Stifel Europe Bank AG utrzymuje rekomendację KUPUJ i cenę docelową 225 PLN dla akcji XTPL S.A.

Analitycy Stifel Europe Bank AG 5 stycznia 2022 roku wydali notę aktualizacyjną dla akcji XTPL S.A. utrzymując rekomendację KUPUJ i cenę docelową 225 PLN. Tabela ze spisem raportów Stifel AG dla akcji XTPL znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Raport Stifel AG dla XTPL S.A. jest dystrybuowany do polskich inwestorów instytucjonalnych przez Erste Securities Polska S.A.: erstesecuritiespolska@erstegroup.pl

Stifel Europe Bank AG to europejska instytucja z sektora usług finansowych, specjalizująca się w obszarach equity brokerage, investment banking i fixed income. Zakresem swoich analiz obejmuje obecnie akcje 400 spółek, głównie z Europy. XTPL to pierwsza polska spółka analizowana przez Stifel. Wydawane dokumenty przez Stifel AG dla XTPL S.A. są raportami sponsorowanymi.

Read more