Raporty ESPI 2022

2022

40/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Tianjin University w Tianjin w Chinach

39/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Harbin Institute of Technology w Harbin w Chinach

38/2022

Realizacja prognozy dotyczącej ilości złożonych wniosków patentowych

37/2022

Przejście do kolejnego etapu projektu przemysłowego w branży wyświetlaczy, poprzez sprzedaż urządzenia do walidacji technologii Partnerowi w Korei Płd.

36/2022

Sprzedaż Delta Printing System do Southeast University w Nanjing w Chinach

35/2022

Zrealizowanie przez Spółkę trzeciego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

34/2022

Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

33/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku

32/2022

Pierwsza sprzedaż urządzenia XTPL do USA; Delta Printing System zostanie dostarczony do jednego z liderów rynku nowych technologii w Dolinie Krzemowej

31/2022

Uznanie ochrony patentowej od brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej

30/2022

Uznanie ochrony patentowej od Izraelskiego Urzędu Patentowego

29/2022

Złożenie wniosku patentowego

28/2022

Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego

27/2022

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Chin

26/2022

Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

24/2022

Przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej w prototypie przemysłowego urządzenia do zastosowań w produkcji półprzewodników dla Partnera z Tajwanu.

23B/2022

Zawarcie porozumień i zmiana warunków emisji obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A

23/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku

22/2022

Zrealizowanie przez Spółkę drugiego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

21/2022

Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku

20/2022

Zawarcie umowy nabycia części obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A w celu umorzenia

19/2022

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 roku

18/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 roku

17/2022

Informacja o podpisaniu umowy o dotację w konkursie Horizon Europe

16/2022

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 21 czerwca 2022 roku

15/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 21 czerwca 2022 roku

12/2022

Uzgodnienie głównych parametrów przedłużenia finansowania uzyskanego na podstawie obligacji zamiennych serii A

11/2022

Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego

10/2022

Zrealizowanie przez Spółkę pierwszego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

9/2022

Podpisanie umowy z amerykańską firmą nScrypt na sprzedaż opracowanej przez XTPL pasty przewodzącej CL85

8/2022

Podpisanie umowy przez Emitenta o strategicznej współpracy w dziedzinie bioelektroniki nowej generacji z Uniwersytetem w Brescii

7/2022

Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum, którego Emitent jest członkiem do dofinansowania przez Komisję Europejską

6/2022

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Indiach

5/2022

Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał 2021 i 2021 rok

4/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

3/2022

Rozpoczęcie współpracy z Nano Dimension w celu rozwoju nanotuszu przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB

2/2022

Uzyskanie ochrony patentowej od Japońskiego Urzędu Patentowego

1/2022

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta