Dzień dobry. Jestem akcjonariuszem spółki od IPO.

Szanowny Panie,

dziękujemy za przesłaną wiadomość i okazane Spółce zaufanie. Rozumiemy Pana zaniepokojenie związane z aktualnym kursem notowań akcji Spółki i postaramy się szczegółowo odnieść się do Pana pytania.

Trudno jest nam oceniać, a przez to również komentować, decyzje inwestorów dotyczące transakcji dotyczących akcji Spółki. Proszę zwrócić uwagę, że w okresie wspomnianych przez Pana ostatnich 4 lat w Spółce zaszło wiele zmian, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i operacyjnym. Szczególnie ostatni rok był pod tym względem ważny. XTPL z podmiotu badawczo-rozwojowego przekształcił się w podmiot, który uporządkował swoją strukturę oraz model biznesowy. Od podstaw stworzyliśmy trzy kompatybilne, a jednocześnie samodzielne linie biznesowe, zespół, laboratoria, a także opatentowaliśmy innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz urządzenia. Zbudowaliśmy świadomość klientów – zarówno biznesowych, jak również naukowych, w zakresie istnienia naszej technologii oraz możliwości jej wykorzystania w ich procesach produkcji elektroniki nowej generacji. Zapowiadaliśmy komercjalizację linii drukarek Delta Printing System i dzisiaj mamy już cztery sprzedane i dostarczone urządzenia, które pozwolą nam wygenerować wyższą wartość przychodów. To dopiero początek komercjalizacji tej linii biznesowej. Co ważniejsze, te urządzenia nie znajdują się u przypadkowych kontrahentów, ale zostały sprzedane do centrów opracowujących najnowocześniejsze rozwiązania i pomysły, z których korzystają globalni producenci elektroniki nowej generacji.

Technologia XTPL, którą dzięki drukarce Delta Printing System mogą poznać i przetestować, budzi wysokie zainteresowanie bowiem znacząco wyróżnia się jakością oferowanego rozwiązania, od tego, co dotychczas pojawiło się na rynku. Ale proszę pamiętać, że zmiana w procesie produkcji nie pojawia się z dnia na dzień – nasi potencjalni odbiorcy chcą dobrze poznać możliwości technologiczne, które im oferujemy. Stąd też wciąż w naszym pipelinie wdrożenia przemysłowego mamy 9 aktywnych procesów ewaluacji, które wciąż trwają i stopniowo przechodzą na kolejne poziomy zaawansowania. Mamy też regularne zamówienia na nasze autorskie nanotusze przewodzące – wśród odbiorców są także zagraniczne jednostki rządowe czy duzi gracze rynkowi. Ponadto, proszę pozwolić nam zwrócić Pana uwagę na fakt, że Spółka w sposób aktywny prowadzi lejek sprzedażowy. Zespół XTPL wraz z dystrybutorami skutecznie dociera do klientów, budując relacje, na bazie których technologia i produkty XTPL są włączane do dyskusji zakupowych oraz planowania budżetów inwestycyjnych na kolejne okresy .

Przychody z komercjalizacji naszych dwóch linii biznesowych stopniowo rosną i będą kontynuowane w kolejnych okresach/latach. Jest to dla nas kluczowe i ważne, ponieważ zgodnie z zapowiedziami zaczęliśmy generować przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co wspiera dalszy rozwój Spółki do momentu finalizacji komercjalizacji trzeciej, najważniejszej linii biznesowej, jaką jest wdrożenie przemysłowe naszej technologii w postaci modułu drukującego Epsilon na linie produkcyjne globalnych graczy w zakresie rozwiązań dla producentów elektroniki nowej generacji.

Rozumiemy, że dla niektórych inwestorów tempo, w którym Spółka się rozwija jest niewystarczające. Być może te wysokie oczekiwania względem XTPL silnie wpływają na widoczne w ostatnim okresie obniżenie notowań kursu akcji. Jednocześnie Spółka osiąga pierwsze widoczne sukcesy w międzynarodowej komercjalizacji swoich opatentowanych rozwiązań na globalnych rynkach. Biorąc pod uwagę historię podmiotów działających w zbliżonych do naszej branżach, czyli w obszarach typu deep-technology, nowe materiały i nowe procesy technologiczne (np. Novaled, Nano Dimension), a także opinie zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, oraz analityków branżowych, że nasze tempo jest właściwe. Staramy się podkreślać, że wdrożenie istotnych zmian w trwających technologiach produkcji urządzeń elektronicznych nie wydarzy się z dnia na dzień. Producenci i dostawcy komponentów takich jak np. wyświetlacze nie tylko szukają rozwiązań istniejących problemów produkcyjnych, ale także wynalazków technologicznych, które będą mogli wdrożyć w produkcji urządzeń kolejnych generacji, wpisanych w ich plany produkcyjne na najbliższe lata.

Zapewniamy, że o wszystkich istotnych dokonaniach w zakresie rozwoju technologii XTPL oraz jej komercjalizacji, informujemy i będziemy informować za pomocą stosownych komunikatów bieżących. W tym zakresie mamy przygotowaną strategię komunikacji i zachęcamy do dalszego śledzenia postępów XTPL.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego kontaktu za pomocą dedykowanego dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów adresu e-mail: investors@xtpl.com lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Read more