuł magistra na kierunku Master Studies in Finance – program partnerski CFA. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA),  numer 200403.

Od 2017 r. jest partnerem zarządzającym w P&V Sp. z o.o. sp.k. – spółce doradczej świadczącej usługi doradztwa transakcyjnego. Odpowiada za prowadzenie projektów doradczych z zakresu pozyskania finansowania dla podmiotów na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto jest współzałożycielem oraz prezesem zarządu w RacoCars sp. z o.o. (działającej pod marką Indigo Tech), podmiocie działającym w branży infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, oferującym kompleksowe portfolio produktów i usług dla nieruchomości komercyjnych.

Wcześniej, w latach 2013-2015, Piotr Lembas pracował w EY Corporate Finance jako starszy konsultant oraz w Adiuvo Investments jako starszy analityk finansowy (2015-2017), realizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

Pan Piotr Lembas nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Konrad Pankiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1977

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 16 lat związany profesjonalnie ze sprzedażą i marketingiem. Współzałożyciel giełdowej Grupy SMT S.A. (wcześniej Grupy ADV), w której przez 15 lat jako prezes zarządu odpowiadał za rozwój i strategię.

Ma 10-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym. Był osobiście odpowiedzialny za debiut Adv.pl S.A. na rynku NewConnect (2007) oraz przejście spółki jako Grupa ADV S.A. na GPW (2011). Wprowadził również na giełdę spółki SMT Software SA (2010) oraz Codemedia S.A. (2011). Odpowiedzialny za sprzedaż LemonSky (agencja interaktywna) do międzynarodowej korporacji reklamowej (WPP) oraz spółki SMT Software Services do Enterprise Investors (169 mln PLN).

Konrad Pankiewicz jest Prezesem Zarządu i jedynym wspólnikiem Leonarto Sp. z o.o., która posiada akcje Emitenta reprezentujące 17,58 % jego kapitału zakładowego oraz 17,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .

Sebastian Młodziński

Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia: 1975

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Ekonomia.

Współtwórca XTPL SA.

W latach 1998-2002 był pracownikiem firmy Optimus S.A. na stanowiskach dyrektor ds. produktów, dyrektor ds. rozwoju, dyrektor zarządzający. Od 2001 roku jest przedsiębiorcą i założycielem Young Consulting. Od 2004 roku partner w BRE Bank S.A. (obecnie Mbank S.A.).

W 2006 roku powołał do życia agencję reklamową Symetria (obecnie Star&Ring). W 2014 założył i został udziałowcem Techlabox Sp. z o.o. – spółki działającej w branży nowych technologii (B+R). W latach 2015-2017 był prezesem zarządu w XTPL Sp. z o.o. Współzałożyciel Fundacji Europa +. Członek Rady Nadzorczej fundacji TED.

Sebastian Młodziński nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki. Sebastian Młodziński prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą Star&Ring Sebastian Młodziński.

Konflikt interesów i powiązania

W odniesieniu do żadnego Członka Zarządu ani Członka Rady Nadzorczej nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy ich interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki, w tym związane z pełnieniem przez nich funkcji w innych podmiotach gospodarczych o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki.

Prezes Zarządu Filip Granek jest kuzynem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bartosza Wojciechowskiego oraz mężem Agnieszki Młodzińskiej-Granek, siostry Pana Sebastiana Młodzińskiego, Członka Rady Nadzorczej.

Nie istnieją żadne inne powiązania rodzinne pomiędzy Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej oraz pomiędzy Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej.

 

* Zgodnie ze szczegółowymi zasadami II.Z.6 i II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Lista zasad przestrzeganych przez Emitenta znajduje się TUTAJ

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej