Nowym klientem i odbiorcą modułu drukującego XTPL globalna spółka z USA notowana na Nasdaq 100

XTPL zakończył z sukcesem kolejny złożony proces ewaluacji swojej technologii i obecnie prowadzi równoległe, zaawansowane prace nad rozwojem 4 projektów nakierowanych na wdrożenia przemysłowe. Pozytywne zakończenie walidacji technologii u Klienta oznacza przejście do etapu czwartego – dostarczenia modułu drukującego Partnerowi do zbudowania prototypu przemysłowego urządzenia do dalszych szczegółowych testów. Klientem XTPL jest globalna firma z USA notowana na Nasdaq 100 o rocznych przychodach mieszczących się w zakresie kilku-kilkunastu mld USD, jeden z największych producentów maszyn przemysłowych dla producentów elektroniki nowej generacji w USA i na świecie. Partner działa m.in. w branży półprzewodników oraz wyświetlaczach FPD (ang. Flat Panel Display). Owocna ewaluacja technologii XTPL przez ostatnie ok. 12 miesięcy oraz potencjał komercyjnego rozwoju współpracy, wpisuje się w ogłoszony przez XTPL plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln PLN w 2026 roku. W celu jego realizacji, XTPL zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln PLN, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki.

– Z wielką przyjemnością mogę już podzielić się informacją, że XTPL przeszło pomyślnie intensywny, liczący ok. 12 miesięcy, proces ewaluacji technologii z liczącym się graczem na świecie z USA notowanym na Nasdaq 100. Zbudowana relacja i pozytywny odbiór naszej technologii po stronie Partnera zaważył na jego decyzji o przejściu od razu do czwartego etapu ewaluacji i przyspieszeniu dalszych testów. To co jest dla nas najważniejsze to intencja szerokiego wykorzystania naszej technologii przez klienta w kluczowych dla niego zastosowaniach m.in: półprzewodniki i wyświetlacze FPD. Wszystkie te wertykały są intensywnie ewaluowane, a dostarczenie przez nas modułu do zbudowania prototypu przemysłowego rozpocznie kolejny etap zaawansowanych testów. Po obu stronach dostrzegam wysokie zaangażowanie, a wykorzystanie naszej technologii może przynieść klientowi realne zwiększenie jego przewag konkurencyjnych. Dla nas z kolei będzie to oznaczać kontrybucję do przyjętego celu biznesowego i realizacji 10-krotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 2026 roku. Szacujemy znaczny wpływ finansowy dla XTPL z komercyjnej współpracy z partnerem w kolejnych latach, w tym w 2026 roku, a obecne przejście z klientem do czwartego etapu oznacza dla nas do kilkanastu procent spodziewanych przez nas przychodów w całym 2023 roku, które rozliczymy po dostarczeniu modułu drukującego. Ważne jest dla nas, że to pierwsza sprzedaż modułu do USA, a klient to jeden z czterech największych producentów na świecie w zakresie dostarczania dużych urządzeń przemysłowych dla producentów elektroniki nowej generacji. M.in. przejście do czwartego etapu z tym klientem w ramach już łącznie czterech zaawansowanych i rozwijanych przez nas projektów przemysłowych, potwierdzają zasadność przyspieszenia rozwoju Spółki i realizacji ok. 60 mln inwestycji w latach 2023-2026, które zapowiedzieliśmy dwa tygodnie temu. O kolejnych postępach w projektach przemysłowych będziemy informować w stosownym czasie – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

Dostarczenie modułu przemysłowego XTPL do klienta z USA jest zaplanowane jeszcze w tym roku. Rozliczenie zamówienia wpłynie pozytywnie już na wyniki finansowe osiągnięte w 2023 roku, a intencją Spółki jest kontynuacja budowania relacji i współpracy komercyjnej z klientem także w kolejnych okresach.

XTPL planuje zwiększyć 10-krotnie przychody do 2026 roku i osiągnąć 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Realizację założonego celu mają umożliwić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz B+R. Finansowanie zaplanowanych inwestycji wymaga pozyskania środków z nowej emisji akcji, które mają zabezpieczyć ponad połowę niezbędnych środków. Za pozostałą część, którą Spółka zamierza zabezpieczyć w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy, będą odpowiadać środki z kapitału dłużnego, grantów oraz środków własnych. Inwestycje mają przede wszystkim zwiększyć zdolności produkcyjne XTPL w zakresie modułów przeznaczonych do wdrożeń przemysłowych z poziomu pojedynczych sztuk rocznie do poziomu ok. 100 szt. rocznie. Spółka zamierza podnieść także maksymalną liczbę obsługiwanych zamówień i dostaw urządzeń Delta Printing System (DPS) z obecnych kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk rocznie. Zdolności wytwórcze linii biznesowej nanotuszy przewodzących prąd elektryczny, które są materiałem zużywalnym dla modułów drukujących oraz urządzeń DPS, wzrosną czterokrotnie.

– Rozwijane przez nas projekty nakierowane na wdrożenia przemysłowe są linią biznesową o największym potencjale komercyjnym do skokowego wzrostu generowanych przychodów, nie tylko w horyzoncie ogłoszonego przez nas celu biznesowego do 2026 roku, ale również w kolejnych latach. Spodziewane przez nas w pewnym momencie przejście do ostatniego etapu wdrożenia przemysłowego z klientem realizującym sprzedaż urządzeń w miliardowych kwotach, oznacza wpięcie technologii XTPL w globalny łańcuch wartości o ogromnej skali. Mamy już cztery projekty przemysłowe na zaawansowanym etapie rozwoju, w których za każdym razem zdołaliśmy udowodnić wysoki potencjał naszej technologii, co przełożyło się na dalsze zacieśnianie współpracy i testowanie rozwiązania XTPL. Analiza tych projektów oraz feedback ze strony partnerów sprawia, że chcemy już teraz zintensyfikować i przyspieszyć nasz rozwój. Musimy być gotowi na obsłużenie wzrostu zamówień naszych modułów przemysłowych – dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

W 2021 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 47,1 mld USD (+14,5% r/r), a w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów, wspierany pracami B+R oraz ochroną IP dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada na zaawansowanych etapach rozwoju 4 projekty nakierowane na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, które obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są wiodące i globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display).

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do maja 2023 roku.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more