XTPL osiąga blisko 5‑krotny wzrost w 2022 roku i przekracza 10 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług

XTPL opublikował wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów i usług, które w IV kwartale 2022 r. wyniosły 3,4 mln zł, rosnąc o 83% w porównaniu do 1,9 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka szacuje, że w całym 2022 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług sięgnęły 10,1 mln zł, blisko 5x więcej niż w 2021 roku. Na znaczące wzrosty wyników globalnego dostawcy rozwiązań nanodruku dla rynku nowoczesnej elektroniki wpłynęła skuteczna komercjalizacja technologii XTPL w obszarze wszystkich trzech linii biznesowych. Kolejne postępy we wdrożeniach przemysłowych, rosnąca sprzedaż urządzeń DPS oraz wysoki popyt na nanotusze, przełożyły się również na realizację celu finansowego Spółki w postaci zbilansowania przepływów pieniężnych w 2022 roku. Środki pieniężne Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 5,8 mln zł w porównaniu do 4,6 mln zł na koniec 2021 roku.

– Przekroczenie 10 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży produktów i usług to dla nas duża satysfakcja i motywacja do dalszych działań. W skali roku nasza sprzedaż wzrosła blisko 5-krotnie, a jako Spółka zrealizowaliśmy założony sobie cel finansowy w postaci zbilansowania przepływów pieniężnych w skali 12-miesięcy. Jest to rezultat intensywnej pracy przez wszystkie ostatnie lata, w trakcie których krok po kroku rozwijaliśmy i prezentowaliśmy naszą technologię coraz szerszej grupie odbiorców, czego skutkiem w IV kwartale było przejście do kolejnego etapu wdrożenia przemysłowego, tym razem z partnerem z Korei Płd. Tym samym na zaawansowanych etapach wdrożeń przemysłowych rozwijamy już 3 projekty, które obejmują strategiczne dla XTPL obszary: wyświetlacze, płytki PCB oraz półprzewodniki. Do osiąganych wyników partycypują jednak wszystkie trzy równolegle rozwijane przez nas linie biznesowe, w których – poza wdrożeniami przemysłowymi – istotną rolę odgrywa także regularna sprzedaż urządzeń prototypujących Delta Printing System, z coraz większą ekspozycją na rynku azjatyckim, a także rosnący popyt na oferowane przez XTPL nanotusze. Na 2023 rok patrzymy pozytywnie, zarówno z perspektywy Spółki, jak i całej branży deep tech – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Drugim źródłem finansowania działalności XTPL są przychody z tytułu dotacji, które mimo, że nie są kluczowe, w dalszym ciągu stanowią ważną część przychodów i wspierają prowadzone projekty o charakterze B+R. Wartość pozyskanych dotacji w IV kwartale 2022 roku wyniosła 2,1 mln zł w porównaniu do 1,8 mln zł w IV kwartale 2021 roku. W perspektywie całego roku Spółka pozyskała 5,9 mln zł, wobec 4,5 mln zł w 2021 roku. Zgodnie z zasadą rozliczania grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za IV kwartał 2022 roku, pozostała część będzie ujęta w bilansie w przychodach przyszłych okresów. XTPL realizuje obecnie projekty o charakterze B+R m.in. ze środków pozyskanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz w obrębie międzynarodowego konsorcjum w ramach programu Horyzont Europa.

– Z perspektywy finansowej, najważniejszym celem Spółki na 2022 rok było osiągnięcie zbilansowania przepływów pieniężnych i zakończenie roku z poziomem gotówki nie mniejszym niż na koniec 2021 roku. Pomimo intensywnego rozwoju XTPL zrealizowaliśmy i przekroczyliśmy ten cel o około 1,2 mln zł, przede wszystkim ze względu na skuteczną komercjalizację naszej technologii przez cały rok. W IV kwartale dodatkowo pozytywnie na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wpłynęły zaliczki płacone przez klientów w wyniku realizacji wielu zamówień sprzedaży urządzeń DPS na rynku azjatyckim. Zaliczki te, razem z pozostałą częścią środków, zostaną rozliczone w chwili dostawy urządzeń do poszczególnych klientów na przestrzeni 2023 roku i zwiększą osiągnięte przez XTPL przychody w tym okresie. Wyraźny wzrost zamówień urządzeń DPS z Chin to efekt m.in. pozytywnych zmian uwarunkowań gospodarczych w tym regionie oraz efektywna współpraca z  naszym dystrybutorem – Yi Xin Technology – z którym współpracujemy od 2021 roku. Systematyczna sprzedaż urządzeń DPS, w obrębie wielu szerokości geograficznych, będzie ważnym komponentem naszych wyników również w 2023 roku, a kolejnym celem finansowym do zrealizowania jest dla nas osiągnięcie trwałej rentowności netto w całym 12-miesięcznym okresie – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

– Technologia XTPL cechuje się dużą precyzją i efektywnością, dzięki czemu stanowi bardzo obiecujące rozwiązanie dla wielu podmiotów z branży nowoczesnej elektroniki z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Każde zamówienie urządzenia DPS poprzedzają wcześniej analizy i konkretne cele jakie dany odbiorca chce zrealizować przy wykorzystaniu technologii XTPL. Cieszymy się ze współpracy z tak szybko rozwijającą się spółką i z tego, że możemy liczyć na jej wsparcie na każdym etapie procesu pozyskania kolejnego klienta – dodaje Simon Hao, dyrektor Yi Xin Technology.

Yi Xin Technology to chiński dystrybutor XTPL, który działa na rynku od 2011 roku i specjalizuje się w technologiach addytywnych oraz wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi elektroniki drukowanej. Firma posiada bogatą sieć relacji z największymi chińskimi instytutami badawczymi i producentami przemysłowymi z branży nowoczesnej elektroniki (www.micro-nanotech.com).

XTPL rozwija i komercjalizuje swoją innowacyjną technologię i produkty, które sprzedawane są m.in. do USA i Chin. Najważniejsze partnerstwa związane z wdrożeniami przemysłowymi nawiązane zostały z notowanym na NASDAQ Nano Dimension, z wiodącym producentem półprzewodników z Tajwanu oraz HB Technology z Korei Płd., współpracującym z wiodącym producentem wyświetlaczy FPD. XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 4 przyznane patenty i osiągając łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od 1 września 2019 roku do końca grudnia 2022 roku.

W 2020 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Read more