Czy biorąc pod uwagę przekonanie o dobrych perspektywach XTPL Zarząd zamierza w kupować akcje spółki, uwzględniając rzecz jasna obowiązujące ograniczenia związane z blackout?

Zarząd XTPL jest przede wszystkim zaangażowany w rozwój Spółki oraz w procesy komercjalizacji jej technologii i produktów. Każdy z członków zarządu – tak, jak inni inwestorzy na rynku, ma prawo do swoich indywidualnych i niezależnych decyzji inwestycyjnych.

Za każdym razem, gdy zobowiązana osoba ze Spółki lub z nią powiązana dokonuje transakcji na akcjach spółki (oczywiście poza okresami zamkniętymi), informacja ta podawana jest przez Spółkę w trybie raportu bieżącego.

Mamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca i zrozumiała. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do ponownego kontaktu.

Read more