Raporty ESPI 2018

2018

15/2018

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.

14/2018

Podpisanie umowy objęcia akcji i zakończenie subskrypcji akcji

13/2018

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.

12/2018

Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.

11/2018

Uzgodnienie warunków nowej emisji akcji XTPL S.A.

10/2018

Podpisanie umowy objęcia akcji i zakończenie subskrypcji akcji

8/2018

Otrzymanie zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji z partnerem przemysłowym

7/2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

6/2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

5/2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

4/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu, które odbyło się 28.05.2018 r.

2/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu, które odbyło się 16.04.201 8 r.