Nanotusze XTPL trafią do oferty amerykańskiej firmy nScrypt

XTPL S.A. (WSE: XTPL), globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku nowoczesnej elektroniki, zacieśnia współpracę poprzez zawarcie umowy licencyjnej z firmą nScrypt Inc. – amerykańskim producentem urządzeń nowej generacji do mikrodepozycji, produkcji w technologii 3D i produkcji biotechnologicznej do zastosowań przemysłowych. Opracowana i wytwarzana przez XTPL pasta przewodząca CL85 z nanocząsteczkami srebra trafi do oferty produktowej nScrypt i będzie dystrybuowana do użytkowników systemów produkcyjnych nScrypt z branż urządzeń medycznych, obronnych i kosmicznych.

Firma nScrypt, której siedziba znajduje się w Orlando na Florydzie, od 2002 roku zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń do wysoko precyzyjnego wytwarzania elektroniki drukowanej, inteligentnych opakowań, ogniw słonecznych, systemów komunikacyjnych, a także do druku 3D i biodruku. Wśród klientów tej spółki znajdują się amerykańskie korporacje technologiczne, instytuty wojskowe, naukowe i badawcze, agencje rządowe i laboratoria krajowe. Rozwiązania technologiczne nScrypt są wykorzystywane przez producentów z sektora medycznego, obronnego czy kosmicznego. W 2003 roku amerykański producent wprowadził na rynek biodrukarki nScrypt BAT Series, które stały się jednym z flagowych produktów firmy, zaś w lipcu 2019 roku w ramach misji NASA jedno z tych urządzeń trafiło na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Srebrna nanopasta CL85 produkowana przez XTPL będzie pierwszym produktem w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy firmami. W tym celu podpisana została umowa licencyjna. Nanopasta XTPL wraz z urządzeniami technologicznymi nScrypt posłuży do rozwoju elektroniki drukowanej nowej generacji.

– Dla nas i naszych klientów najważniejsza jest jakość i wydajność naszych produktów. Te cechy dostrzegliśmy także w paście CL85 opracowanej i produkowanej przez XTPL. Wdrożenie pasty XTPL do naszych systemów depozycji pozwoli na drukowanie drobnych elementów do 25 mikronów przy wysokim współczynniku wysokości do szerokości, co jednocześnie umożliwi przepływ większego ładunku prądu elektrycznego w mikroskopijnym odcinku ścieżki przewodzącej. Nanopasta XTPL może być również spiekana w temperaturach prawie 4 razy niższych niż w przypadku standardowego niskotemperaturowego procesu, osiągając jednocześnie takie same właściwości przewodzące. Dzięki tym cechom nasi klienci zyskają nowe możliwości dla elektroniki drukowanej nowej generacji za pomocą naszych systemów produkcyjnych 3D. Spodziewamy się, że te wysokowydajne materiały wzbudzą bardzo duże zainteresowanie naszych klientów z sektora obronności, sektora kosmicznego i sektora urządzeń medycznychmówi Ken Church, PhD, Dyrektor Generalny nScrypt.

Podpisanie umowy zostało poprzedzone wielomiesięczną współpracą handlową, która rozpoczęła się jeszcze w roku 2021, oraz ewaluacją produktów XTPL przez nScrypt i dla wybranych klientów tego producenta. Bardzo dobre wyniki ewaluacji pasty CL85, prowadzonej przez zespół R&D firmy nScrypt dla jej wybranych klientów, potwierdziły unikalność rozwiązania XTPL.

– Cieszymy się, że opracowana przez nas pasta przewodząca CL85 przyciągnęła uwagę tak renomowanej firmy jak nScrypt. To kolejne potwierdzenie, że oferta materiałów przewodzących opracowywanych przez naszą Spółkę opiera się na solidnych fundamentach. Dzięki tej współpracy, nasz produkt będzie podlegał dalszej eksploracji rynku, wspierając rozwój elektroniki nowej generacji. Nasza unikalna oferta nanotuszów metalicznych dotrze do zaawansowanych użytkowników nie tylko na potężnym rynku Stanach Zjednoczonych. Pozwoli to również na realizację kolejnego źródła przychodów, wspierając dalszą ekspansję Spółki. W ostatnim czasie zintensyfikowaliśmy swoje działania w zakresie tworzenia tuszów i past na potrzeby elektroniki drukowanej. Tworząc formulacje materiałów przewodzących dla naszej metody UPD, opracowujemy produkty do wykorzystania także w innych metodach drukowania. W ten sposób stale dywersyfikujemy ofertę nanotuszów. Dzięki takiemu podejściu mogliśmy nawiązać współpracę z nScrypt, w ramach której wykorzystywany będzie gotowy produkt, sprawdzony przez wielu naszych klientów. Pozwoli to na dalszy rozwój linii nanotuszów XTPL i zwiększenie skali działalności – mówi dr Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

 

NANOTUSZE JEDNĄ Z TRZECH LINII BIZNESOWYCH XTPL

Od początku procesu komercjalizacji autorskich tuszów, Spółka zrealizowała 30 jednostkowych zamówień dla klientów przemysłowych oraz naukowych z regionów Europy, USA oraz EMEA. Obecnie zespół R&D XTPL pracuje także nad nowymi formulacjami m.in. na bazie nanocząstek złota.

Jednocześnie, w styczniu br. XTPL poinformowała o zawarciu umowy z notowaną na NASDAQ izraelską firmą Nano Dimension Ltd. W ramach tej współpracy XTPL i Nano Dimension będą koncentrować się na rozwoju nowego, wydajnego nanotuszu o wysokiej przewodności do przemysłowych zastosowań w produktach Nano Dimension nakierowanych na produkcję płytek PCB. Pierwsze przychody z tego tytułu Spółka ma uzyskać jeszcze w 2022 roku.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie rynkowym Nano Silver Inks Market – Forecasts from 2019 to 2024 (Knowledge Sourcing Intelligence LLP) szacowana wartość rynku tuszów przewodzących na bazie nanocząstek srebra może osiągnąć 52,38 mln USD w 2024 roku (CAGR 18,83% na lata 2018-2024). Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi rynku są rosnące wykorzystanie elektroniki w procesach postępującej urbanizacji, miniaturyzacja komponentów elektronicznych, a także możliwość obniżenia kosztów produkcji przy zachowaniu wysokiej przewodności elektrycznej i wydajną produkcję z myślą o ochronie środowiska naturalnego.

XTPL rozwija oraz komercjalizuje trzy komplementarne a jednocześnie niezależne linie biznesowe: urządzenia prototypujące Delta Printing System, nanotusze przewodzące oraz głowice drukujące EPSILON przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki nowej generacji. Wszystkie wskazane rozwiązania technologiczne oparte są na opracowanej przez Spółkę technologii drukowania struktur przewodzących. Technologia ta jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna.

W 2020 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Read more