W I kwartale 2022 r. XTPL zawarła strategiczne umowy, z których przychody wesprą dalszy dynamiczny rozwój Spółki

XTPL S.A. (WSE: XTP), globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku nowoczesnej elektroniki, w I kwartale 2022 r. zanotował  1.619 tys. zł całkowitych przychodów, z czego 930 tys. zł ze sprzedaży produktów i usług, a 689 tys. zł z tytułu dotacji. Same przychody komercyjne w I kwartale tego roku osiągnęły poziom 45% całorocznej sprzedaży 2021. EBITDA Spółki wyniosła -2.406 tys. zł, kształtując się na podobnym poziomie jak w I kwartale 2021, przy czym rozwój komercjalizacji ma już wyraźny pozytywny wpływ na przepływy pieniężne. Ich saldo, po pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosło -889 tys. zł w porównaniu do -1.877 tys. w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

W pierwszym kwartale 2022 r. Spółka zawarła dwie umowy w zakresie komercjalizacji opracowanych i produkowanych przez siebie tuszów przewodzących opartych na nanocząstkach metalicznych. Ponadto, w ramach nawiązanej z Uniwersytetem w Brescii we Włoszech współpracy strategicznej, technologia drukowania elektroniki XTPL wesprze rozwój organicznych i biodegradowalnych czujników biologicznych nowej generacji do zastosowań  w diagnostyce medycznej.

 

XTPL rozpoczęło 2022 r. jako podmiot skutecznie komercjalizujący swoje rozwiązania technologiczne. Spółka kontynuowała główne projekty z zakresu wdrożeń przemysłowych, które prowadzi z globalnymi producentami elektroniki użytkowej. We wszystkich projektach prace osiągają nowe etapy, a w ramach jednego z nich podpisano już umowę z partnerem przemysłowym Nano Dimension. Konsekwentnie realizowana strategia aktywnego poszukiwania przemysłowych odbiorców produktów Spółki oraz nowych pól aplikacyjnych technologii przyniosła już pierwsze rezultaty finansowe.

XTPL to obecnie firma o znacząco silniejszej pozycji rynkowej i będąca na dalszym etapie rozwoju niż rok temu. W pierwszym kwartale 2022 r. nawiązaliśmy dwie istotne współprace, które wprowadzą produkty oparte na naszej technologii do odbiorców przemysłowych. Pierwsza umowa z notowaną na nowojorskiej giełdzie spółką Nano Dimension kilka tygodni temu weszła w drugą fazę prac technologicznych, co także oznacza otrzymanie pierwszej transzy płatności. Produkt, który dla tej spółki opracowujemy trafi do jej klientów przemysłowych i będzie przeznaczony głównie do produkcji płytek PCB (ang. Printed Circuit Board). Kolejną nawiązaną współpracą jest realizowany wspólnie z zespołem z Uniwersytetu w Brescii projekt opracowania organicznych i biodegradowalnych sensorów nowej generacji wykorzystujących naszą technologię ultra precyzyjnego drukowania nanomateriałów. Tymi pracami – a więc i naszym rozwiązaniem – interesuje się już nowy krąg potencjalnych międzynarodowych producentów o znaczącej pozycji na rynkupodsumowuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Spółka skutecznie pracuje nad komercjalizacją swoich 3 linii biznesowych: nanotuszów, urządzeń do produkcji prototypowej Delta Printing System (DPS) oraz modułu EPSILON przeznaczonego do wdrożeń na masowe linie produkcyjne globalnych graczy przemysłowych z branży elektroniki drukowanej. W I kwartale 2022 r. XTPL ponownie zwiększyło sprzedaż tuszów przewodzących prąd, zawierających nanocząstki srebra. Ponadto, Spółka pracowała także nad nowymi formulacjami opartymi o miedź i złoto. W kwietniu pochwaliła się także nowym kontraktem typu private label z amerykańską firmą nScrypt. Pod swoją marką będzie ona sprzedawać do swoich klientów srebrną pastę CL85 opracowaną i produkowaną przez XTPL.

Nanotusze, to obecnie nasza dynamicznie rosnąca linia biznesowa. Jej produkty w całości były stworzone na potrzeby naszej technologii i jej założeń. Początkowo zamówienia głównie składały instytucje i jednostki naukowe, ale w I kwartale br. struktura klientów wyraźnie się zmieniła. Obecnie przeważają zamówienia od firm przemysłowych. Dużym sukcesem jest także możliwość szerokiego wejścia na rynek amerykański, nawet pod marką naszego partnera biznesowego nScrypt. Ważne jest, że nasze rozwiązanie technologiczne będzie dystrybuowane do użytkowników systemów produkcyjnych z branż urządzeń medycznych, obronnych i kosmicznych – wskazuje Filip Granek.

W procesie wprowadzania swojej innowacyjnej technologii na szeroki rynek przemysłowy branży elektroniki drukowanej, XTPL postanowiło wykorzystać dedykowane urządzenie Delta Printing System. W I kwartale br. Spółka dostarczyła i uruchomiła wszystkie urządzenia, które do końca 2021 nabyli jej klienci. Przeprowadzone zostały także szkolenia dla zespołów badawczych prowadzących prace naukowe z wykorzystaniem technologii XTPL.

– Pierwszy kwartał upłynął nam także na dostawie i szkoleniach dla klientów, którzy w roku ubiegłym zamówili urządzenia Delta Printing System. Obecnie na bieżąco spływają do nas pozytywne informacje zwrotne o ich możliwościach. Przykładem jest publikacja naukowa zespołu badaczy prof. Ravindera Dahiya z Uniwersytetu w Glasgow. Pracujemy też nad sprzedażą kolejnych urządzeń do nowych klientów. Część z zaofertowanych podmiotów umieściła zakup DPS w swoich budżetach na bieżący rok i jest w oczekiwaniu na ich akceptację przez odpowiednie organy. Także możliwe jest, że ostatnie kwartały roku będą dla nas pod tym względem bardzo owocnemówi Prezes XTPL.

W procesie komercjalizacji i skutecznego docierania do potencjalnych klientów, Spółkę wspiera międzynarodowa sieć dystrybutorów, która w minionym kwartale powiększyła się o dwóch nowych partnerów. XTPL na rynku zachodnioeuropejskim jest reprezentowane przez firmę merconics z Niemiec, zaś na bardzo perspektywicznym rynku indyjskim przez firmę Vertex Global Solutions. Obecnie Spółka posiada łącznie 5 dystrybutorów z Europy oraz Azji.

Zwiększanie wartości Spółki i jej rozwiązań technologicznych opiera się także na właściwie opracowanej i realizowanej polityce ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej. Dlatego XTPL od początku działalności w świadomy sposób buduje swoją chmurę patentową. W styczniu Spółce została przyznana przez Japoński Urząd Patentowy ochrona patentowa jej metody formowania linii o szerokości poniżej 1 mikrometra z wykorzystaniem srebrnego nanotuszu XTPL. Wcześniej to zgłoszenie patentowe uzyskało ochronę także w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech. Obecnie Spółka posiada 2 patenty oraz łącznie 24 zgłoszenia.

 

PERSPEKTYWA STABILIZACJI CASH FLOW

W I kwartale 2022 r. XTPL wypracowała 930 tys. zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, w porównaniu do 65 tys. zł w I kwartale roku poprzedniego. Pozyskano także łącznie 1.085 tys. zł z tytułu dotacji, w odniesieniu do 976 tys. zł pozyskanych w I kwartale 2021 r. Podane wartości zawierają zarówno kwoty dotacji, jak i zaliczek na dotacje ujmowanych w bilansie. Poziom EBITDA wyniósł -2.406 tys. zł, wobec -2.303 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA skorygowana o niepieniężną wycenę programu motywacyjnego wyniosła odpowiednio -1.257 tys. zł w porównaniu do -1.253 tys. zł.

Istotnej poprawie uległy przepływy pieniężne, które osiągnęły poziom -889 tys. zł wobec -1.877 tys. zł rok wcześniej. Same przepływy operacyjne, zasilane przychodami ze sprzedaży, również dają pozytywne sygnały, wykazując saldo -189 tys. zł w porównaniu do -880 tys. zł w I kwartale 2021. Spółka wierzy, że utrzymując dynamiczne tempo rozwoju jest w stanie zbilansować tę pozycję do końca 2022 r.

Nasze wysiłki i praca stopniowo przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci rosnących przychodów ze sprzedaży. W tym roku, obok urządzeń Delta Printing System, materiałów eksploatacyjnych do nich, a także tuszów, generujemy również przychody z części projektów ewaluacyjnych, realizowanych z partnerami przemysłowymi, które osiągnęły już płatne etapy. Staramy się bardzo uważnie i efektywnie zarządzać środkami pieniężnymi, zwłaszcza, że wzrost sprzedaży wymaga również inwestycji. Systematycznie zwiększamy swój park urządzeń i maszyn oraz wzmacniamy zespół technologiczny. Rozwijamy swoje możliwości technologiczne i produkcyjne, aby efektywnie obsłużyć obecnych i przyszłych klientów. To, co wypracowaliśmy dotychczas, a także przewidywane i zaplanowane działania wskazują, że jesteśmy już w stanie samodzielnie sfinansować swoje operacje w tym roku mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL S.A.

XTPL w swojej działalności regularnie korzysta z dotacji na rozwój działalności R&D. W marcu międzynarodowy projekt technologiczny, w którym Spółka uczestniczy i który jest prowadzony przez partnerów z 5 europejskich krajów, w tym graczy biznesowych dostarczających gotowe rozwiązania na rynku elektroniki nowej generacji, uzyskał pozytywną rekomendację na dofinansowanie w wysokości 4,29 mln EUR w ramach programu Horyzont Europa. Ideą całego przedsięwzięcia jest opracowanie nowej technologii wytwarzania wyświetlaczy microLED za pomocą wybranych technik addytywnych – w tym wyróżniającej się technologii ultraprecyzyjnej depozycji UPD, stworzonej przez XTPL. Nowe rozwiązanie ma przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji wyświetlaczy przeznaczonych do telewizorów czy innych ekranów o większych wymiarach, w których wykorzystuje się microLED. Rekomendowana wysokość dofinansowania dla XTPL to prawie 430 tys. EUR. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na dwa lata od podpisania umowy dotacji.

XTPL rozwija oraz komercjalizuje trzy komplementarne linie biznesowe, które mogą również generować niezależne strumienie przychodów: urządzenia prototypujące Delta Printing System, nanotusze przewodzące oraz głowice drukujące EPSILON przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki nowej generacji. Wszystkie wskazane rozwiązania technologiczne oparte są na opracowanej przez Spółkę technologii drukowania struktur przewodzących. Technologia ta jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna.

W 2020 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Read more