Kiedy spółka oczekuje zakończenia prac nad głowicą drukującą epsilon?

Prace nad głowicą drukującą Epsilon, to prace związane z naszym pipeline projektów nakierowanych przemysłowe wdrożenia technologii UPD. Ostateczna specyfikacja tego produktu jest obiektem prac z partnerami przemysłowymi, zainteresowanymi potencjalnym wdrożeniem modułu Epsilon oraz technologii UPD do własnych urządzeń produkcyjnych lub na własne linie produkcyjne. Dynamika prac nad rozwojem modułu drukującego Epsilon nie jest zatem zależna tylko od XTPL, a również od postępów w pracach ewaluacyjnych naszego rozwiązania z klientem przemysłowym. Dlatego dziś koncentrujemy się w naszej komunikacji inwestorskiej na pokazywaniu bieżących etapów prac w poszczególnych projektach nakierowanych na przemysłowe wdrożenie technologii UPD.

Read more