Komitet Audytu

Rada Nadzorcza ustanowiła w Spółce Komitet Audytu , działając na podstawie art. 128 ust 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności czynności wymienione w art. 130 Ustawy o Biegłych Rewidentach, w tym:

  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń KNF wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej.

Zasady działania Komitetu Audytu określone zostały w „Regulaminie Komitetu Audytu XTPL S.A.”, przyjętym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/06/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku.

Komitet Audytu skład się z 3 (trzech) członków. Na Datę Prospektu członkami Komitetu Audytu są:

Lp.Imię i nazwiskoPełniona funkcja w ramach Komitetu AudytuDodatkowe informacje dotyczące członków Komitetu Audytu
1Wiesław RozłuckiPrzewodniczący Komitetu AudytuPosiada wiedzę i umiejętności w obszarze rynku kapitałowego. Od 1991 r. do 2006 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH. Spełnia kryterium niezależności *
2Piotr LembasCzłonek Komitetu AudytuPosiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. Jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość oraz posiada tytuł CFA. Przez blisko dwa lata pracował w dziale finansowym Grupy Adiuvo Investments S.A., gdzie wspierał dyrektora finansowego w zakresie opracowania sprawozdań finansowych na potrzeby wypełniania obowiązków podmiotów notowanych na GPW. Spełnia kryterium niezależności *
3Herbert WirthHerbert WirthProfesor Herbert Wirth posiada wiedzę z branży technologii materiałowych (magister inżynier, doktor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz aktualny profesor Politechniki Wrocławskiej) oraz branży dotyczącej zarządzania (studia podyplomowe z zarządzania projektami m.in. na George Washington University School Business and Public Management). Profesor Herbert Wirth posiada również umiejętności zarówno w branży technologii materiałowych, jak i handlu międzynarodowego oraz zarządzania globalnym przedsiębiorstwem (m.in. podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KGHM). Ponadto posiada doświadczenie w zakresie badań i rozwoju - pełnił m.in. funkcje menedżerskie w Centrum Badawczo - Rozwojowym Miedzi Cuprum sp. z o.o., a także Dyrektora ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami w KGHM). Spełnia kryterium niezależności *

 

* Zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej