XTPL oraz Uniwersytet w Brescii rozpoczynają pracę nad bioelektroniką nowej generacji

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, rozpoczął współpracę strategiczną z Wydziałem Inżynierii Informacji z włoskiego Uniwersytetu w Brescii we Włoszech (UniBs). Spółka wraz z tamtejszymi naukowcami przez najbliższe dwa lata zamierzają współpracować nad zastosowaniem rozwiązań technologicznych XTPL w zakresie branży biosensorów.

W grudniu 2021 Wydział Inżynierii Informacji (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – DII) z Uniwersytetu w Brescii kupił od Spółki urządzenie Delta Printing System, które tamtejszy zespół badawczy wykorzystuje m.in. do prac nad matrycą biosensorów organicznych.

Celem nawiązania strategicznej współpracy z UniBs jest opracowanie innowacyjnej metody produkcji organicznych biosensorów nowej generacji przy wykorzystaniu do tego celu unikalnej technologii drukowania elektroniki opracowanej przed XTPL. W ramach  realizowanych prac Spółka zapewni szerokie wsparcie technologiczne i merytoryczne w pracy z opracowaną przez siebie technologią oraz urządzeniem Delta Printing System. Natomiast wydział DII będzie na bieżąco przekazywać XTPL informacje o wynikach prowadzonych prac i efektach w mikroprodukcji drukowanych biosensorów zintegrowanych z trójwymiarowymi, dopasowującymi się i elastycznymi podłożami. Informacje zwrotne będą oparte o opinie uzyskane od partnerów przemysłowych, z którymi zespół badawczy DII zbudował silne relacje. Ponadto, wyniki prac będą publikowane w ogólnodostępnych artykułach naukowych i prezentowane podczas najważniejszych międzynarodowych konferencji naukowych. Dotarcie do nowego grona odbiorców przemysłowych pozwoli XTPL na wejście ze swoimi rozwiązaniami technologicznymi w kolejny segment elektroniki nowej generacji.

– Już jakiś czas temu dostrzegliśmy, że rynek biosensorów może być jedną z ciekawszych aplikacji dla technologii XTPL drukowania elektroniki metodą addytywną. Jednakże całość potencjału tej branży nakreślił nam dokładniej profesor Torricelli. Nawiązanie tej relacji pozwoliło nie tylko wesprzeć i przyspieszyć prace badawcze z UniBs poprzez sprzedaż urządzenia Delta Printing System, ale także pójść krok dalej i zdecydować o wspólnej realizacji prac B+R nad wdrożeniem technologii XTPL do planowanej przez Profesora Torricelli mikroprodukcji bioelektroniki – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

– Zapoznanie się z możliwościami technologii XTPL sprawiło, że zdecydowaliśmy się najpierw na zakup urządzenia Delta Printing System. Im bardziej poznawaliśmy zaprezentowane nam przez Spółkę rozwiązanie, tym bardziej byliśmy przekonani, że chcielibyśmy nawiązać z XTPL dłuższą współpracę i wspólnie pracować nad perspektywicznym rozwiązaniem dla bioelektroniki. Zamierzamy opracować ultraczułe, organiczne, biosensory, które będą wydrukowane i zintegrowane z trójwymiarowymi, dopasowującymi się i elastycznymi podłożami. Istotną przewagą rynkową tych nowych bioczujników będzie zdolności do biodegradowalności – tak ważna i coraz bardziej niezbędna cecha urządzeń elektronicznych – mówi Fabrizio Torricelli, Profesor Uniwersytetu w Brescii, kierujący pracami naukowo-badawczymi.

Strony umowy biorą również pod uwagę rozszerzenie współpracy w ramach projektów międzynarodowych w postaci dotacji z wybranych programów unijnych.

Pierwsze proste biosensory powstały w latach 50. ubiegłego wieku i były wykorzystywane do pomiarów poziomu tlenu oraz glukozy we krwi człowieka. Bioelektronika jest dziedziną, w ramach której powstają urządzenia medyczne poprawiające jakość życia osób chorych oraz niepełnosprawnych. Wśród wynalazków bioelektronicznych można wskazać choćby glukometr, elektrody stymulujące różnego typu układy (np. neurologiczny w padaczce, słuchowy u osób niesłyszących) i wspierające leczenie przewlekłego bólu czy zapalenia stawów.  Przewiduje się, że nowoczesne czujniki biologiczne będą stawać się standardem w badaniach diagnostycznych pacjentów oraz w monitorowaniu ich stanu zdrowia. Będąc elementem systemu narzędzi medycyny spersonalizowanej doprowadzą do uproszczenia i zwiększenia dostępności wielu terapii.

Wartość globalnego rynku biosensorów w 2021 została określona na 25,5 mld USD, zaś do 2026 ma osiągnąć 36,7 mld USD. Oczekuje się, że w latach 2021-2026 jego CAGR wyniesie 7,5%. (za: MarketsandMarkets Research). Analitycy wskazali, że wśród kluczowych czynników napędzających ten rynek są: pojawienie się biosensorów opartych na nanotechnologii, rosnąca częstość występowania chorób zakaźnych i chorób cywilizacyjnych, takich jak powikłania kardiologiczne, cukrzyca i obecna pandemia COVID-19, zwiększająca zapotrzebowanie na diagnostykę point-of-care oraz opiekę domową.

Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Read more