Raporty ESPI 2019

2019

26/2019

Decyzja dotycząca emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego

25/2019

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

24/2019

Zakończenie subskrypcji akcji serii P

23/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku

22/2019

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za Q1 2019

21/2019

Zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2019 roku

20/2019

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

19/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

18/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Zarządu

17/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

16/2021

Rejestracja akcji XTPL S.A. serii N i O w KDPW

15/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N i O XTPL S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW

14/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 kwietnia 2019 roku

13/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

12/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW

11/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

10/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

9/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

8/2019

Rejestracja akcji XTPL S.A. serii L w KDPW

7/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

6/2019

Wykluczenie akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu

5/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji XTPL S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW

4/2019

Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW

3/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

2/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

1/2019

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego XTPL S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego