Kontynuacja mocnych wzrostów XTPL

3,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w III kwartale 2022 r.

XTPL S.A., opublikowała wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów i usług, które w III kwartale 2022 r. wyniosły 3,67 mln zł i były 52x wyższe w porównaniu do 0,07 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka szacuje, że narastająco po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży produktów i usług to już 6,64 mln zł, 31x więcej w ujęciu r/r. Tak wyraźny wzrost osiąganych wyników to przede wszystkim skutek z sukcesem prowadzonej komercjalizacji wdrożeń technologii XTPL o charakterze przemysłowym z globalnymi graczami. Szacunkowy stan środków pieniężnych Spółki na dzień 30 września 2022 r. wyniósł 3,24 mln zł i utrzymał stabilny oraz bezpieczny poziom wobec 3,47 mln zł na koniec 30 czerwca br.

Globalny dostawca rozwiązań nanodruku dla rynku nowoczesnej elektroniki regularnie i dynamicznie zwiększa swoje przychody ze sprzedaży produktów i usług. Wpływ na to ma rozwój wszystkich trzech linii biznesowych Spółki. Współpraca nakierowana na przemysłowe wdrożenia rozwiązań technologicznych XTPL realizowana jest w ramach 9 projektów. Kolejna linia biznesowa to oferta urządzeń prototypujących DPS (Delta Printing System), które Spółka w III kwartale sprzedała m.in. do Chin oraz USA, gdzie urządzenie zostanie wykorzystane przez firmę z Wielkiej Piątki w Dolinie Krzemowej do rozwijania technologii i produktów z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Trzecia linia to autorskie nanotusze przewodzące, które znajdują coraz więcej nabywców, z których większość stanowią klienci przemysłowi.

– Kontynuujemy wzrosty ze sprzedaży produktów i usług, na co wpływ ma rozwój wszystkich trzech linii biznesowych. Cieszą nas postępy w ramach projektów realizowanych z odbiorcami przemysłowymi oraz regularna i rozszerzająca się geograficznie sprzedaż urządzeń Delta Printing System, w tym ostatnia sprzedaż do klienta korporacyjnego z USA. Docieramy dzięki temu do kolejnych partnerów z którymi możemy rozmawiać o potencjalnych wdrożeniach przemysłowych, więc występuje tu efekt synergii. Trzecia linia to nanotusze, która stopniowo buduje rosnące wolumeny sprzedaży i coraz szerszą bazę odbiorców, w tym rosnącą liczbę powracających klientów. Warto zwrócić uwagę, że większość sprzedaży naszych nanotuszów jest realizowana do najbardziej dla nas kluczowych, klientów przemysłowych – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Drugim ważnym źródłem finansowania działalności XTPL są przychody z tytułu dotacji, które wciąż są istotną częścią przychodów i wspierają prowadzone projekty o charakterze B+R, natomiast stanowią coraz niższy udział w przychodach ogółem. Wartość pozyskanych dotacji w III kwartale 2022 r. wyniosła 0,70 mln zł w porównaniu do 0,88 mln zł w III kwartale 2021 r. Narastająco za okres ostatnich 9 miesięcy, Spółka pozyskała dotacje o wartości 3,08 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2,60 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zgodnie ze stosowaną przez Spółkę zasadą rozliczania grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za III kwartał 2022 r., pozostała część będzie ujęta w bilansie w przychodach przyszłych okresów.

– Realizujemy nasze cele na bieżący rok – istotnie rośnie udział przychodów ze sprzedaży produktów i usług w przychodach ogółem i tym samym stopniowo maleje rola dotacji w finansowaniu naszej działalności. Historycznie był to dla nas bardzo ważny komponent, ale obecnie dzięki rozwojowi naszych wszystkich trzech linii biznesowych i sukcesów w komercjalizacji opracowanych technologii z dużymi podmiotami, jesteśmy w stanie kontynuować dalszy dynamiczny wzrost Spółki z własnych środków. Jednocześnie warto dodać, że porównując wyniki ze sprzedaży produktów i usług do zeszłego roku mamy do czynienia z efektem niskiej bazy, natomiast porównując je kwartał do kwartału utrzymujemy widoczną dynamikę, która w III kwartale wyniosła +80%, a narastająco za okres I-III kwartału +123%. Na drugą połowę roku patrzymy zatem pozytywnie i jesteśmy zadowoleni z szacunkowych wyników III kwartału – komentuje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

XTPL to globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji. Spółka rozwija i komercjalizuje swoją innowacyjną technologię i produkty, które sprzedawane są m.in. do USA i Chin. Najważniejsze partnerstwa związane z wdrożeniami przemysłowymi nawiązane zostały z notowanym na NASDAQ Nano Dimension i wiodącym producentem półprzewodników z Tajwanu. Opracowana przez XTPL unikalna, addytywna technologia znajduje zastosowanie w obszarach dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej m.in. wyświetlaczy, zaawansowanych układów scalonych i płytek PCB. XTPL S.A. jest notowana na głównym rynku GPW oraz na Open Market przy Deutsche Börse we Frankfurcie.

W 2020 r. wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.  Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

Read more