Pytania od inwestorów

Dzień dobry. Chciałbym zapytać o zaoferowanie drukarek Delta printing system. Jak duży jest procent sprzedaży drukarek w porównaniu do  zaoferowania potencjalnym klientom? A także czy po zawarciu umowy z firmą nScrypt na sprzedaż pasty CL85 została dokonana pierwsza bądź kolejne transakcje sprzedaży tego produktu?

Szanowny Panie, W I kwartale br. złożyliśmy 4 oferty potencjalnym nabywcom urządzeń Delta Printing System (DPS) i w ramach tych ofert przeprowadziliśmy 9 projektów demo i procesów negocjacyjnych. W całym 2021 r. było to 27 ofert i 42 projekty demo. Tutaj należy wskazać, że rozpatrywanie naszego lejka...

Szanowny Panie,

W I kwartale br. złożyliśmy 4 oferty potencjalnym nabywcom urządzeń Delta Printing System (DPS) i w ramach tych ofert przeprowadziliśmy 9 projektów demo i procesów negocjacyjnych. W całym 2021 r. było to 27 ofert i 42 projekty demo. Tutaj należy wskazać, że rozpatrywanie naszego lejka sprzedażowego urządzeń Delta Printing System (DPS) w klasycznym ujęciu zaofertowane/sprzedane nie do końca oddaje nasz proces sprzedaży. Wynika to z tego, że nasz zespół sprzedażowy ustalił nie tyle ogólny target sprzedażowy, co określił konkretnych klientów, do których skierował lub skieruje ofertę zakupu DPS. W ubiegłym roku osiągnęliśmy w ten sposób pułap 5 sprzedanych urządzeń. Ze względu na specyfikę naszych klientów, do których dotarliśmy, czas trwania procesu sprzedaży może osiągać 18-24 miesiące.. Ponadto, część ofert, które złożyliśmy już teraz może się sfinalizować np. w przyszłym lub kolejnym roku.

Na chwilę obecną możemy wskazać, że proces komercjalizacji pasty CL85 w ramach współpracy z nScrypt jest realizowany zgodnie z założeniami. Jesteśmy z tej współpracy zadowoleni i jeśli ta sprzedaż zacznie mieć znaczący udział w przychodach Spółki, to na pewno będziemy o tym informować.

Czy biorąc pod uwagę przekonanie o dobrych perspektywach XTPL Zarząd zamierza w kupować akcje spółki, uwzględniając rzecz jasna obowiązujące ograniczenia związane z blackout?

 

Zarząd XTPL jest przede wszystkim zaangażowany w rozwój Spółki oraz w procesy komercjalizacji jej technologii i produktów. Każdy z członków zarządu - tak, jak inni inwestorzy na rynku, ma prawo do swoich indywidualnych i niezależnych decyzji inwestycyjnych. Za każdym razem, gdy zobowiązana osoba ze...

Zarząd XTPL jest przede wszystkim zaangażowany w rozwój Spółki oraz w procesy komercjalizacji jej technologii i produktów. Każdy z członków zarządu – tak, jak inni inwestorzy na rynku, ma prawo do swoich indywidualnych i niezależnych decyzji inwestycyjnych.

Za każdym razem, gdy zobowiązana osoba ze Spółki lub z nią powiązana dokonuje transakcji na akcjach spółki (oczywiście poza okresami zamkniętymi), informacja ta podawana jest przez Spółkę w trybie raportu bieżącego.

Mamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do ponownego kontaktu.

Dzien dobry, mam pytanie, czy jest mozliwość dokonania inwestycji? W jaki sposób można to zrobić? Po ile są u Was akcje /udziały? Czy inwestycji może dokonać osoba fizyczna, czy też firma polska lub zagraniczna?

Akcje naszej spółki są notowane na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i może je Pan kupić poprzez rachunek inwestycyjny (maklerski), który należy założyć w wybranym banku (np. w ramach rachunku osobistego/firmowego) lub w domu maklerskim. Dopiero za pomocą aktywnego rachunku...

Akcje naszej spółki są notowane na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i może je Pan kupić poprzez rachunek inwestycyjny (maklerski), który należy założyć w wybranym banku (np. w ramach rachunku osobistego/firmowego) lub w domu maklerskim. Dopiero za pomocą aktywnego rachunku maklerskiego będzie miał Pan możliwość zawarcia transakcji w zakresie akcji XTPL.

Jeśli chodzi o cenę, to kurs notowań akcji jest wyznaczany przez transakcje zawierane codziennie przez wszystkich inwestorów kupujących lub sprzedających akcje spółki. Kurs notowań może Pan śledzić w wielu serwisach informacyjnych np. Interia.pl – przy czym są to dane opóźnione o 15 minut. Śledzenie kursu w czasie rzeczywistym umożliwiają aplikacje i serwisy płatne. Warto zapytać o dostęp do takiego serwisu bank lub dom maklerski, w którym miałby Pan uruchomić rachunek inwestycyjny.

Akcje może nabyć zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna: firma, inna spółka. W przypadku podmiotu zagranicznego należy sprawdzić warunki rachunku inwestycyjnego dla tego typu klienta, bowiem tutaj mogą się pojawić zapisy prawne wynikające z prawa krajowego i międzynarodowego zapobiegające tzw. praniu pieniędzy.

Akcje XTPL są także notowane na Open Market na Deutsche Boerse we Frankfurcie, zatem dla podmiotu zagranicznego może okazać się wygodniejszą opcją inwestycja poprzez tamtejsze instytucje rynku kapitałowego.

Komercjalizacja głowicy Epsilon.

W ostatniej serii pytań od inwestorów padło pytanie odnośnie komercjalizacji głowicy drukującej Epsilon. Również mnie ciekawi ta kwestia gdyż od kilku już lat słyszymy o wejściu na linie produkcyjne światowych gigantów z branży elektroniki drukowanej i postępach w ewaluacji. Natomiast w odpowiedzi na pytanie inwestora o umowę z firmą Osram padło stwierdzenie że prace zwolniły i tak naprawdę jest to już kolejna umowa o której można tak powiedzieć umowa w sektorze Smart glass, MoU z firmą HPK.

Moje pytanie brzmi kiedy możemy się spodziewać konkretnych informacji na temat postępu prac ewaluacji w projektach które dotyczą właśnie głowicy drukującej Epsilon?

Dziękuję i pozdrawiam.

P.S. Chciałbym również podziękować dobrą i sprawną komunikację z działem relacji inwestorskich.

 

Szanowny Panie, na wstępie dziękujemy za słowa uznania dla naszej pracy i zaangażowania, które wkładamy by komunikacja z Państwem była na jak najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o prace ewaluacyjne dotyczące docelowego wdrożenia głowicy Epsilon do zastosowań przemysłowych, to uwzględniają je...

Szanowny Panie,

na wstępie dziękujemy za słowa uznania dla naszej pracy i zaangażowania, które wkładamy by komunikacja z Państwem była na jak najwyższym poziomie.

Jeśli chodzi o prace ewaluacyjne dotyczące docelowego wdrożenia głowicy Epsilon do zastosowań przemysłowych, to uwzględniają je wszystkie projekty, które umieściliśmy w naszym pipeline prezentowanym podczas spotkań wynikowych i w naszych materiałach (https://ir.xtpl.com/pl/materialy/wynikowe/). Obecnie tych projektów na drugim etapie zaawansowania jest łącznie 9. Ponadto rozwijamy również projekty, które obecnie znajdują się na wcześniejszych etapach niż te prezentowane przez nas cyklicznie. Nowe projekty selekcjonujemy starannie pod kątem komplementarności, istniejących rozwiązań technologicznych, wartości rynku itp. Staramy się na tym etapie utrzymywać do 5 projektów. Docelowo zapewnią one zastępowalność dla tych przedsięwzięć, które z różnych powodów znikną z ww. portfolio.

Dynamika prac w zakresie tych 9 projektów jest zróżnicowania (możliwe jest skokowe przejście jednego lub dwóch etapów prac) i w dużej mierze zależna od naszych partnerów przemysłowych. To oni nadają tempo ewaluacji technologii oraz dopasowania możliwości głowicy Epsilon do swoich urządzeń produkcyjnych. Należy mieć na względzie, że wdrożenie nowej technologii do procesu produkcji – a zatem przeprowadzenie zmiany dotychczasowych procedur, to proces wieloetapowy i czasochłonny. Dodatkowo należy pamiętać, że rozwiązania technologiczne XTPL są analizowane przez naszych kontrahentów pod kątem zastosowań do kolejnych generacji produktów nowoczesnej elektroniki, co również ma wpływ na złożoność i długotrwałość procesów wdrożeniowych. Ponadto, nasi partnerzy zastrzegają wysoką poufność prowadzonych działań ewaluacyjnych z uwagi na utrzymanie swojej przewagi rynkowej wobec konkurencji. Zapewniamy, że wszystkie informacje w zakresie osiągnięć w prowadzonych procesach ewaluacji, które Spółka będzie mogła przekazać, zostaną opublikowane w stosownych raportach bieżących.

W przypadku obu przywołanych przez Pana firm, proces ewaluacji albo zwolnił (OSRAM Opto Semiconductors) albo został zawieszony (HPK) z uwagi na wewnętrzne zmiany organizacyjne u obu partnerów. Nie było to związane z negatywną oceną technologii XTPL.

Nadal pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami kadry kierowniczej firmy OSRAM, dodatkowo kontakt ten podtrzymuje nasz nowy dystrybutor firma merconics. Warto przy tym zwrócić uwagę, że jednym z celów posiadania przez Spółkę sieci zaufanych dystrybutorów jest właśnie potrzeba budowania i utrzymywania relacji z pozyskanymi już partnerami przemysłowymi.

Mam nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszam do ponownego kontaktu.

 

Kiedy spółka oczekuje zakończenia prac nad głowicą drukującą epsilon?

Prace nad głowicą drukującą Epsilon, to prace związane z naszym pipeline projektów nakierowanych przemysłowe wdrożenia technologii UPD. Ostateczna specyfikacja tego produktu jest obiektem prac z partnerami przemysłowymi, zainteresowanymi potencjalnym wdrożeniem modułu Epsilon oraz technologii UPD do...

Prace nad głowicą drukującą Epsilon, to prace związane z naszym pipeline projektów nakierowanych przemysłowe wdrożenia technologii UPD. Ostateczna specyfikacja tego produktu jest obiektem prac z partnerami przemysłowymi, zainteresowanymi potencjalnym wdrożeniem modułu Epsilon oraz technologii UPD do własnych urządzeń produkcyjnych lub na własne linie produkcyjne. Dynamika prac nad rozwojem modułu drukującego Epsilon nie jest zatem zależna tylko od XTPL, a również od postępów w pracach ewaluacyjnych naszego rozwiązania z klientem przemysłowym. Dlatego dziś koncentrujemy się w naszej komunikacji inwestorskiej na pokazywaniu bieżących etapów prac w poszczególnych projektach nakierowanych na przemysłowe wdrożenie technologii UPD.

Na jakim etapie są prace związane z tuszami opartymi o cząsteczki złota/miedzi i kiedy można spodziewać się wprowadzenia ich do oferty firmy oraz jak duży jest potencjalny rynek sprzedaży tuszy opartych o złoto/miedź w porównaniu z rynkiem tuszy opartych o srebro. Jak duża jest konkurencja na rynku tuszy opartych o miedź?

Podstawą naszej linii biznesowej tuszów przewodzących są materiały oparte na nanocząstkach srebra. Jest to znaczący, stale rozwijający się sektor rynku nanomateriałów. Obok nanotuszów metalicznych na bazie srebra, również materiały miedziane i złote odgrywają rolę w rozwoju elektroniki nowej...

Podstawą naszej linii biznesowej tuszów przewodzących są materiały oparte na nanocząstkach srebra. Jest to znaczący, stale rozwijający się sektor rynku nanomateriałów. Obok nanotuszów metalicznych na bazie srebra, również materiały miedziane i złote odgrywają rolę w rozwoju elektroniki nowej generacji. Jest to rynek zróżnicowanych potrzeb co odzwierciedlone jest w zapotrzebowaniu na materiały o szerokim przekroju wymaganych właściwości, stąd rosnące zainteresowanie tuszami złotymi i miedzianymi. Środowisko konkurencyjne (m.in. Novacentrix, PV NanoCell, Dycotec Materials, Harima Chemicals) oferuje obecnie takie rozwiązania, jednak rynek oczekuje alternatywnych rozwiązań o atrakcyjniejszych parametrach. Chcąc odpowiedzieć na te potrzeby i dywersyfikować nasze tuszowe portfolio, prowadzimy obecnie prace R&D nad materiałami złotymi i miedzianymi w oparciu o know-how zdobyty podczas rozwijania linii tuszów srebrnych. W ten sposób możemy opracowywać materiały o konkurencyjnych właściwościach. W obu przypadkach są to produkty we wczesnej fazie rozwoju. W laboratoriach XTPL prowadzone są testy wydruku tuszami złotymi oraz miedzianymi i zanim zostaną włączone do komercyjnej oferty, wykonane zostaną kolejne testy i analizy, by zapewnić najwyższą jakość, zgodną z wizją spółki.
Jak tylko wprowadzimy je do naszej oferty, na pewno pochwalimy się tym na naszych kanałach social media, stronie internetowej, newsletterze, a także podczas konferencji wynikowych.

Jakiś czas temu spółka poinformowała o kontakcie ze strony firmy OSRAM, która to miała sprawdzać produkty spółki XTPL i możliwych zastosowaniach w swoich produktach. Na jakim etapie jest ewaluacja ze strony firmy OSRAM czy firma dalej w jakikolwiek sposób współpracuje jeszcze ze spółką XTPL czy też zaprzestała takiej współpracy/ewaluacji.

Ewaluacja technologii dla projektu firmy OSRAM Opto Semiconductors jest w toku. Prowadzone były rozmowy o możliwej strategii skalowania technologii XTPL do tego konkretnego zastosowania u klienta. Obecnie ze względu na poważne zmiany organizacyjne firmy OSRAM po połączeniu z AMS dynamika tych rozmów spadła,...

Ewaluacja technologii dla projektu firmy OSRAM Opto Semiconductors jest w toku. Prowadzone były rozmowy o możliwej strategii skalowania technologii XTPL do tego konkretnego zastosowania u klienta. Obecnie ze względu na poważne zmiany organizacyjne firmy OSRAM po połączeniu z AMS dynamika tych rozmów spadła, jednak pozostajemy w stałym kontakcie z pracownikami wysokiego szczebla firmy OSRAM. Nowy dystrybutor XTPL – firma merconics jest również w kontakcie z firmą OSRAM. Ze względu na obowiązującą nas umowę zachowania poufności nie możemy zdradzać szczegółów tej współpracy.

Dzień dobry.

Podczas spotkania z inwestorami w którym  podsumowany był 3 kwartał Pan Prezes wspomniał o projekcie z jedną z firm z którą może zostać podpisana umowa o współpracy. Czy mówił o firmie Nano Dimension z którą to firmą została podpisana umowa?

A także czy firma może odnieść się do wpisu na Twitterze Pana Adriana Kowolika który pracuje w East Value Research w którym pisze że odbiór drukarki z jednego z niemieckich instytutów jest pozytywny natomiast na chwilę obecną jest to tylko urządzenie badawcze a dopiero za kilka lat może zostać skomercjalizowane.

 

Szanowny Panie, Prezes Zarządu XTPL, Pan Filip Granek, podczas ostatniego spotkania wynikowego rzeczywiście wspominał o możliwości podpisania kontraktu o współpracy. Jednym z przedsiębiorstw, z którymi toczyły się rozmowy na ten temat była firma Nano Dimension. Rozmowy te zakończyły się podpisaniem...

Szanowny Panie,

Prezes Zarządu XTPL, Pan Filip Granek, podczas ostatniego spotkania wynikowego rzeczywiście wspominał o możliwości podpisania kontraktu o współpracy. Jednym z przedsiębiorstw, z którymi toczyły się rozmowy na ten temat była firma Nano Dimension. Rozmowy te zakończyły się podpisaniem umowy w styczniu 2022. 

Zgodnie z przyjętą i stosowaną przez Spółkę polityką komunikacyjną, nie komentujemy opinii prywatnych wyrażonych w różnego typu kanałach komunikacji, w tym na prywatnych profilach mediów społecznościowych.

Jeśli zaś chodzi o jedną z naszych linii biznesowych: urządzenia Delta Printing System, to warto podkreślić, że Spółka dokonała już ich komercjalizacji, generując z ich sprzedaży od II połowy 2021 r. stopniowo rosnące przychody. Dotychczas dostarczyliśmy już cztery takie urządzenia do wyselekcjonowanego grona odbiorców, jakimi są instytuty badawcze, których postępy prac B+R oraz wykorzystywane w ich trakcie technologie są na bieżąco monitorowane przez globalnych graczy rynku przemysłowego.

Wszystkie podmioty, do których dotarliśmy z ofertą nabycia Delta Printing System są prestiżowymi innowatorami w zakresie poszukiwania i odkrywania nowych technologii, a następnie włączaniu ich w prowadzone projekty. Ważne jest, że ich opinia ma silne oddziaływanie w świecie przemysłu wśród globalnych producentów elektroniki nowej generacji, którzy właśnie w takich ośrodkach poszukują potrzebnych im nowinek i rozwiązań technologicznych. Nasze urządzenie do prototypowania jest rodzajem ambasadora technologii XTPL, który buduje jej wiarygodność i ugruntowuje jej pozycję jako przyszłego standardu produkcyjnego.

Zwracamy także uwagę, że przychody generowane ze sprzedaży tych urządzeń wspierają poziom kapitału obrotowego Spółki, wspierając jej dalszy rozwój.  Na koniec pozwolimy sobie wskazać, że średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR) rynku urządzeń elektronicznych do prototypowania ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031. Jednocześnie, globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę. Zatem, mając odpowiednią technologię oraz kompatybilne do niej produkty jak tusze przewodzące, jest to w chwili obecnej istotny segment dla rozwoju działalności Spółki.

Mam nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszam do ponownego kontaktu.

Dzień dobry. Martwię się dalsza utratą wartości spółki. Pomimo zapewnień rynek wydaje się być nie przekonany. Konkurencja też nie zasypuje gruszek w popiele. Liczę, że prace badawczo / rozwojowe będą przez Państwa zintensyfikowane w najbliższym czasie

https://www.wnp.pl/energetyka/ich-szyby-wytwarzaja-prad-w-polsce-ruszyla-nowa-fabryka,518227.html

Dzień dobry, dziękujemy za przesłaną wiadomość i pozostawanie z nami w kontakcie. Tak, jak już wcześniej wskazaliśmy, obserwując kurs notowań akcji Spółki, wydaje się, że niektórzy inwestorzy nie do końca rozumieją proces rozwoju XTPL, który się dokonuje. Być może pewien rodzaj...

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłaną wiadomość i pozostawanie z nami w kontakcie. Tak, jak już wcześniej wskazaliśmy, obserwując kurs notowań akcji Spółki, wydaje się, że niektórzy inwestorzy nie do końca rozumieją proces rozwoju XTPL, który się dokonuje. Być może pewien rodzaj niecierpliwości czy wysokich oczekiwań względem Spółki wpływa na widoczne obniżenie notowań kursu akcji. Trudno jest nam oceniać, a przez to również komentować, decyzje inwestorów dotyczące transakcji dotyczących akcji Spółki. Naszym zdaniem obecny kurs akcji w żaden sposób nie odzwierciedla etapu rozwoju, na którym znajduje się XTPL. Dokładamy wszelkich starań, aby szeroko i rzetelnie informować oraz edukować rynek w zakresie specyfiki działalności Spółki, a przede wszystkim jej osiągnięć w najważniejszych obszarach działalności. Opracowaliśmy i stosujemy strategię komunikacji, która ma za zadanie wspierać nas w budowaniu relacji z naszymi inwestorami i przekazywaniu im rzetelnych informacji. Wierzymy, że nasze wysiłki w tym zakresie wkrótce znajdą odzwierciedlenie w ustabilizowaniu się nastrojów inwestorów.

Chcielibyśmy podtrzymać zapewnienie, że rozwój XTPL ma bardzo dobre tempo, co szczególnie jest widoczne w ostatnich 12 miesiącach również w zakresie komercjalizacji naszych rozwiązań. Proszę zauważyć, że komercjalizacja naszych rozwiązań i produktów była jeszcze niedawno w sferze zapowiedzi. Tymczasem mamy już 4 sprzedane i dostarczone drukarki Delta Printing System, a także stale rozszerzające się grono klientów nabywających nanotusze XTPL. Stopniowo rosnąca sprzedaż w tych dwóch liniach biznesowych już w przyszłym roku generować będzie przychody finansujące działalność operacyjną. Cały czas toczą się także prace ewaluacyjne w zakresie projektów związanych z wdrożeniem technologii Spółki na przemysłowe linie produkcyjne najbardziej znaczących graczy rynku elektroniki nowej generacji. Ponadto, w naszym ogólnym portfelu projektów znajduje się także kilka innych, o których jeszcze Państwa nie informujemy ze względu na wczesny etap toczących się prac B+R. XTPL to spółka z branży wysokich technologii i dlatego nie pozostajemy bierni w naszym rozwoju. Nasz zespół aktywnie poszukuje nowych pól aplikacyjnych, uważnie monitorujemy nasz rynek, rodzące się potrzeby globalnych producentów elektroniki, a także potencjalną konkurencję. Wiemy także, że nasza technologia jest unikalna pod względem właściwości wydruku (depozycji) struktur przewodzących w procesie produkcji elektroniki.

Przytoczył Pan ciekawy przykład wykorzystania wynalazków i najnowszych technologii, jednakże proszę zwrócić uwagę, że zachodzi istotna różnica w profilu oraz branży działalności przywołanego podmiotu, a spółką XTPL. W związku z tym, opisana w artykule technologia nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla wdrożenia technologii XTPL.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu za pomocą dedykowanego dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów adresu e-mail: investors@xtpl.com lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Dzień dobry. Pytanie dotyczy komercjalizacji drukarek Delta Printing System. Wszystkie drukarki które zostały zakontraktowane trafiły do ośrodków naukowych czy spodziewacie się sprzedaży do centrum badawczo-rozwojowego firmy komercyjnej.

Szanowny Panie, dziękujemy za przesłaną wiadomość i stałe zainteresowanie naszą Spółką. Komercjalizację urządzeń Delta Printing System rozpoczęliśmy od wybranych ośrodków naukowych ze względu na ich pozycję nie tylko w świecie nauki, ale przede wszystkim ich renomę wśród globalnych...

Szanowny Panie,

dziękujemy za przesłaną wiadomość i stałe zainteresowanie naszą Spółką.

Komercjalizację urządzeń Delta Printing System rozpoczęliśmy od wybranych ośrodków naukowych ze względu na ich pozycję nie tylko w świecie nauki, ale przede wszystkim ich renomę wśród globalnych odbiorców przemysłowych. Warto mieć na względzie, że prace właśnie tych ośrodków są uważnie obserwowane przez graczy przemysłowych pod kątem innowacyjnych technologii oraz rozwiązań, które mogą być odpowiedzią na ich potrzeby. Cel, który postawiliśmy sobie w 2021 roku w tym zakresie został zrealizowany.

W roku bieżącym zamierzamy rozszerzyć bazę klientów Delta Printing System o wspomniane przez Pana działy i centra B+R podmiotów przemysłowych. Nasz pipeline sprzedażowy obejmuje szereg partnerów przemysłowych, na różnym poziomie zaawansowania rozmów. Wierzymy, że w najbliższych miesiącach będzie możliwe przekazanie informacji o pierwszych transakcjach w tym zakresie. W prowadzonych procesach i kontaktach z potencjalnymi klientami przemysłowymi wspierają XTPL nasi dystrybutorzy.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu za pomocą dedykowanego dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów adresu e-mail: investors@xtpl.com lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Dzień dobry. Jestem akcjonariuszem spółki od IPO. Wierząc w zapewnienia Pana Prezesa że firma jest u „progu komercjalizacji „powiększałem swój pakiet akcyjny. Minęły już 4 lata a spółka w dalszym ciągu nie jest w stanie tego progu przekroczyć a cena akcji z tygodnia na tydzień dramatycznie spada. Czy są jakieś realne przesłanki do tego, że komercjalizacja technologii nastąpi w najbliższym czasie a Pan Prezes wraz ze spółką odbuduje swoją wiarygodność. Dziękuję i pozdrawiam.

Szanowny Panie, dziękujemy za przesłaną wiadomość i okazane Spółce zaufanie. Rozumiemy Pana zaniepokojenie związane z aktualnym kursem notowań akcji Spółki i postaramy się szczegółowo odnieść się do Pana pytania. Trudno jest nam oceniać, a przez to również komentować, decyzje inwestorów...

Szanowny Panie,

dziękujemy za przesłaną wiadomość i okazane Spółce zaufanie. Rozumiemy Pana zaniepokojenie związane z aktualnym kursem notowań akcji Spółki i postaramy się szczegółowo odnieść się do Pana pytania.

Trudno jest nam oceniać, a przez to również komentować, decyzje inwestorów dotyczące transakcji dotyczących akcji Spółki. Proszę zwrócić uwagę, że w okresie wspomnianych przez Pana ostatnich 4 lat w Spółce zaszło wiele zmian, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i operacyjnym. Szczególnie ostatni rok był pod tym względem ważny. XTPL z podmiotu badawczo-rozwojowego przekształcił się w podmiot, który uporządkował swoją strukturę oraz model biznesowy. Od podstaw stworzyliśmy trzy kompatybilne, a jednocześnie samodzielne linie biznesowe, zespół, laboratoria, a także opatentowaliśmy innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz urządzenia. Zbudowaliśmy świadomość klientów – zarówno biznesowych, jak również naukowych, w zakresie istnienia naszej technologii oraz możliwości jej wykorzystania w ich procesach produkcji elektroniki nowej generacji. Zapowiadaliśmy komercjalizację linii drukarek Delta Printing System i dzisiaj mamy już cztery sprzedane i dostarczone urządzenia, które pozwolą nam wygenerować wyższą wartość przychodów. To dopiero początek komercjalizacji tej linii biznesowej. Co ważniejsze, te urządzenia nie znajdują się u przypadkowych kontrahentów, ale zostały sprzedane do centrów opracowujących najnowocześniejsze rozwiązania i pomysły, z których korzystają globalni producenci elektroniki nowej generacji.

Technologia XTPL, którą dzięki drukarce Delta Printing System mogą poznać i przetestować, budzi wysokie zainteresowanie bowiem znacząco wyróżnia się jakością oferowanego rozwiązania, od tego, co dotychczas pojawiło się na rynku. Ale proszę pamiętać, że zmiana w procesie produkcji nie pojawia się z dnia na dzień – nasi potencjalni odbiorcy chcą dobrze poznać możliwości technologiczne, które im oferujemy. Stąd też wciąż w naszym pipelinie wdrożenia przemysłowego mamy 9 aktywnych procesów ewaluacji, które wciąż trwają i stopniowo przechodzą na kolejne poziomy zaawansowania. Mamy też regularne zamówienia na nasze autorskie nanotusze przewodzące – wśród odbiorców są także zagraniczne jednostki rządowe czy duzi gracze rynkowi. Ponadto, proszę pozwolić nam zwrócić Pana uwagę na fakt, że Spółka w sposób aktywny prowadzi lejek sprzedażowy. Zespół XTPL wraz z dystrybutorami skutecznie dociera do klientów, budując relacje, na bazie których technologia i produkty XTPL są włączane do dyskusji zakupowych oraz planowania budżetów inwestycyjnych na kolejne okresy .

Przychody z komercjalizacji naszych dwóch linii biznesowych stopniowo rosną i będą kontynuowane w kolejnych okresach/latach. Jest to dla nas kluczowe i ważne, ponieważ zgodnie z zapowiedziami zaczęliśmy generować przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co wspiera dalszy rozwój Spółki do momentu finalizacji komercjalizacji trzeciej, najważniejszej linii biznesowej, jaką jest wdrożenie przemysłowe naszej technologii w postaci modułu drukującego Epsilon na linie produkcyjne globalnych graczy w zakresie rozwiązań dla producentów elektroniki nowej generacji.

Rozumiemy, że dla niektórych inwestorów tempo, w którym Spółka się rozwija jest niewystarczające. Być może te wysokie oczekiwania względem XTPL silnie wpływają na widoczne w ostatnim okresie obniżenie notowań kursu akcji. Jednocześnie Spółka osiąga pierwsze widoczne sukcesy w międzynarodowej komercjalizacji swoich opatentowanych rozwiązań na globalnych rynkach. Biorąc pod uwagę historię podmiotów działających w zbliżonych do naszej branżach, czyli w obszarach typu deep-technology, nowe materiały i nowe procesy technologiczne (np. Novaled, Nano Dimension), a także opinie zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, oraz analityków branżowych, że nasze tempo jest właściwe. Staramy się podkreślać, że wdrożenie istotnych zmian w trwających technologiach produkcji urządzeń elektronicznych nie wydarzy się z dnia na dzień. Producenci i dostawcy komponentów takich jak np. wyświetlacze nie tylko szukają rozwiązań istniejących problemów produkcyjnych, ale także wynalazków technologicznych, które będą mogli wdrożyć w produkcji urządzeń kolejnych generacji, wpisanych w ich plany produkcyjne na najbliższe lata.

Zapewniamy, że o wszystkich istotnych dokonaniach w zakresie rozwoju technologii XTPL oraz jej komercjalizacji, informujemy i będziemy informować za pomocą stosownych komunikatów bieżących. W tym zakresie mamy przygotowaną strategię komunikacji i zachęcamy do dalszego śledzenia postępów XTPL.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu za pomocą dedykowanego dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów adresu e-mail: investors@xtpl.com lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Od dłuższego czasu jestem akcjonariuszem spółki. Od pewnego czasu niepokoi mnie fakt systematycznej utraty wartości wyceny spółki oraz brak postępów w komercjalizacji opracowanej technologii. Przyznam szczerze inwestowałem w spółkę widząc potencjał technologiczny ale ten póki co w żadnym wypadku nie przekłada się na wartość sprzedanych klientom produktów. Liczę, że zintensyfikują Państwo swoje działania i przełoży się to na wymierne efekty

Dziękujemy za przesłaną wiadomość oraz Pana zainteresowanie działalnością Spółki. Proszę pozwolić, że poniżej postaramy się w przystępny sposób odnieść się do Pana pytania. Od początku istnienia XTPL, czyli w okresie 6 lat stworzyliśmy zespół, laboratoria, opracowaliśmy i opatentowaliśmy...

Dziękujemy za przesłaną wiadomość oraz Pana zainteresowanie działalnością Spółki. Proszę pozwolić, że poniżej postaramy się w przystępny sposób odnieść się do Pana pytania.

Od początku istnienia XTPL, czyli w okresie 6 lat stworzyliśmy zespół, laboratoria, opracowaliśmy i opatentowaliśmy innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz urządzenia, a także zbudowaliśmy pierwszy poziom świadomości potencjalnych klientów – zarówno biznesowych, jak również akademickich, w zakresie istnienia naszej technologii oraz możliwości jej wykorzystania w ich procesach produkcji elektroniki nowej generacji. Dodatkowo w tym okresie z sukcesem płynnie przeszliśmy z etapu badawczo-rozwojowego do komercjalizacji pierwszych autorskich produktów. W okresie ostatnich kilku miesięcy sprzedaliśmy dwa urządzenia Delta Printing System, będące demonstratorem naszej technologii. Ich obecność w tak prestiżowych i uznanych wśród producentów elektroniki instytutach badawczych pozwoli konsekwentnie rozszerzać świadomość w zakresie możliwości naszej technologii i produktów. Stworzyliśmy także ofertę wysokostężonych tuszów przewodzących, zawierających nanocząsteczki srebra. Grono naszych klientów w tym zakresie stopniowo się powiększa, a dotychczasowi ponawiają swoje zamówienia. Mimo, że te dwie linie biznesowe nie są naszym docelowym celem, to pozwalają nam na generowanie środków z działalności operacyjnej i wsparcie dalszego rozwoju firmy do momentu pierwszych dużych wdrożeń u globalnych producentów elektroniki drukowanej nowej generacji.

W zakresie trzeciej linii biznesowej, jaką jest wdrożenie technologii na linie produkcyjne producentów elektroniki, warto podkreślić, że XTPL osiąga kolejne kamienie milowe w procesach ewaluacji technologii z jej przyszłymi odbiorcami. Potencjał technologiczny XTPL, o którym Pan wspomniał, w ostatnim czasie został znacząco powiększony m.in. poprzez wprowadzenie opracowanej technologii na kolejne etapy gotowości do wdrożeń przemysłowych u naszych klientów, z którymi obecnie prowadzimy procesy ewaluacyjne. Nasze rozwiązania pomyślnie przechodzą testy, które zadają nam kontrahenci, sprawdzając w jakim stopniu pomogą im one usunąć problemy technologiczne, z którymi obecnie się mierzą w produkcji elektroniki nowej generacji.

Rozumiemy, że dla części rynku, dla niektórych inwestorów tempo, którym idziemy jest niewystarczające. Być może te wysokie oczekiwania względem rozwoju XTPL silnie wpływają na widoczne w ostatnim okresie obniżenie notowań kursu akcji, natomiast ze strony Spółki możemy zapewnić, że jesteśmy zadowoleni z osiągania z sukcesem tak ważnych etapów  w rozwoju XTPL.

Biorąc pod uwagę historię podmiotów działających w zbliżonych do naszej branżach (np. Novaled, Nano Dimension), a także opinie zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, które otrzymujemy w trakcie cyklicznych wydarzeń inwestorskich, w których bierzemy udział, wiemy, że nasze tempo jest właściwe. Staramy się podkreślać, że wdrożenie istotnych zmian w trwających technologiach produkcji urządzeń elektronicznych nie wydarzy się z dnia na dzień. Producenci i dostawcy komponentów takich jak np. wyświetlacze nie tylko szukają rozwiązań istniejących problemów produkcyjnych, ale także wynalazków technologicznych, które będą mogli wdrożyć w produkcji urządzeń kolejnych generacji, wpisanych w ich plany produkcyjne na najbliższe lata.

Zapewniamy, że o wszystkich istotnych dokonaniach w zakresie rozwoju technologii XTPL oraz jej komercjalizacji, będziemy informować za pomocą stosownych komunikatów bieżących. W tym zakresie mamy przygotowaną strategię komunikacji i zachęcamy do dalszego śledzenia postępów XTPL.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej