Pytania od inwestorów

Dzień dobry. Martwię się dalsza utratą wartości spółki. Pomimo zapewnień rynek wydaje się być nie przekonany. Konkurencja też nie zasypuje gruszek w popiele. Liczę, że prace badawczo / rozwojowe będą przez Państwa zintensyfikowane w najbliższym czasie

https://www.wnp.pl/energetyka/ich-szyby-wytwarzaja-prad-w-polsce-ruszyla-nowa-fabryka,518227.html

Dzień dobry, dziękujemy za przesłaną wiadomość i pozostawanie z nami w kontakcie. Tak, jak już wcześniej wskazaliśmy, obserwując kurs notowań akcji Spółki, wydaje się, że niektórzy inwestorzy nie do końca rozumieją proces rozwoju XTPL, który się dokonuje. Być może pewien rodzaj...

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłaną wiadomość i pozostawanie z nami w kontakcie. Tak, jak już wcześniej wskazaliśmy, obserwując kurs notowań akcji Spółki, wydaje się, że niektórzy inwestorzy nie do końca rozumieją proces rozwoju XTPL, który się dokonuje. Być może pewien rodzaj niecierpliwości czy wysokich oczekiwań względem Spółki wpływa na widoczne obniżenie notowań kursu akcji. Trudno jest nam oceniać, a przez to również komentować, decyzje inwestorów dotyczące transakcji dotyczących akcji Spółki. Naszym zdaniem obecny kurs akcji w żaden sposób nie odzwierciedla etapu rozwoju, na którym znajduje się XTPL. Dokładamy wszelkich starań, aby szeroko i rzetelnie informować oraz edukować rynek w zakresie specyfiki działalności Spółki, a przede wszystkim jej osiągnięć w najważniejszych obszarach działalności. Opracowaliśmy i stosujemy strategię komunikacji, która ma za zadanie wspierać nas w budowaniu relacji z naszymi inwestorami i przekazywaniu im rzetelnych informacji. Wierzymy, że nasze wysiłki w tym zakresie wkrótce znajdą odzwierciedlenie w ustabilizowaniu się nastrojów inwestorów.

Chcielibyśmy podtrzymać zapewnienie, że rozwój XTPL ma bardzo dobre tempo, co szczególnie jest widoczne w ostatnich 12 miesiącach również w zakresie komercjalizacji naszych rozwiązań. Proszę zauważyć, że komercjalizacja naszych rozwiązań i produktów była jeszcze niedawno w sferze zapowiedzi. Tymczasem mamy już 4 sprzedane i dostarczone drukarki Delta Printing System, a także stale rozszerzające się grono klientów nabywających nanotusze XTPL. Stopniowo rosnąca sprzedaż w tych dwóch liniach biznesowych już w przyszłym roku generować będzie przychody finansujące działalność operacyjną. Cały czas toczą się także prace ewaluacyjne w zakresie projektów związanych z wdrożeniem technologii Spółki na przemysłowe linie produkcyjne najbardziej znaczących graczy rynku elektroniki nowej generacji. Ponadto, w naszym ogólnym portfelu projektów znajduje się także kilka innych, o których jeszcze Państwa nie informujemy ze względu na wczesny etap toczących się prac B+R. XTPL to spółka z branży wysokich technologii i dlatego nie pozostajemy bierni w naszym rozwoju. Nasz zespół aktywnie poszukuje nowych pól aplikacyjnych, uważnie monitorujemy nasz rynek, rodzące się potrzeby globalnych producentów elektroniki, a także potencjalną konkurencję. Wiemy także, że nasza technologia jest unikalna pod względem właściwości wydruku (depozycji) struktur przewodzących w procesie produkcji elektroniki.

Przytoczył Pan ciekawy przykład wykorzystania wynalazków i najnowszych technologii, jednakże proszę zwrócić uwagę, że zachodzi istotna różnica w profilu oraz branży działalności przywołanego podmiotu, a spółką XTPL. W związku z tym, opisana w artykule technologia nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla wdrożenia technologii XTPL.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu za pomocą dedykowanego dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów adresu e-mail: investors@xtpl.com lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Dzień dobry. Pytanie dotyczy komercjalizacji drukarek Delta Printing System. Wszystkie drukarki które zostały zakontraktowane trafiły do ośrodków naukowych czy spodziewacie się sprzedaży do centrum badawczo-rozwojowego firmy komercyjnej.

Szanowny Panie, dziękujemy za przesłaną wiadomość i stałe zainteresowanie naszą Spółką. Komercjalizację urządzeń Delta Printing System rozpoczęliśmy od wybranych ośrodków naukowych ze względu na ich pozycję nie tylko w świecie nauki, ale przede wszystkim ich renomę wśród globalnych...

Szanowny Panie,

dziękujemy za przesłaną wiadomość i stałe zainteresowanie naszą Spółką.

Komercjalizację urządzeń Delta Printing System rozpoczęliśmy od wybranych ośrodków naukowych ze względu na ich pozycję nie tylko w świecie nauki, ale przede wszystkim ich renomę wśród globalnych odbiorców przemysłowych. Warto mieć na względzie, że prace właśnie tych ośrodków są uważnie obserwowane przez graczy przemysłowych pod kątem innowacyjnych technologii oraz rozwiązań, które mogą być odpowiedzią na ich potrzeby. Cel, który postawiliśmy sobie w 2021 roku w tym zakresie został zrealizowany.

W roku bieżącym zamierzamy rozszerzyć bazę klientów Delta Printing System o wspomniane przez Pana działy i centra B+R podmiotów przemysłowych. Nasz pipeline sprzedażowy obejmuje szereg partnerów przemysłowych, na różnym poziomie zaawansowania rozmów. Wierzymy, że w najbliższych miesiącach będzie możliwe przekazanie informacji o pierwszych transakcjach w tym zakresie. W prowadzonych procesach i kontaktach z potencjalnymi klientami przemysłowymi wspierają XTPL nasi dystrybutorzy.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu za pomocą dedykowanego dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów adresu e-mail: investors@xtpl.com lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Dzień dobry. Jestem akcjonariuszem spółki od IPO. Wierząc w zapewnienia Pana Prezesa że firma jest u „progu komercjalizacji „powiększałem swój pakiet akcyjny. Minęły już 4 lata a spółka w dalszym ciągu nie jest w stanie tego progu przekroczyć a cena akcji z tygodnia na tydzień dramatycznie spada. Czy są jakieś realne przesłanki do tego, że komercjalizacja technologii nastąpi w najbliższym czasie a Pan Prezes wraz ze spółką odbuduje swoją wiarygodność. Dziękuję i pozdrawiam.

Szanowny Panie, dziękujemy za przesłaną wiadomość i okazane Spółce zaufanie. Rozumiemy Pana zaniepokojenie związane z aktualnym kursem notowań akcji Spółki i postaramy się szczegółowo odnieść się do Pana pytania. Trudno jest nam oceniać, a przez to również komentować, decyzje inwestorów...

Szanowny Panie,

dziękujemy za przesłaną wiadomość i okazane Spółce zaufanie. Rozumiemy Pana zaniepokojenie związane z aktualnym kursem notowań akcji Spółki i postaramy się szczegółowo odnieść się do Pana pytania.

Trudno jest nam oceniać, a przez to również komentować, decyzje inwestorów dotyczące transakcji dotyczących akcji Spółki. Proszę zwrócić uwagę, że w okresie wspomnianych przez Pana ostatnich 4 lat w Spółce zaszło wiele zmian, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i operacyjnym. Szczególnie ostatni rok był pod tym względem ważny. XTPL z podmiotu badawczo-rozwojowego przekształcił się w podmiot, który uporządkował swoją strukturę oraz model biznesowy. Od podstaw stworzyliśmy trzy kompatybilne, a jednocześnie samodzielne linie biznesowe, zespół, laboratoria, a także opatentowaliśmy innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz urządzenia. Zbudowaliśmy świadomość klientów – zarówno biznesowych, jak również naukowych, w zakresie istnienia naszej technologii oraz możliwości jej wykorzystania w ich procesach produkcji elektroniki nowej generacji. Zapowiadaliśmy komercjalizację linii drukarek Delta Printing System i dzisiaj mamy już cztery sprzedane i dostarczone urządzenia, które pozwolą nam wygenerować wyższą wartość przychodów. To dopiero początek komercjalizacji tej linii biznesowej. Co ważniejsze, te urządzenia nie znajdują się u przypadkowych kontrahentów, ale zostały sprzedane do centrów opracowujących najnowocześniejsze rozwiązania i pomysły, z których korzystają globalni producenci elektroniki nowej generacji.

Technologia XTPL, którą dzięki drukarce Delta Printing System mogą poznać i przetestować, budzi wysokie zainteresowanie bowiem znacząco wyróżnia się jakością oferowanego rozwiązania, od tego, co dotychczas pojawiło się na rynku. Ale proszę pamiętać, że zmiana w procesie produkcji nie pojawia się z dnia na dzień – nasi potencjalni odbiorcy chcą dobrze poznać możliwości technologiczne, które im oferujemy. Stąd też wciąż w naszym pipelinie wdrożenia przemysłowego mamy 9 aktywnych procesów ewaluacji, które wciąż trwają i stopniowo przechodzą na kolejne poziomy zaawansowania. Mamy też regularne zamówienia na nasze autorskie nanotusze przewodzące – wśród odbiorców są także zagraniczne jednostki rządowe czy duzi gracze rynkowi. Ponadto, proszę pozwolić nam zwrócić Pana uwagę na fakt, że Spółka w sposób aktywny prowadzi lejek sprzedażowy. Zespół XTPL wraz z dystrybutorami skutecznie dociera do klientów, budując relacje, na bazie których technologia i produkty XTPL są włączane do dyskusji zakupowych oraz planowania budżetów inwestycyjnych na kolejne okresy .

Przychody z komercjalizacji naszych dwóch linii biznesowych stopniowo rosną i będą kontynuowane w kolejnych okresach/latach. Jest to dla nas kluczowe i ważne, ponieważ zgodnie z zapowiedziami zaczęliśmy generować przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co wspiera dalszy rozwój Spółki do momentu finalizacji komercjalizacji trzeciej, najważniejszej linii biznesowej, jaką jest wdrożenie przemysłowe naszej technologii w postaci modułu drukującego Epsilon na linie produkcyjne globalnych graczy w zakresie rozwiązań dla producentów elektroniki nowej generacji.

Rozumiemy, że dla niektórych inwestorów tempo, w którym Spółka się rozwija jest niewystarczające. Być może te wysokie oczekiwania względem XTPL silnie wpływają na widoczne w ostatnim okresie obniżenie notowań kursu akcji. Jednocześnie Spółka osiąga pierwsze widoczne sukcesy w międzynarodowej komercjalizacji swoich opatentowanych rozwiązań na globalnych rynkach. Biorąc pod uwagę historię podmiotów działających w zbliżonych do naszej branżach, czyli w obszarach typu deep-technology, nowe materiały i nowe procesy technologiczne (np. Novaled, Nano Dimension), a także opinie zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, oraz analityków branżowych, że nasze tempo jest właściwe. Staramy się podkreślać, że wdrożenie istotnych zmian w trwających technologiach produkcji urządzeń elektronicznych nie wydarzy się z dnia na dzień. Producenci i dostawcy komponentów takich jak np. wyświetlacze nie tylko szukają rozwiązań istniejących problemów produkcyjnych, ale także wynalazków technologicznych, które będą mogli wdrożyć w produkcji urządzeń kolejnych generacji, wpisanych w ich plany produkcyjne na najbliższe lata.

Zapewniamy, że o wszystkich istotnych dokonaniach w zakresie rozwoju technologii XTPL oraz jej komercjalizacji, informujemy i będziemy informować za pomocą stosownych komunikatów bieżących. W tym zakresie mamy przygotowaną strategię komunikacji i zachęcamy do dalszego śledzenia postępów XTPL.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu za pomocą dedykowanego dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów adresu e-mail: investors@xtpl.com lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Od dłuższego czasu jestem akcjonariuszem spółki. Od pewnego czasu niepokoi mnie fakt systematycznej utraty wartości wyceny spółki oraz brak postępów w komercjalizacji opracowanej technologii. Przyznam szczerze inwestowałem w spółkę widząc potencjał technologiczny ale ten póki co w żadnym wypadku nie przekłada się na wartość sprzedanych klientom produktów. Liczę, że zintensyfikują Państwo swoje działania i przełoży się to na wymierne efekty

Dziękujemy za przesłaną wiadomość oraz Pana zainteresowanie działalnością Spółki. Proszę pozwolić, że poniżej postaramy się w przystępny sposób odnieść się do Pana pytania. Od początku istnienia XTPL, czyli w okresie 6 lat stworzyliśmy zespół, laboratoria, opracowaliśmy i opatentowaliśmy...

Dziękujemy za przesłaną wiadomość oraz Pana zainteresowanie działalnością Spółki. Proszę pozwolić, że poniżej postaramy się w przystępny sposób odnieść się do Pana pytania.

Od początku istnienia XTPL, czyli w okresie 6 lat stworzyliśmy zespół, laboratoria, opracowaliśmy i opatentowaliśmy innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz urządzenia, a także zbudowaliśmy pierwszy poziom świadomości potencjalnych klientów – zarówno biznesowych, jak również akademickich, w zakresie istnienia naszej technologii oraz możliwości jej wykorzystania w ich procesach produkcji elektroniki nowej generacji. Dodatkowo w tym okresie z sukcesem płynnie przeszliśmy z etapu badawczo-rozwojowego do komercjalizacji pierwszych autorskich produktów. W okresie ostatnich kilku miesięcy sprzedaliśmy dwa urządzenia Delta Printing System, będące demonstratorem naszej technologii. Ich obecność w tak prestiżowych i uznanych wśród producentów elektroniki instytutach badawczych pozwoli konsekwentnie rozszerzać świadomość w zakresie możliwości naszej technologii i produktów. Stworzyliśmy także ofertę wysokostężonych tuszów przewodzących, zawierających nanocząsteczki srebra. Grono naszych klientów w tym zakresie stopniowo się powiększa, a dotychczasowi ponawiają swoje zamówienia. Mimo, że te dwie linie biznesowe nie są naszym docelowym celem, to pozwalają nam na generowanie środków z działalności operacyjnej i wsparcie dalszego rozwoju firmy do momentu pierwszych dużych wdrożeń u globalnych producentów elektroniki drukowanej nowej generacji.

W zakresie trzeciej linii biznesowej, jaką jest wdrożenie technologii na linie produkcyjne producentów elektroniki, warto podkreślić, że XTPL osiąga kolejne kamienie milowe w procesach ewaluacji technologii z jej przyszłymi odbiorcami. Potencjał technologiczny XTPL, o którym Pan wspomniał, w ostatnim czasie został znacząco powiększony m.in. poprzez wprowadzenie opracowanej technologii na kolejne etapy gotowości do wdrożeń przemysłowych u naszych klientów, z którymi obecnie prowadzimy procesy ewaluacyjne. Nasze rozwiązania pomyślnie przechodzą testy, które zadają nam kontrahenci, sprawdzając w jakim stopniu pomogą im one usunąć problemy technologiczne, z którymi obecnie się mierzą w produkcji elektroniki nowej generacji.

Rozumiemy, że dla części rynku, dla niektórych inwestorów tempo, którym idziemy jest niewystarczające. Być może te wysokie oczekiwania względem rozwoju XTPL silnie wpływają na widoczne w ostatnim okresie obniżenie notowań kursu akcji, natomiast ze strony Spółki możemy zapewnić, że jesteśmy zadowoleni z osiągania z sukcesem tak ważnych etapów  w rozwoju XTPL.

Biorąc pod uwagę historię podmiotów działających w zbliżonych do naszej branżach (np. Novaled, Nano Dimension), a także opinie zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, które otrzymujemy w trakcie cyklicznych wydarzeń inwestorskich, w których bierzemy udział, wiemy, że nasze tempo jest właściwe. Staramy się podkreślać, że wdrożenie istotnych zmian w trwających technologiach produkcji urządzeń elektronicznych nie wydarzy się z dnia na dzień. Producenci i dostawcy komponentów takich jak np. wyświetlacze nie tylko szukają rozwiązań istniejących problemów produkcyjnych, ale także wynalazków technologicznych, które będą mogli wdrożyć w produkcji urządzeń kolejnych generacji, wpisanych w ich plany produkcyjne na najbliższe lata.

Zapewniamy, że o wszystkich istotnych dokonaniach w zakresie rozwoju technologii XTPL oraz jej komercjalizacji, będziemy informować za pomocą stosownych komunikatów bieżących. W tym zakresie mamy przygotowaną strategię komunikacji i zachęcamy do dalszego śledzenia postępów XTPL.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej