Dzień dobry. Chciałbym zapytać o zaoferowanie drukarek Delta printing system. Jak duży jest procent sprzedaży drukarek w porównaniu do  zaoferowania potencjalnym klientom? A także czy po zawarciu umowy z firmą nScrypt na sprzedaż pasty CL85 została dokonana pierwsza bądź kolejne transakcje sprzedaży tego produktu?

Szanowny Panie,

W I kwartale br. złożyliśmy 4 oferty potencjalnym nabywcom urządzeń Delta Printing System (DPS) i w ramach tych ofert przeprowadziliśmy 9 projektów demo i procesów negocjacyjnych. W całym 2021 r. było to 27 ofert i 42 projekty demo. Tutaj należy wskazać, że rozpatrywanie naszego lejka sprzedażowego urządzeń Delta Printing System (DPS) w klasycznym ujęciu zaofertowane/sprzedane nie do końca oddaje nasz proces sprzedaży. Wynika to z tego, że nasz zespół sprzedażowy ustalił nie tyle ogólny target sprzedażowy, co określił konkretnych klientów, do których skierował lub skieruje ofertę zakupu DPS. W ubiegłym roku osiągnęliśmy w ten sposób pułap 5 sprzedanych urządzeń. Ze względu na specyfikę naszych klientów, do których dotarliśmy, czas trwania procesu sprzedaży może osiągać 18-24 miesiące.. Ponadto, część ofert, które złożyliśmy już teraz może się sfinalizować np. w przyszłym lub kolejnym roku.

Na chwilę obecną możemy wskazać, że proces komercjalizacji pasty CL85 w ramach współpracy z nScrypt jest realizowany zgodnie z założeniami. Jesteśmy z tej współpracy zadowoleni i jeśli ta sprzedaż zacznie mieć znaczący udział w przychodach Spółki, to na pewno będziemy o tym informować.

Read more