Międzynarodowy projekt technologiczny, którego częścią jest XTPL S.A. otrzyma ponad 4 mln EUR dofinansowania z europejskiego programu Horyzont Europa

XTPL S.A., światowy lider przełomowych rozwiązań nanodruku dla globalnego rynku elektroniki poinformował o otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania projektu technologicznego „Budowa aktywnych, elastycznych wyświetlaczy typu microLED z wykorzystaniem metody addytywnej”, który został opracowany i będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 7 uzupełniających się europejskich partnerów, wśród których znajduje się Spółka. Wartość całego projektu wynosi ponad 4,29 mln EUR, z czego rekomendowana wysokość dofinansowania dla XTPL to prawie 430 tys. EUR. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na dwa lata od podpisania umowy dotacji.

Projekt został przygotowany i zgłoszony do konkursu organizowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont Europa przez konsorcjum partnerów z 5 krajów, w tym graczy biznesowych dostarczających gotowe rozwiązania na rynku elektroniki nowej generacji. Poza XTPL są to firmy:

  • Aledia z Francji – opracowująca i produkująca innowacyjne diody elektroluminescencyjne (LED) w oparciu o unikalną architekturę 3D;
  • Barco NV z Belgii – projektująca i dostarczająca sieciowe rozwiązania wizualizacyjne (w tym wyświetlacze) dla rynków rozrywki, przedsiębiorstw i opieki zdrowotnej;
  • QustomDot BV z Belgii – produkująca kropki kwantowe (QD) na chipie i pomagająca w ich pomyślnej integracji z produktami klientów;
  • X Display Company Technology Ltd. z Irlandii – lider w dziedzinie technologii microLED i microIC oraz komponentów półprzewodnikowych do zastosowań związanych z wyświetlaczami;
  • X-Celeprint Ltd. z Irlandii – opracowująca i licencjonująca opatentowaną platformę produkcyjną do heterogenicznej integracji 3D;

oraz zespół naukowców z Uniwersytetu w Stuttgarcie, który do swoich prac w ramach projektu będzie wykorzystywać dostarczony przez XTPL system Delta Printing System.

Ideą całego przedsięwzięcia jest opracowanie nowej technologii wytwarzania wyświetlaczy microLED za pomocą wybranych technik addytywnych – w tym wyróżniającej się technologii ultraprecyzyjnej depozycji UPD, stworzonej przez XTPL. Nowe rozwiązanie ma przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji wyświetlaczy przeznaczonych do telewizorów czy innych ekranów o większych wymiarach, w których wykorzystuje się microLED.

– Wspólnym zadaniem naszego konsorcjum będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania wytwarzania wyświetlaczy microLED na podłożu elastycznym bez użycia klasycznej warstwy tranzystorów cienkowarstwowych TFT. Chcemy to osiągnąć m.in. dzięki technologii XTPL i przy wykorzystaniu naszych produktów: systemu Delta Printing System – na którym będzie pracować nasz zespół w naszym laboratorium oraz zespół z Uniwersytetu w Stuttgarcie, który od początku 2021 użytkuje DPS w swoich laboratoriach. Dodatkowo w pracach będą stosowane nanotusze przewodzące naszego autorstwa. Wierzymy mocno w rezultat końcowy projektu, ponieważ doświadczenie, wiedza, pozycja rynkowa oraz portfel patentów w zakresie technologii wszystkich partnerów konsorcjum powinny zapewnić stworzenie przełomowego rozwiązania, które odpowie na istniejące potrzeby i wymagania producentów i dostawców nowoczesnych wyświetlaczy wyjaśnia dr Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się w II połowie 2022 r. i potrwa 2 lata. Poprzedzi ją zawarcie umów: najpierw konsorcyjnej, a następnie dotacyjnej. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez członków konsorcjum w ramach konkursu „Cyfrowe i wschodzące technologie na rzecz konkurencyjności i dopasowania do zielonego ładu (HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31)”, działanie Research and Innovations Actions (RIA).

Horyzont Europa (2021-2027) (ang. Horizon Europe Framework Programme) to program w zakresie badań naukowych i innowacji, który został otwarty w lutym 2021 roku i zastąpił program Horyzont 2020. Budżet „nowej edycji” programu wynosi ok. 95,5 mld EUR. Wśród głównych celów programu znajdują się m.in. wzmocnienie podstaw naukowych i technologicznych UE i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) oraz zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy w tym konkurencyjności i miejsc pracy.

NAGRODY ZA INNOWACYJNOŚĆ

Technologie i produkty XTPL zdobyły już wiele wyróżnień i nagród branżowych, w tym w kwietniu 2021 r. tytuł „Najcenniejszej marki produktu optoelektronicznego” oraz „Najcenniejszej marki materiałów do produkcji komponentów optoelektronicznych” podczas Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021) – jednej z najważniejszych konferencji branżowych producentów wyświetlaczy w Chinach. W wydarzeniu uczestniczyło w nim blisko 600 najważniejszych przedstawicieli firm na rynku chińskim, dostarczających materiały i sprzęt do produkcji optoelektroniki m.in. Visionox, BOE, Changyang Technology, Jizhi Technology, Lumilan, Xi’an Jiaotong University (Simoway), TA Instruments, Lipper Technology, Long Innovation Materials. Zaś w 2018 r. Spółka podczas Display Week w Los Angeles – najważniejszej konferencji w branży producentów wyświetlaczy, została wyróżniona nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników strefy innowacji: I-Zone. Wśród innych nagrodzonych na wydarzeniu firm znaleźli się tacy giganci jak Apple, LG Display czy Sharp.

Innowacyjność to wartość dostrzeżona także przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na której parkiecie notowany jest XTPL. Od 12 kwietnia 2021 r. Spółka znajduje się w giełdowym Indeksie Łukasiewicza INNOVATOR. Jest to wspólne przedsięwzięcie GPW oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz i ma ono na celu promowanie najbardziej innowacyjnych spółek publicznych, które rozwijają swój potencjał we współpracy z sektorem naukowym.

Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Read more