Raporty ESPI 2023

2023

64/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii

63/2023

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Korei Południowej

62/2023

Uznanie ochrony patentowej od Chińskiej Krajowej Administracji Własności Intelektualnej

61/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Ontos Equipment System INC w USA

60/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do DETEKT Technologies Inc. na Tajwanie

59/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

58/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

57/2023

Zrealizowanie przez Spółkę czwartego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

56/2023

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na terenie Singapuru oraz wybranych krajów azjatyckich

55/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu w Niemczech

54/2023

Przyjęcie przez Spółkę Strategii na lata 2023‑2026

53/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

52/2023

Rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu XTPL S.A.

51/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za III kwartał oraz 9 miesięcy 2023 roku

50/2023

Zawarcie drugiej niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Stanach Zjednoczonych

49/2023

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Stanach Zjednoczonych

48/2023

Zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta na Tajwanie

47/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen w Chinach

46/2023

Data rejestracji akcji serii V w KDPW

45/2023

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym

44/2023

Warunkowa rejestracja akcji serii V w KDPW

43/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

42/2023

Uznanie patentu przez Japoński Urząd Patentowy

41/2023
40/2023

Uznanie ochrony patentowej od Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

39/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do CENIMAT|i3N w Portugalii

38/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2023 roku

37/2023

Zakończenie emisji akcji serii V, podsumowanie subskrypcji akcji serii V oraz dookreślenie kapitału zakładowego

36/2023

Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

35/2023

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz treść projektów uchwał zgłoszonych podczas ZWZA

34/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2023 roku

33/2023

Informacja o transakcji Prezesa Zarządu uzyskana w trybie art. 19 MAR

32/2023

Objęcie akcji serii V przez Prezesa Zarządu Emitenta, pana Dr Filipa Granka

31/2023

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do klienta – spółki deep tech z siedzibą w Niemczech

30/2023

Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii V oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii V

29/2023

Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku

28/2023

Sprzedaż Delta Printing System do Uniwersytetu Northeastern w Bostonie, USA.

27/2023

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii V oraz zawarcie umowy na potrzeby przeprowadzenia oferty oraz umowy o ograniczeniu zbywania akcji Spółki

26/2023

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 12 czerwca 2023 roku

25/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 12 czerwca 2023 roku

24/2023

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku

23/2023

Trzecia transakcja sprzedaży modułu drukującego w ramach realizowanych projektów przemysłowych. Odbiorcą jest HB Technology z Korei Płd., który dostarcza sprzęt dla m.in. Samsung Display Corporation i Beijing BOE Display Technology.

22/2023

Uznanie ochrony patentowej od Urzędu Własności Intelektualnej Wietnamu

21/2023

Pierwsza sprzedaż modułu drukującego do zastosowań przemysłowych dla partnera z USA. Moduł drukujący zostanie dostarczony do jednego z kluczowych globalnych producentów przemysłowych maszyn dla przemysłu półprzewodnikowego wchodzącego w skład indeksu NASDAQ 100.

19/2023

Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji

18/2023

Przyznanie trzeciego patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

17/2023

Przyznanie drugiego patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

16/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za I kwartał 2023 roku

15/2023

Sprzedaż drugiego urządzenia Delta Printing System do Tianjin University w Tianjin w Chinach

14/2023

Zrealizowanie przez Spółkę kluczowych elementów czwartego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

13/2023

Przyznanie patentu przez Japoński Urząd Patentowy

12/2023

Przyznanie drugiego patentu przez Chiński Urząd Patentowy

11/2023

Przyznanie patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

10/2023

Przyznanie patentu przez Chiński Urząd Patentowy

9/2023

Przyznanie patentu przez Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych

8/2023

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

7/2023

Przyznanie patentu przez Malezyjski Urząd Patentowy

6/2023

Sprzedaż Delta Printing System do School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology w Chinach

5/2023

Sprzedaż Delta Printing System do Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach

4/2023

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał oraz 2022 rok

3/2023

Sprzedaż Delta Printing System do University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu w Chinach

2/2023

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

1/2023

Sprzedaż Delta Printing System do South China University of Technology w Guangzhou w Chinach