Raporty ESPI 2017

2017

9/2017

Zawarcie umowy dotacji dla projektu demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

8/2017

Podjęcie decyzji o zmianie systemu notowań

7/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu, które odbyło się 29.11.2017 r.

6/2017

Podjęcie decyzji dotyczącej rozwinięcia nowego obszaru zastosowań technologii XTPL

5/2017

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Systemu Motywacyjnego

3/2017

Rekomendacja projektu XTPL S.A. do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

2/2017

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu

1/2017

Przystąpienie do systemu ESPI