Raporty ESPI

2019

40/2019

Prognoza ilości wniosków patentowych do końca 2020 roku

38/2019

Podjęcie decyzji o zmianie modelu komercjalizacji w jednym z pól aplikacyjnych

37/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW

36/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

35/2019

Powołanie firmy audytorskiej

34/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

33/2019

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

32/2019

Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta wobec zakończenia subskrypcji akcji serii S

31/2019

Zakończenie subskrypcji akcji serii S

29/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 28 czerwca 2019 roku

28/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 28 czerwca 2019 roku

27/2019

Podjęcie przez Zarząd XTPL S.A. uchwały w sprawie emisji nowych akcji w granicach kapitału docelowego

26/2019

Decyzja dotycząca emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego

25/2019

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

24/2019

Zakończenie subskrypcji akcji serii P

22/2019

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za Q1 2019

21/2019

Zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2019 roku

20/2019

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

19/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

18/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Zarządu

17/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

16/2019

Rejestracja akcji XTPL S.A. serii N i O w KDPW

15/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N i O XTPL S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW

13/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

12/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW

11/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

10/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

9/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

8/2019

Rejestracja akcji XTPL S.A. serii L w KDPW

7/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

6/2019

Wykluczenie akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu

5/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji XTPL S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW

4/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW

3/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

2/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

1/2019

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

2018

15/2018

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.

14/2018

Podpisanie umowy objęcia akcji i zakończenie subskrypcji akcji

13/2018

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.

12/2018

Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.

11/2018

Uzgodnienie warunków nowej emisji akcji XTPL S.A.

10/2018

Podpisanie umowy objęcia akcji i zakończenie subskrypcji akcji

9/2018

Otrzymanie deklaracji zainteresowania dotyczącej nowej emisji akcji XTPL S.A.

8/2018

Otrzymanie zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji z partnerem przemysłowym

7/2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR – Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

6/2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR – Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

5/2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR – Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

4/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu, które odbyło się 28.05.2018 roku

2/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu, które odbyło się 16.04.201 8 r.

2017

9/2017

Zawarcie umowy dotacji dla projektu demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

8/2017

Podjęcie decyzji o zmianie systemu notowań

7/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu, które odbyło się 29.11.2017r.

6/2017

Podjęcie decyzji dotyczącej rozwinięcia nowego obszaru zastosowań technologii XTPL

5/2017

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Systemu Motywacyjnego

3/2017

Rekomendacja projektu XTPL S.A. do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

2/2017

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu

1/2017

Przystąpienie do systemu ESPI

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej