Raporty ESPI 2021

2021

21/2021

Zawarcie umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing System z Uniwersytetem w Brescii

20/2021

Zawarcie umowy sprzedaży drukarki Delta Printing System z Uniwersytetem w Glasgow

19/2021

Podpisanie umowy na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych

18/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie opracowania metody druku siatki przewodzącej wraz z możliwością jej transferu na inne podłoża

17/2021

Informacja o wyborze oferty Emitenta w postępowaniu na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych

16/2021

Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

15/2021

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii

14/2021

Sprzedaż drukarki Delta Printing System

13/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku

12/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku

11/2021

Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku

10/2021

Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

9/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku

8/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie precyzyjnego wypełniania mikrometrycznych wnęk polimerem

7/2021

Podpisanie umowy dotacyjnej

6/2021

Złożenie wniosku patentowego w zakresie kontroli parametrów geometrycznych kartridża

5/2021

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

4/2021

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Chinach

3/2021

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

2/2021

Ponowne zamówienie nanotuszu XTPL przez tego samego kontrahenta

1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku