XTPL zanotował najlepszy kwartał w historii

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, kontynuuje dynamiczne wzrosty zapoczątkowane w 2022 r. III kwartał okazał się rekordowym okresem w historii Spółki, która wypracowała 3,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług – 52x więcej niż rok temu i o 80% więcej niż w poprzednim kwartale br.

Wzrost obrotów Spółki napędzały ponownie zwiększone przychody ze sprzedaży produktów i usług, które narastająco po III kwartałach 2022 r. odpowiadają już za 78% obrotu XTPL, udział dotacji został zredukowany do 22%, pomimo wzrostu r/r w wartościach bezwzględnych. W III kwartale EBITDA wyniosła 0,9 mln zł, co stanowi wzrost o 2,7 mln zł względem ubiegłego roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej również osiągnęły poziom 0,9 mln zł i wzrosły r/r o 2,0 mln zł. Po raz pierwszy w historii XTPL wygenerował zysk netto, który wyniósł w III kwartale 0,6 mln zł, rosnąc o 2,5 mln zł względem analogicznego okresu rok temu.

Skuteczna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań Spółki opartych o autorską technologię, przynosi XTPL w 2022 r. wysoką dynamikę sprzedaży i zauważalne wzrosty we wszystkich kluczowych poziomach rachunku wyników. W III kwartale wzrosty odnotowane zostały w każdej z trzech rozwijanych linii biznesowych XTPL.

– Cieszą nas istotne wzrosty ze sprzedaży produktów i usług, które notujemy regularnie od początku roku. Wiemy, że osiągane obecnie wyniki są efektem kilkuletniego wysiłku i opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają szerokie zastosowanie w wielu istotnych dla rynku obszarach jak m.in. wyświetlacze, zaawansowane układy scalone czy płytki PCB. Czujemy większy komfort zdając sobie sprawę, że nasza działalność nie ma już charakteru typowo badawczo-rozwojowego, gdzie sytuacja finansowa Spółki była zależna od pozyskanych dotacji oraz środków od inwestorów. Obecnie mamy komfortowy poziom gotówki wynoszący 3,3 mln zł i zbliżamy się do realizacji celu w postaci zbilansowania naszych wyników na poziomie przepływów pieniężnych jeszcze w 2022 r. Dokonaliśmy trudnej transformacji na wymagającym rynku w podmiot, który zaczyna z sukcesem komercjalizować wypracowane technologie, a wzrosty obserwujemy we wszystkich naszych trzech liniach biznesowych – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

W III kwartale 2022 r. XTPL wygenerował 3,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, co przełożyło się na dynamikę wzrostu +80% kw/kw i aż 52-krotność przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 0,9 mln zł w stosunku do -1,8 mln zł rok wcześniej. Pozytywne wyniki mają również przełożenie na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w III kwartale br. wyniosły 0,9 mln zł w porównaniu do -1,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po raz pierwszy w historii Spółka odnotowała zysk netto, który wyniósł 0,6 mln zł w porównaniu do straty -1,9 mln zł w III kwartale roku poprzedniego. XTPL zachowuje bezpieczny i komfortowy poziom gotówki, który na koniec września wyniósł 3,3 mln zł, względem 3,5 mln zł na koniec czerwca br. W ujęciu narastającym, za trzy kwartały 2022 r. przychody wyniosły 8,5 mln zł, z czego 6,6 mln zł to sprzedaż produktów i usług, co oznacza 31-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu zeszłego roku. EBITDA wyniosła -1,3 mln zł względem -6,1 mln zł w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie i osiągnęły 1,1 mln zł w porównaniu do -3,2 mln zł w poprzednim roku. Wynik netto wyniósł -2,1 mln zł, w odniesieniu do straty na poziomie -6,5 mln zł po III kwartałach roku 2021. Całkowita wartość pozyskanych dotacji narastająco po III kwartałach wyniosła 3,0 mln zł, z czego 1,9 mln zł została ujęta w bilansie Spółki jako zaliczki i dotacje do aktywów.

– Systematyczny rozwój XTPL znajduje swoje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach finansowych, które w III kwartale 2022 r. osiągnęły rekordowy poziom w historii Spółki. Odnotowaliśmy 3,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, rosnąc z kwartału na kwartał o 80%, a w ujęciu rok do roku zwiększając wynik o 3,6 mln zł. Po III kwartałach aż 78% obrotu XTPL wygenerowały przychody ze sprzedaży produktów i usług i to pomimo wzrostu w wartościach bezwzględnych uzyskanych przez Spółkę dotacji. Dążymy do realizacji celu finansowego na 2022 r., którym jest zbilansowanie przepływów pieniężnych. W III kwartale br. wyniosły one -0,1 mln zł. Udana komercjalizacja rozwiązań XTPL w postaci realizacji umów z partnerami przemysłowymi, regularnych zamówień na nanotusze oraz systematycznej sprzedaży urządzeń Delta Printing System, w tym pierwszy raz do klienta przemysłowego, notowanej na Nasdaq firmy z USA z tzw. Wielkiej Piątki, pozwoliła nam wygenerować historycznie pierwszy zysk netto, który w III kwartale wyniósł 0,6 mln zł. Naszym celem na przyszły rok będzie dalszy wzrost sprzedaży we wszystkich trzech liniach biznesowych oraz osiągnięcie rentowności na poziomie zysku netto w całym 12-miesięcznym okresie – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów. Stanowią je moduły drukujące przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące.

W III kwartale 2022 r. Spółka kontynuowała równoległy rozwój 9 projektów z globalnymi partnerami w celu przyszłych wdrożeń technologii XTPL w skali przemysłowej. W omawianym okresie dostarczony i rozliczony został II etap fazy technologicznej, realizowany z Nano Dimension, izraelską spółką notowaną na Nasdaq. Projekt dotyczy obszaru nanocząstek metalicznych do rynku drukowanych płytek PCB. Już w listopadzie br. XTPL poinformował o dostarczeniu i zaakceptowaniu kolejnego, III etapu, który wpłynie pozytywnie na wyniki IV kwartału 2022 r. Drugim znaczącym postępem w omawianym kwartale była akceptacja ze strony partnera z Tajwanu rozwiązania technologicznego XTPL i decyzja o rozpoczęciu budowy prototypu urządzenia, które zawierać będzie moduł drukujący Spółki. Ostatnią fazą ewaluacji tego projektu będzie testowanie urządzenia na linii produkcyjnej klienta końcowego, wiodącego producenta półprzewodników na świecie.

– Naszym celem niezmiennie pozostaje dążenie do wdrożenia przemysłowego technologii XTPL na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki. Realizacja projektów z partnerami przemysłowymi stanowi dla nas kluczową linię biznesową w długim terminie i konsekwentnie podążamy w stronę przejścia z nimi do kolejnych etapów. W III kwartale udało nam się to osiągnąć z partnerem z Tajwanu, gdzie po około półtora roku procesów ewaluacyjnych, technologia XTPL została przetestowana, pozytywnie oceniona i uzyskała akceptację, co rozpoczęło proces budowy urządzenia prototypowego z uwzględnieniem naszego modułu drukującego. Kolejną fazą testów będzie sprawdzenie urządzenia na faktycznej linii produkcyjnej klienta końcowego, którym jest wiodący producent półprzewodników na świecie. Spodziewamy się, że nastąpi to w przyszłym roku. Tego rodzaju procesy są pracochłonne, to specyfika branży innowacyjnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych na masową skalę, dlatego na etapie ewaluacji prowadzimy obecnie 8 kolejnych projektów z globalnymi podmiotami i w ten sposób nie uzależniamy się od powodzenia pojedynczego przedsięwzięcia – dodaje Filip Granek.

W ostatnich 3 miesiącach Spółka podpisała łącznie 3 zamówienia na sprzedaż i dostarczenie urządzeń prototypujących DPS. Jednym z odbiorców urządzenia będzie notowany na Nasdaq podmiot z USA, wchodzący w skład tzw. Wielkiej Piątki globalnych przedsiębiorstw z branży ICT (ang. Information Communication Technologies). To pierwszy klient przemysłowy i pierwsze zamówienie z USA, urządzenie Spółki zostanie wykorzystane m.in. do rozwoju technologii i produktów z zakresu wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality, VR). Kolejny nabywca urządzenia to Instytut IRIS Adlershof Institute z prestiżowego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, który wykorzysta technologię ultra-precyzyjnej depozycji nanomateriałów dla przemysłu elektronicznego w pracach nad nowymi rozwiązaniami czujników oraz w dziedzinach fotowoltaiki i optoelektroniki. Trzecie urządzenie zostało dostarczone do chińskiego ośrodka badawczo-rozwojowego z Pekinu, który z pomocą technologii XTPL będzie prowadzić prace nad zaawansowaną integracją elementów półprzewodnikowych w nowej klasie urządzeń. Sprzedaż odbyła się dzięki zamówieniu złożonemu przez Yi Xin (HK) Technology Co. Ltd z siedzibą w Chinach, który jest podmiotem świadczącym na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL.

Ostatnią, trzecią linią biznesową XTPL są nanotusze przewodzące. W III kwartale Spółka zawarła 11 umów sprzedaży i dostarczenia produktu, co jest rekordowym wynikiem, który wyrównuje ilość umów sprzedaży z całego I półrocza 2022 r. Rozwój tuszy prowadzony w ramach działań o charakterze B+R, a także bazujący na nowych oczekiwaniach obecnych oraz potencjalnych klientów Spółki, pozwala XTPL z powodzeniem konkurować z globalnymi podmiotami.

Zwiększanie wartości Spółki i jej rozwiązań technologicznych opiera się również na właściwie opracowanej i realizowanej polityce ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej. XTPL od początku działalności w świadomy sposób buduje swoją chmurę patentową. Obecnie Spółka posiada 4 przyznane patenty oraz 23 trwające procesy zgłoszeniowe.

W 2020 r. wartość branży elektroniki drukowanej wyniosła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny (CAGR) wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

Read more