Raporty ESPI

2021

20/2021

Zawarcie umowy sprzedaży drukarki Delta Printing System z Uniwersytetem w Glasgow

19/2021

Podpisanie umowy na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych

18/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie opracowania metody druku siatki przewodzącej wraz z możliwością jej transferu na inne podłoża

17/2021

Informacja o wyborze oferty Emitenta w postępowaniu na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych

16/2021

Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

15/2021

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii

14/2021

Sprzedaż drukarki Delta Printing System

13/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku

12/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku

11/2021

Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku

10/2021

Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

8/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie precyzyjnego wypełniania mikrometrycznych wnęk polimerem

7/2021

Podpisanie umowy dotacyjnej

6/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie kontroli parametrów geometrycznych kartridża

5/2021

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

4/2021

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Chinach

3/2021

Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

2/2021

Ponowne zamówienie nanotuszu XTPL przez tego samego kontrahenta

1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2020

49/2020

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowaniu przez NCBiR

48/2020

Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

47/2020

Zawarcie umowy najmu z opcją wykupu dotyczącej drukarki Delta Emitenta

46/2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

45/2020

Aktualizacja prognozy ilości wniosków patentowych do końca 2020 roku

44/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

43/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 5 listopada 2020 roku

42/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 5 listopada 2020 roku

41/2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

40/2020

Nabycie udziałów spółki TPL sp. z o.o.

39/2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

38/2020
37/2020

Żądanie Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

36/2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

35/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

34/2020

Rejestracja akcji serii T w KDPW

33/2020

Dopuszczenie do obrotu akcji serii T na rynku regulowanym GPW

32/2020

Informacja dotycząca współpracy z HPK Inc.

31/2020

Warunkowa rejestracja akcji serii T w KDPW

30/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

29/2020

Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych serii A

28/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

27/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

26/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

23/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

21/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

20/2020

Zakończenie subskrypcji akcji serii T

19/2020

Informacja o transakcji Prezesa Zarządu uzyskana w trybie art. 19 MAR

18/2020

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii T

16/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 8 czerwca 2020 roku

14/2020

Otrzymanie deklaracji chęci uczestniczenia w rundzie finansowej od znaczącego akcjonariusza Spółki

12/2020

Decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych

11/2020

Realizacja trzeciego zamówienia nanotuszu

10/2020

Realizacja kolejnego zamówienia nanotouszu dla nowego kontrahenta

9/2020

Pierwsze komercyjne zamówienie nanotouszu

8/2020

Nawiązanie współpracy z Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd

7/2020

Rezygnacja Członka Zarządu

6/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

5/2020

Podpisanie umowy uruchamiającej ewaluację technologii XTPL dla OSRAM

4/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku

3/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2/2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

1/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku

2019

50/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 stycznia 2020 roku

49/2019

Zawarcie Memorandum of Understanding z HPK Inc.

48/2019

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019

47/2019

Nawiązanie współpracy z Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd

46/2019

Rejestracja akcji serii P w KDPW

45/2019

Dopuszczenie do obrotu akcji serii S na rynku regulowanym GPW

44/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii S w KDPW

43/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

42/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

41/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach osoby blisko związanej

40/2019

Prognoza ilości wniosków patentowych do końca 2020 roku

38/2019

Podjęcie decyzji o zmianie modelu komercjalizacji w jednym z pól aplikacyjnych

37/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW

36/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

35/2019

Powołanie firmy audytorskiej

34/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

33/2019

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

32/2019

Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta wobec zakończenia subskrypcji akcji serii S

31/2019

Zakończenie subskrypcji akcji serii S

29/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 28 czerwca 2019 roku

28/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 28 czerwca 2019 roku

27/2019

Podjęcie przez Zarząd XTPL S.A. uchwały w sprawie emisji nowych akcji w granicach kapitału docelowego

26/2019

Decyzja dotycząca emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego

25/2019

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

24/2019

Zakończenie subskrypcji akcji serii P

22/2019

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za Q1 2019

21/2019

Zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2019 roku

20/2019

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

19/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

18/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Zarządu

17/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

16/2019

Rejestracja akcji XTPL S.A. serii N i O w KDPW

15/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N i O XTPL S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW

13/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

12/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW

11/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

10/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

9/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

8/2019

Rejestracja akcji XTPL S.A. serii L w KDPW

7/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

6/2019

Wykluczenie akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu

5/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji XTPL S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW

4/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW

3/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

2/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

1/2019

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej