Raporty ESPI 2020

2020

49/2020

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowaniu przez NCBiR

48/2020

Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

47/2020

Zawarcie umowy najmu z opcją wykupu dotyczącej drukarki Delta Emitenta

46/2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

45/2020

Aktualizacja prognozy ilości wniosków patentowych do końca 2020 roku

44/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

43/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 5 listopada 2020 roku

42/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 5 listopada 2020 roku

41/2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

40/2020

Nabycie udziałów spółki TPL sp. z o.o.

39/2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

38/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada 2020 roku

37/2020

Żądanie Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

36/2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

35/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

34/2020

Rejestracja akcji serii T w KDPW

33/2020

Dopuszczenie do obrotu akcji serii T na rynku regulowanym GPW

32/2020

Informacja dotycząca współpracy z HPK Inc.

31/2020

Warunkowa rejestracja akcji serii T w KDPW

30/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

29/2020

Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych serii A

28/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

27/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

26/2020

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

25/2020

Rejestracja zmian Statutu XTPL S.A.

24/2020

Rejestracja zmian Statutu XTPL S.A.

23/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

22/2020

Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

21/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

20/2020

Zakończenie subskrypcji akcji serii T

19/2020

Informacja o transakcji Prezesa Zarządu uzyskana w trybie art. 19 MAR

18/2020

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii T

17/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 8 czerwca 2020 roku

16/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 8 czerwca 2020 roku

15/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku

14/2020

Otrzymanie deklaracji chęci uczestniczenia w rundzie finansowej od znaczącego akcjonariusza Spółki

13/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 czerwca 2020 roku

12/2020

Decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych

11/2020

Realizacja trzeciego zamówienia nanotuszu

10/2020

Realizacja kolejnego zamówienia nanotouszu dla nowego kontrahenta

9/2020

Pierwsze komercyjne zamówienie nanotouszu

8/2020

Nawiązanie współpracy z Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd

7/2020

Rezygnacja Członka Zarządu

6/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

5/2020

Podpisanie umowy uruchamiającej ewaluację technologii XTPL dla OSRAM

4/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku

3/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2/2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

1/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku