Dokumenty Korporacyjne

Statut spółki XTPL S.A.

Polityka wynagrodzeń

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Polityka różnorodności