XTPL po inwestycjach w Q1 2024 jest przygotowany do zwiększonych zamówień w kolejnych okresach

XTPL osiągnął w I kwartale 2024 roku 2,9 mln zł przychodów ogółem, w tym 2,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Największy wpływ na uzyskane przychody miało dostarczenie 4 urządzeń Delta Printing System, dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. I kwartał 2024 roku odznaczał się intensyfikacją działań inwestycyjnych związanych z realizacją Strategii na lata 2023-2026 i procesem przeskalowania biznesu XTPL z celem osiągnięcia 100 mln zł sprzedaży komercyjnej do końca 2026 roku. Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie do 91 osób na koniec marca, osiągając docelowy i optymalny dla wdrażanej Strategii poziom. XTPL zwiększył ponadto moce produkcyjne w każdej z trzech rozwijanych linii biznesowych, a proces budowy urządzeń DPS został skrócony dwukrotnie, w efekcie czego Spółka jest przygotowana na znaczący wzrost przychodów w horyzoncie Strategii oraz najlepszy sezonowo okres drugiego półrocza. XTPL wzmacnia także aktywność na rynku USA z zamiarem otwarcia centrum sprzedażowo-demonstracyjnego w kolejnych miesiącach.

– Właśnie mija 6 miesięcy od przyjęcia przez XTPL ambitnej wizji rozwoju opisanej w Strategii na lata 2023-2026. Za kluczowy kierunek obraliśmy skokowe przeskalowanie naszej organizacji celem osiągnięcia do końca 2026 roku 100 mln zł sprzedaży komercyjnej i zrealizowanie pierwszych wdrożeń technologii XTPL na linie przemysłowe globalnych producentów zaawansowanej elektroniki. Działania Spółki w I kwartale br. koncentrowały się na zintensyfikowanych inwestycjach w celu realizacji tej wizji rozwoju i odpowiedniego przygotowania Spółki na antycypowany w horyzoncie Strategii znaczący wzrost przychodów generowany w ramach wszystkich trzech linii biznesowych XTPL. Jesteśmy obecnie na to bardzo dobrze przygotowani – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

– W I kwartale podjęliśmy ważną decyzję o wzmocnieniu naszej obecności na rynku USA. Pozyskaliśmy Dyrektora Sprzedaży na Amerykę Płn. o międzynarodowym doświadczeniu w dziedzinie produkcji addytywnej i elektroniki drukowanej oraz rozpoczęliśmy przygotowania do otwarcia pierwszego centrum sprzedażowo-demonstracyjnego w Bostonie w drugim półroczu 2024. Działaniom tym towarzyszył kolejny sukces w postaci zamówienia urządzenia DPS przez klienta przemysłowego z USA, a w najbliższych tygodniach mamy zaplanowaną aktywność na kilku kluczowych konferencjach branżowych na tym rynku m.in. The Electronics Components and Technology Conference (ECTC) w Colorado oraz TechBlick The Future of Electronics Reshaped w Massachusetts – dodaje Filip Granek.

W I kwartale 2024 roku XTPL wygenerował 2,9 mln zł przychodów ogółem, w tym 2,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w porównaniu do odpowiednio 3,6 mln zł i 3,0 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. Pozostałą wartość stanowią dotacje, gdzie Spółka realizuje obecnie w konsorcjum jeden międzynarodowy projekt w ramach programu Horyzont Europa oraz przygotowuje się do uruchomienia drugiego w okolicach września br. EBITDA w I kwartale 2024 roku wyniosła -5,1 mln zł i jest konsekwencją intensyfikacji działań inwestycyjnych Spółki związanych z realizacją Strategii i wdrażanym planem nakierowanym na skalowanie biznesu XTPL. Poziom środków pieniężnych wyniósł na koniec 31.03.2024 roku 19,4 mln zł w konsekwencji inwestycji w kluczowe obszary: działania sprzedażowe, moce produkcyjne i B+R.

– Wzrost kosztów i wydatków jaki został poniesiony w I kwartale 2024 roku jest przede wszystkim konsekwencją inwestycji w skalowanie firmy, ale również wiąże się ze zmianą mixu sprzedażowego –dostarczyliśmy do klientów 2x więcej urządzeń DPS niż rok temu. Pozostałe pozycje to przede wszystkim historycznie najwyższe tempo rekrutacji i wzrost zatrudnienia z 53 do 91 osób na koniec marca 2024, w tym przyrost rozliczeń w formule B2B. Znacząco wzrosły działania marketingowo-sprzedażowe obejmujące wdrażanie nowej odsłony strony internetowej i jej pozycjonowania, a także aktywność na międzynarodowych targach i konferencjach branżowych. W pierwszych miesiącach ponieśliśmy również koszty zbudowania DPS na potrzeby marketingowe (urządzenie pokazowe) oraz wdrażaliśmy w całej organizacji system ERP do zarządzania procesami, jednocześnie uzupełniając zaplecze laboratoryjne o nowy sprzęt. Widoczny wzrost zapasów to decyzja o zabezpieczeniu kluczowych komponentów do budowy urządzeń DPS i modułów przemysłowych, dzięki czemu jesteśmy dobrze przygotowani do sezonowo najlepszego okresu, czyli drugiego półrocza. Zwiększyliśmy moce produkcyjne oraz dwukrotnie skróciliśmy proces budowy DPS, co pozwoli nam dostarczyć w najbliższych kwartałach więcej urządzeń niż było to możliwe jeszcze kilka miesięcy temu – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

– Kluczowe pozostają dla nas procesy związane z wdrożeniami przemysłowymi, gdzie mamy rozpoczętych około 20 projektów, z czego 9 znajduje się przynajmniej na 2. Etapie, a 4 na bardzo zaawansowanym 4. Etapie, który dotyczy budowy dużego prototypowego urządzenia przemysłowego z naszym modułem w środku. Takie urządzenie znajduje się już u jednego z naszych klientów końcowych, wiodącego producenta wyświetlaczy FPD z Korei Płd., a kolejne są w trakcie budowy lub dostarczenia modułu. Warto podkreślić, że pierwsze pełne wdrożenie będzie stanowić ostateczne potwierdzenie gotowości naszej technologii do uwzględniania jej w globalnym łańcuchu wartości związanym z produkcją zaawansowanej elektroniki przez największych producentów na świecie – dodaje Jacek Olszański.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii znajdujące się co najmniej na drugim etapie tego procesu, z czego najbardziej zaawansowane są 4 projekty obejmujące strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki oraz wyświetlacze. Łączny potencjał tych 9 projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent maszyn dla przemysłu nowoczesnych wyświetlaczy z Chin, czołowy producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more